Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerde, 21 mart günün anlam ve önemi…


Alevilerde, 21 mart günün anlam ve önemi…
Şahı Merdan Ali, insanlık alemi için Velayet nuru olarak zuhur etmesi en güzel mükafattır. Insanlık alemine, mübarek ve kutlu olsun.
 

Şahın yolunda olmak, izini sürmek, ilmine talip olmak, insanlığa hizmet etmek huzurdur, mutluluktur ve yaşamın manasına varmaktır. Varabilene aşk olsun. Nevruz bayramınız mübarek ve kutlu olsun. Insanlık alemi için barışa, dostluğa, huzur içinde yaşamaya vesile olması dileğimizle.                                                                                      

Şahı Merdan Ali, Nevruz ve Ramazan Ayı’nın konumu…
* Şahı Merdan Ali’nin doğum günü hakkında,

* Nevruz,

* Aleviler ve Ramazan orucu.
 

21 Mart, Şahı Merdan Ali’nin sembolik doğum günüdür…
Çünkü Alevilerin inancına göre Şahı Merdan Ali, ilahi güce sahip olmasıyla birlikte yer ile gök henüz su iken Yeşil Kubbe’de nur olarak varolduğu gerçeği yatmaktadır. Dolayısıyla varoluş ötesine ait bir nurun doğum ve Hakk’a yürüme günü olamaz. 
 

Bu gerçeği doğrulayan diğer bir kaynak Şahı Merdan Ali, her dönemin peygaberiyle sır olarak gelip gitmiş ve onlara Rehberlik yapmış olmasıdır. 

Yer gök henüz su iken, Yeşil Kandilde nur olan Şahı Merdan Ali’nin ne zaman doğup ne zaman doğmadığını Aşık Agahu’nun nefesinden anlayabiliriz. 

Ki yer gök su iken Cebrail’e rehber Ali oldur. 

Gel ey vaiz Ali'nin vasfın evvel Hüda'dan sor,

Ali'yi ta ibn-i Adem olmadan iptidadan sor,

Ali kimdir Veli kimdir bilem dersen bu esrarı,

Anı hiç kimseden sorma, Muhammed Mustafa'dan sor.
 

Ki yer gök su iken Cebrail'e rehber Ali oldur,
Cihan halk olmadan evvel kevneyn'in (bu mülkün) temeli oldur,

Musa ile tur dagında binbir kelam hatm edendir,

Dile Tur-i Sina'dan sor dilersen Lenteran'dan sor.
 

Çık kürsüye ey vaiz Ali'den söyle bir pendi,
Ali'nin hakkına gökten yere yüzdört ayet indi,

Kur'an-da metheyleyip vechinde dedi, Hakk kendi,

Dile Yasin Taha'dan sor, dilersen Hel Eta'dan sor.

Aşık Agahu
 

21 Mart günü, Şahı Merdan Ali’nin doğum günü algısı; O’nun faziletlerine, hikmetlerine, vs. dayandırılıp zahiri anlamda sembolik bir doğum günü atfedilmiştir.  

Dayandırılan anlam ve sebepler…
* Şahı merdan Ali nin, yeryüzüne zuhur ettiği gündür.

* Şahı Merdan Ali zahiri alemdeki Fatma-tüz Zehra Ana’nın evlilik günüdür.

* Gece ile gündüzün esitlendigi gündür.

* Doğa ile tabiatın dirildiği, uyandığı, hayat bulduğu, yeserdiği ve guzelleştiği, toprak altında ve toprak üstündeki bütün canlı mahlukatın can bulduğu gündür.

* Şahı Merdan Ali’nin, Batın aleminden zahir alemine tezahur ettiği gündür.

* Iki Cihan serveri Muhammed Mustafa, Hakk’ın emri üzerine Gadiri Hum’da velayet makamını, Şahı Merdan Ali’ye bağışladığı hidayet günüdür. Bu gün, bayram ve şenlik eşliğinde kutlanır.  
 

Bu ve buna benzer anlam ve sebeplerden ötürü Şahı Merdan Ali yeniden dirilişin, yaşamın hayat bulduğu ve canlandığı günün sembolü olmuştur. Bu güne, Nevruz denilmiştir.  

Dolayısıyla 21 Mart; Şahı Merdan Ali ile Toprak ananın, doğum günüdür. Mübarek, kutlu ve tüm güzelliklere vesile olsun. 

Nevruz bayramı...
Nevruz, Farsça bir kelimedir ve yenigün anlamına gelmektedir. Miladi takvime göre, 21 Mart günü Nevruz ve Nevruz bayramıdır.
 

Nevruz Bayramı, kimi toplumlarda din ağırlıklı olurken, kimi toplumlardada tamamen siyasel veya sosyal içeriklerle kutlanır. Fakat tüm toplumların birleştiği ortak bir nokta vardır, Barış ve hoşgörü istemleridir.  

Yeni günde; Gece ile gündüzün eşitlendiği, uzun ve çetin kış koşulları arasında ilk baharda bereketli toprakların sessizliğinde kardelen çiçeklerinin tomurcuklarını açtığı, tarım ve hayvancılığa dayalı toplumların yeni bir yıla umutlarla başladığı, yağmurların bereketlerini saçtığı günlere denk gelmesinin elbet etkileyici yanları vardır. 

Ya Cenab-ı Hakk!
Bu mübarek, kutlu ve nurlu günün hürmetine;

Insanlık alemini Dünyada olan biten musibetlerden,

Hastalıklardan, şerlerden kurtarmanı dileriz.

Hayırların fethi ve şerlerin defi için;

Ya Muhammed, ya Ali! Medet, mürvet.
 

Şahı Merdan Ali’ye, bayram nedir diye sormuşlar; „Günahsız geçen her gün, bayramdır“ demiştir. O zaman her gününüz, bayram olsun. 

Aleviler ve Ramazan orucu...
Ramazan Ayı’nın kutsallığı ve konumu nedir?

Ramazan ayının kutsallığı…
1- Hz.Muhammed Mustafa’ya Pergamberliğin müjdelenmesi ve Alak suresinin ilk 5 ayeti 610 yılında, Ramazan’ın 27’ci gecesi Hz.Muhammed Mustafa’ya intikal edip, inmiş olmasıdır. Dolayısıyla Kadir gecesini kutsal kılan, Kur’an-dır yani Allah’ın kelamıdır, gecenin kendi kutsallığından değildir.
 

2- Şahı Merdan Ali miladi 661 yılı Ramazan ayının 19’cu günü kiralık katil Ibni Mülcem tarafından zehirli bir kılıçla evinden uzaklaştıktan sonra arkadan saldırıya uğramış, başından aldığı darbe neticesinde üç gün sonra yani Ramazan ayının 21’ci gecesi Hakk’a yürümüş olmasıdır.  

Ramazan Ayı’nın konumu…
Kameri aylardan, dokuzuncu ayın ismidir.

Günümüz Ramazan ayında Allah’a ibadet yerine göstermelik, adet yerini bulsun, kilo vermek, tüketim ve para kazanma ayı olmuştur. Tekbir ve salavat getirerek cana kıymanın, bu gibi din anlayışı ve algılama Muhammed Ali islamı ile hiç bir alakası yoktur. Emevi Arap örf ve adetlerinden öteye değildir. Tamamen din sömürücülüğü ve din ticareti söz konusudur.  

2. Soru: Şehr-i Ramazan ne demektir?
Arapça, „Şehr-u Ramadan“ deniliyor. Şehr, Ay veya dolun ay demektir. Ramadan ise, Ramazan(Kamer aylardan dokuzuncu ayın ismidir.) yani Ramazan ayı demektir. Bu gerçeklikten yola çıkarak her insanın bilinci dailindedir ki bir ay, 30 gün dolun ay olarak geçirmesi mümkün değildir, 3 ile 10 gün arasıdır. 3 veya 5 vakit namazda olduğu gibi 30 günlük orucun da Allah’ın hükmü değildir, Ehli Sünnet Vel Cemaat ulemalarının uygulamasıdır. Dolayısıyla 30 günlük oruç; Allah’ın hükmü değil, Emevi hanedanlarının uygulamasıdır.
 

Matem/yas ve Șükür manaları nedir?
Matem/yas manaları...

Arapça olan Matem kelimesinin Türkçe karșılığı, yas anlamına gelmektedir. Dolayısıyla matem ile yas aynı manadadır.
 

Aynı zamanda, farklı manada türemiș sözcükler yer almaktadır. Bunların içerisinde ilk olarak matem ayı, Ay takvimine göre Muharrem ayı olarak karșımıza çımaktadır. 

Fakat bu durum Alevilerde matem denilince, Muharrem ayı içerisinde Kerbelada Pir Imam Hüseyin’in ve Ehli Beyt’inin Emevi hanedanı Yezid’in emriyle katledilen Kerbala katliamı akla gelir ve öyle de kabul görmüștür.

Bundan böyle Aleviler, Șahı Merdan Ali ile Fatma-tüz Zehra Ana’ya ve onların evlatlarına bağlılıklarını; Ağıt, Duaz-ı Imam ve deyișlerle hüzünlerini, tepkilerini dile getirirler. 

Șükür manası...
Allah’ın verdiği nimetler için, kendisine karșı duyulan minneti dile getirmektir. Diğer bir manada Cümle nimetleri Allah’tan bilip minnettar olmak, razı gelmek ve isyanda bulunmamaktır.
 

Çünkü șükür, nimeti artırır ve nimmet vereni hatırlamaktır. Yani nimmetten önce, nimeti vereni hatırlamak ve zikretmektir. Bunun içinde Șükür; Nimetlerin Cenab-ı Hakk’tan geldiğini bilip, dil ile kendisine hamd etmektir.  

Kefaret orucu nedir ve Ramazan orucu, gerçek manada kefaret orucu mudur?
Kefaret sözlük anlamı; Işlenmiş olan bir suçu veya günahı, Tanrı’ya bağışlatmak umuduyla tutulan oruç ya da verilen sadaka anlamına gelir.
 

Orucun kefaretini iki kameri ay ya da 60 gün ara vermeden oruç tutmak olarak açıklamışlardır. Ayrıca buna gücü yetmeyenlerin 60 fakiri bir günde ya da bir fakiri, 60 gün doyurması gerektiğini bildirmişleridir. Bütün bunlarla birlikte tövbe edilmesi ve bozulan orucun kazasının yapılması gerektiğini de vurgulamışlardır. Niyet manasında ise "Niyet ettim Allah rızası için kefaret orucumu tutmaya" şeklinde olacağı yönünde açıklamalar vardır. 

Rivayetlerden çıkan genel yorum;
Katil olanlar, 90 gün tutar,

Yardımcı olanlar yani suç ortakları, 60 gün ve

Göz yuman, görmemezlikten gelenler ise, 30 gün oruç tutarlar.
 

Yezid ve Kefaret orucu meselesine gelince...
Kerbela’da Imam Hüseyin ve Ehli Beyt’inin katledilmesinden sonra Nisa Suresi, 92’ci Ayet; „Bir kişi eğer ki bir kişiyi öldürüse Allah’a tövbe olarak iki ay kesiksiz oruç tutması gerekir“ buyurmaktadır. Pir Imam Hüseyin ile Ehli Beyt’ini katleden Yezid Nisa Suresi, 92’ci Ayet gereği: Halkın tepkisini almamak için veya halkın isyana teşebüs etmemesi için, kendi ordusuna 60 gün ve halka ise 30 gün kefaret orucunu tutturmuştur.
 

Alevilerce, Ramazan Ayı’nın 21, 22 ve 23 günlerinde yerine getirmeleri gereken oruç mudur yoksa matem midir?
Duruma vakıf olmak için, oruç ile matem arasındaki farkı anlamakla mümkündür.
 

Oruç, Allah’ın verdiği nimmetlerine şükretmek ve beden ibadetidir. Ister bedeni, ister ruhani makbul olan ibadet; Allah’ın rızasını-hoşnutluğunu kazanmak ve verdiği nimetlere şükür etmek, ancak nefse hakim olmakla mümkündür. Oruç ibadetiyle ulaşılması gereken amaç, nefsine söz geçirmek ve nefsini islah etmektir. 

Arapça olan Matem kelimesinin manası ise; Sevince veya kedere yol açan bir olaydan ötürü bir araya gelmiş insan topluluğunu ifade etmektedir. Günümüzde ki manası Hakk’a yürüyen bir kişinin ardında hissedilen derin üzüntüyü, feryadı, figanı, ağlamayı, sızlamayı ifade etmektedir. 

Dolayısıyla matem orucu, eşit nefs orucu değildir. Nefs yani beden orucu; Yeme ve içmeden ibarettir. Matem orucu ise, hem bedeni ve hem de ruhani olarak, bütün azalarımızla matem içinde olmaktır yani yaşanılan kederi, üzüntüyü hem ruhen ve hem de bedenen his etmektir.  

Bir örnek verecek olursak; On Iki Imam Ayı’nda, matem orucu vardır. Halbu ki Imam Zeynel Abbidin’in Kerbela katliamından kurtulmuş ve On Iki Imam soyu kendisinden devam ettiği için şükür orucu tutulması gerekiyorken, On Bir Imam’ın katledilmesi niyetine matem orucu yapılmaktadır. Işte aynı durum, Ramazan Ayı’nın 19, 20 ve 21. günleri içinde geçerlidir. 

Dolayısıyla Aleviler açısından Ramazan Ayı’nın 19, 20 ve 21’de Şahı Merdan Ali’nin niyetine, yapılan matemdir, tutulan matem orucudur. Bu üç günlük matem veya matem orucunun, 30 günlük Ramazan orucu ile hiç bir alakası yoktur.   

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...