Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cem erkanında, okunan gülbenkler…Pir, Post (Seccade) gülbengi…
Bismişah Allah Allah
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darınız divanınız kabul ola.
Muratlarınız hasıl, dergahı izzetine yazılmış ola.
Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah!
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed!
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali!
Inayet eyleyin ya Oniki Imamlar!
Yol gösterin ya Ondört Masum-u Paklar!
Yardım edin ya Onyedi Kemerbestler!
Ceminize alın ya Kırklar!
Bağışlanmak senin yüzün suyu hürmetine olsun
Ya Pirim Hünkar Hace Bektaşı Veli.
Ya Cenab-ı Hakk! Senin yüzü suyu hürmetine

Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle.
Duası bizden kabul-ü Allah’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Pirin, Ehli canlardan Razılık ile rızalık alma gülbengi…
Ehli Canlar! Yolumuz rızalık yoludur
Biz sizi size, sizi özünüze, özünüzüde Hakk’a teslim edeceğiz.
Özünüzdeki Hakk ile dar didar olaçaksınız.
Aranızda dargın veya küskün varsa,
Üzerinde kul hakkı olan varsa,
Bilerek veya bilmiyerek hata işleyen varsa
Lütfen Hakk meydanına çıksın ve özünü dara çeksin.
Yoksa Allah eyvallah deyin.
Canlar birbirinizden razımısınız? 
(3 kere tekrarlanacak)
Bir birinize hakkınızı helal ediyormusunuz? 
(3 kere tekrarlanacak)
Ediyorsanız edep erkan mümine nişan. 

Allah eyvallah Canlar! Hakk da sizden razı gele… 

Pirin, Salavat zikir gülbengi…
Bercemali Muhammed Mustafa, berkemali Şah Imam Hasan, Pir Imam Hüseyin,
Şahı Merdan Ali’yi Pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya salavat.
 

Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.
Onlara esenlikler eyle.
 
 
Şahı Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur...

Pirin, Selamlama gülbengi…
Allah’ın selamı sana olsun, ya Muhammed Mustfa,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Ali’yyün veliullah
Allah’ın selamı sana olsun, ya Hadice-tül Kübriya,

Allah’ın selamı sana olsun, ya Seyyide Fatma-tüz Zehra,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Hasan-ı müçteba,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Hüseyin-i deşta Kerbela,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Zeynel Aba.
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Muhammed Bakır-i Beka,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Cafer-i sıtkı sefa,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Musa-i Kazım cismi pak,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Ali-ül Rıza Şahı Horasan-i,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Muhammed Taki,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Şah Ali-ül Naki,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Hasan-ül Askeri Gazi,
Allah’ın selamı sana olsun, ya Imam Mehdi sahibi zaman,
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Pirin, zakire gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Cem erkanı hizmetin kabul ola,
Darın, didarın Şah dergahına kayıt ola,
On Iki Imam, hüsn-ü himmetleri üzerinde ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 

Pirin, hizmetkarlara gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar dem, demler daim ola.
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola.
Iyilikler daim, köztülükler sizden uzak ola.
Hazır gaip, zahir-batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola.
Allah cümlemizi Ehli Beyt’in ikrarına, şefaatine nail eyliye.
Hizmetleriniz, dilekleriniz kabul, muradınız hasıl ola.
Hizmet erenlerimizin Hüsn-ü rızası üzerinize hazır ve nazır ola.
Hakk Muhammed Ali utandırtmaya, cehennem narına yandırmaya.
On Iki Imam, yar ve yardımcınız ola.
Evliya enbiya keremine, gönül birliğine, gerçek erenlerin demine Huu.
Dil bizden, kabul-ü Hakk'tan, yardım Muhammed Ali'den ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Pirin, Tecellah ve temennah gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Tecella ve temennanız kabul ola,
Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola,
Hakk kelamı dilinizde,
Hakk sevgisi gönlünüzde daim ola,
Canab-ı Hakk cümlenizin yar ve yardımcısı ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola… 

Peyikçinin, Post hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Cem birliğine, sohbet sırlığına, Evliya demine,
Uğur açıklığına, dest post Allah eyvallah Nefes Pirdedir...
 

Pirin, Post gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Pir Imam Hüseyin postu geldi, hizmetler yerin aldı,
Mümin canlar ikrarın verdi,
Ikrarınızda daim olasınız, Hakk didarı göresiniz.
Pirlerin, himmet ve hidayeti üzerinizde hazır, nazır ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Feraşçının/Süpürgecinin, hizmet gülbengi…                                                                                      
Üç bacı meydana gelir, hizmet dualarını verirler…

Bismişah, Allah Allah!

Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,
Kırklar Ceminde süpürgeci idik.
Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezidi Mervan,
Zuhura gelsin Mehdi sahibi zaman.
Allah Eyvallah, nefes pirdedir. 

Pirin, süpürgecilere gülbengi…
Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,
Zuhur etsin Muhammed Mehdi sahib-i zaman,
Şad olsun On Iki Imam,
Hakk meydanında hizmetiniz oldu tamam,
Hizmetinizden şefaat bulasınız,
Seyyid-i Feraş-ın himmeti üzerinde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…

Peyikçi, Pir postunu meydana getirir…
Destur Pirim…

Bismişah, Allah Allah!
Manayi marifet,
Sırrı hakikat
Geldi hizmeti Muhammed Ali, sükut eyleyin ehli Canlar!
Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...           

Tezekarcı/Ibriktarcı, üç kere Allah Muhammed ya Ali diyerek legene su damlatır.
Önce kendi ellerine su dökerler. Sonra pirden başlıyarak hizmette görev alanların ellerine üç kere, Allah Muhammed ya Ali diyerek su döker. Hizmeti bittikten sonra dara durur....

Tezekarcı/Ibriktarcı, kendi hizmet gülbengi...
Bismişah, Allah Allah! 
Ben gulamın Kamberiyem, etmezem ahudan hayıf,
Gönlümüzü Hakk’a bağladık, yunduk arındık olduk pak
Pirimiz üstadımız Kırklar meydanında Salman-ı Pak.
Ber cemali Muhammed, ber kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin.
Şahı Merdan Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya Salavat.
 

Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehlibeyt’ine dua ile selam olsun.
Onlara esenlikler eyle...
Şahı Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi Adalet yoktur...

Pirin, Tezekarcıya/Ibrikçiye gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola,
Elleriniz, gönlünüz incinmiye,
On Iki Imam darında, hizmetiniz kabul ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah.
Gerçeğe Huu, müminsin ya Ali. 

Delilcinin, Çerağ uyandırma hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Çerağı ruhşan, Fahri Dervişan,
Zuhuri iman, Himmeti piran,
Pire Horasan, küşad-i meydan,
Kuvve-i Abdalan, kanuni evliyan,
Verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehli Beyt’ine salavat.
 

Ya Cenab-ı Hakk! Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.  
Şahı Merdan Ali’den üstünVeliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur. 

Yaradanın kutlu nuru aşkına; Ya Allah, ya Allah, ya Allah!
Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına; Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed.
Velayetin arıtıcı nuru aşkına; Ya Ali, ya Ali, ya Ali
Allah eyvallah, nefes pirdedir. Aşk ile Huu… 

Pirin, hizmetkarlara gülbengi…
Bimişah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola,
Şerler def ola, hizmetleriniz kabul ola,

Çün çerağı fahri uyandırdık, Ol Huda‘nın ve
Iki cihan serveri Muhammed Mustafa’nın aşkına.
Imam Hasan, Imam Hüseyin-i dești Kerbela așkına,
Ol Imam-ı etkiya, Zeynel Aba‘nın aşkına.
Muhammed Bakır, ol nesli Pak Murteza așkına,
Yolun Mürșid-i, Imam Cafer-i Sadık aşkına.  
Imam Musa-i Kazım, Ol müminleri bașı așkına,
Sabır sahibi, Imam Ali-ül Rıza aşkına. 
Șah Taki, Imam Naki, Ol Hasan-ül Askeri așkına,
Muhammed Mehdi, Ol sahibi zaman aşkına.
Çerağımız yansın yakılsın, Canab-ı Hakk’ın nuru aşkına
Çerağımız yansın yakılsın, Nübüvvetin nuru aşkına    
Çerağımız yansın yakılsın, Velayetin nuru aşkına       
Çerağımız yansın yakılsın, Ehli Beyt’in nuru aşkına   
Çerağımız yansın yakılsın, tüm Şehitlerin nuru aşkına    
Çerağımız yansın yakılsın, Ulularımızın nuru aşkına   
Çerağımız yansın yakılsın, Hünkar Hace Bektaş Veli aşkına
Çerağımız yansın yakılsın birliğimiz, dirliğimiz ve varlığımız aşkına.

Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Feraşcı/Süpürgecinin, kendi hizmet gülbengi...
Üç bacı meydana gelir, üç kere Allah Muhammed ya Ali diyerek yere süpürge vurur...

Bismişah, Allah Allah!
Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik,
Kırklar Ceminde süpürgeci idik.
Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezidi Mervan,
Zuhura gelsin Mehdi sahibi zaman.
Allah Allah, Allah eyvallah, nefes pirdedir. 

Pirin, Feraşçılara-Süpürgecilere gülbengi…                                      
Bismişah, Allah Allah! 
Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, kör olsun Mervan,
Zuhur etsin Mehdi sahib-i zaman,
Şad olsun on Iki Imam,
Hakk meydanında hizmetin oldu tamam,
Hizmetlerinden şefaat bulasın,
Seyyid-i Feraş-ın himmeti üzerinde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Pirin, kurban gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!

Muhammed Ali hürmeti için,
Bu dergahtan ayırma ey gani Şah.
Ferman-ı Celil, Kuban-ı halil
Delil-i Cebrail, tek bir Ismail
Niyazımızı Kubanımız kabul ola

Destur ey gani Şah!

Tek bir Allah-u ekber, Tek bir Allah-u ekber, Tek bir Allah-u ekber.
Allah Allah, Kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…                                                                                              

Pirin, kurban lokma gülbengi…                                                                                         
Bismişah, Allah Allah!
Kurbanınız kabul, yüzünüz ak ola,

Kurbanınız Hakk divanına yazılmış ola,
Kurban sahipleri kurbanlarından şefaat bula,
Hakk erenleri utandırtmaya, cehennem narına yardırmıya,
3ler, 5ler,7ler, 12ler, 14ler, 17kemerbestlerin, 40ların
Hızır gayb zahir, batın erenlerinin hayır himmetleri,
Dua ve şefaatı üzerinizde hazır ve nazır ola,
Ehli Beyt’in ve On Iki Imamların darından, didarından, erkanından ayırmıya,
Lokmanız dünyada durak, ahirette burak ola
Nur-u Nebi , Kerim-i Ali, Hünkar Hace Bektaş Veli katarından ayırmıya.
Allah Allah, Kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…
 

Gözcünün, kendi hizmet gülbengi…
Destur pirim,
Bismişah, Allah Allah!

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allaht’an ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, Erenler meydanında pirim gözcü Karaca Ahmet.

Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar çeken cehennem narı görmeye,
Fatma Ana muradlarını vere, Erenler sefaya ere.

Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…
Allah eyvallah nefes pirdedir.                                                                     

Pirin, Tövbe gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Hata eyledim noksandır işim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.
Muhammed Ali’ye bağlıdır başım,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Muhammed Bakır’ın izindewn çıkma,
Yükünü Cafer’den tut gayriye bakma,

Hatıra dokunup bir gönül yıkma,

Tövbe günahımıza tövbe estağfurullah.


Hasan’la Hüseyin belki nur ise,
Zeynel Abidin bir gizlice sır ise,
Özümüzde benlik kibir var ise,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Musa-i Kazım’a vardır niyazım,
Imam Rıza’ya bağlıdır özüm,
Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Taki ile Naki benzer bir aya,
Ali emeğimizi salmaya zaya,
Tuttuğumuz yalan huya bed huya,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Hasan’ül Askeri gülleri bite,
Mehdi gönlümüzün gamını ata,
Ettiğimiz yalan, koğu gaybete,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Hatayi’yim eydir Bağdat Basra,
Böyle zamana kaldık böyle asıra,
Sen kerem kanisin kalma usura,
Tövbe günahımıza estağfurullah.

Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Pirin, Nad-ı Ali gülbengi…                                                                                      
Ya Muhammed!

Sıkıntıya düştüğünde Ali’yi çağır ki,
O’nu sana yardımcı olarak bulasın.
O, olağan üstü hallerin sahibi ve Hakk’ın kudret sırrıdır.
Üzüntülerden, felaketlerden kurtulmak için,
Ehli Beyt ve Evlad-ı Hüseyin Aşkına, O’na sığınmalıdır.
Șahı Merdan Ali; Peygamberliğin nuru, veliliğin sırrı, cemal ve
kemalin malikidir. Allah adına O’na çağır.
Hiç bir kimse Ali hiç bir kılıç Zülfikar olamaz.
Ya Şahı Merdan Ali, Allah’ın rahmeti hürmetine gönlümüzü nurun ile,
ruhumuzu ilmin ile aydınlatıp Allah’a ulaştır.
Ya Cenab-ı Hakk! Muhammed Ali hürmetine, bize yardımeyle.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Pirin, Bağışlama gülbengi...                                                                                                                 
Bismişah, Allah Allah!

Hata ettim hüda hakkı için bağışla,
Muhammed Mustafa hakkı için bağışla,
Safiye nesli Cüneydi Haydar oğlu,
Ali’yyel Murtaza hakkı için bağışla,
 

Şah Imam Hasan meydanına girdim,
Şah Imam Hüseyin hakkı için bağışla,
Imam Zeynel Aba, Muhammed Bakır hakkı için bağışla,
Imam Musa-i Kazım, Ali-ül Rıza hakkı için bağışla,

Imam Taki hem Şah Ali-ül Naki,
Imam Hasan-ül Askeri hakkı için bağışla,
Imam Mehtinin eşiğinde kul olan,
Ol eşiğin vela hakkı için bağışla.

Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…  

Pirin, Secde gülbengi…                             
Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Hakk Muhammed Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola.
On Iki imamların, ondört Masum-u pakların,

On Yedi Kemerbestlerin katarından, didarından ayırmaya. 
Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların ve
Evliya enbiyaların hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola

Ol Cenab-ı Hakk dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyliye.
Dermansız dertlerden, görünür görünmez kazalardan,

Belalardan bekleye saklaya, delalete düşürmeye.
Göçmüşlerimize rahmet eyliye.
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyliye.

Ya Cenab-ı Hakk!
Dualarımızı, dileklerimizi dergahı izzetinde kabul eyle.
Duası bizden kabulu Allah’tan ola.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Toplum Secdedeyken Pir’in yapacağı Secde gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun
Peygamberine salat ve selam olsun.
Meclisimiz erenler meclisi olsun
Secdemiz meleklerin Hz.Adem’e yaptığı secde olsun.
Bize bu ibadeti nasip ettiğin için sana şükür ve senalar olsun.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Mustafa’dan olsun.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Pirin, Secde gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Hayırlar tümden feth, günahlar hepten def olsun
Ya Cenab-ı Hakk! Bizi, bezmi elest ikrarına bağışla,
Küntü Kenzine bağışla, Uludivan hakkı için bağışla,
Nimetin il vahdetin için bağışla, kudretinle, rahmetinle bağışla,
Kemaline, cemaline bağışla, Resul nebi hakkı için bağışla.
 

Muhammed Mustafa hakkı için bağışla,
Aliyyel Murtaza hakkı için bağışla
Ehli Beyt nesli için bağışla, üçler, beşler, yediler hakkı için bağışla,
On Iki Imam hakkı için bağışla, Kırkların hakkı için bağışla,

On yedi kemerbestlerin hakkı için bağışla,
On dört Masum-u pakların hürmetine bağışla.
 

Hüseyin-i deşti Kerbela acısına bağışla, katarın, didarın için bağışla,
Mürşid, Pir, Rehber hakkı için bağışla, Hızır aşkına bağışla,
Aşk için, muhabbet için bağışla,
Hikmet için, hizmet için bağışla, dua, şükür, kerem aşkına bağışla
Bu dem, bu meydan hakkı için bağışla,

Ilahi kelamın için bağışla.
Duası bizden kabülü allahtan ola
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Toplum Secdedeyken Pir’in yapacağı Secde gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun
Peygamberine salat ve selam olsun.
Meclisimiz erenler meclisi olsun
Secdemiz meleklerin Hz.Adem’e yaptığı secde olsun.
Bize bu ibadeti nasip ettiğin için sana şükür ve senalar olsun.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed’en olsun.
Allah Allah, kabul ve makbul ola.
Aşk ile Huu...

Sakacının/ibriktarcının, kendi hizmet gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Maneyi marifet, sırrı hakikat
Geldi Hizmeti Muhammed
Sukut et ey comat.
Allah eyvallah, nefes Pirdedir.

Pirin, saka suyu gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Selam olsun sana ya Hüseyin, Selam sana ya Hüseyin, Selam sana ya Hüseyin.
Muhammed Mustafa aşkına,
Sadık’ı Sıtkı, Selman-ı Pak aşkına,
Imamların atası Ali’yyel Murtaza aşkına,
Imam Hüseyin-i deşti Kerbela aşkına,

Allah Allah diyene, Sen yardım eyle ya Hüseyin. 

Evlad-ı Imam Hüseyin!
Lütfuna muhtacız eyle ihsan, ya Hüseyin.
Derdimize senden derman, ya Hüseyin
Gayrıya muhtaç eyleme, sevenlere el aman,
Her daim bizlere medet kıl, ya Hüseyin.
Yüzbin kere lanet olsun ikrarından dönenlere.
Onlar ahdını bozup seni şehit kıldılar, ya Hüseyin.
 

Ismi pakı aşkı için, zikredeni koyma zülmete,
Senin için göz yaşı dökenlere yardım eyle, ya Hüseyin.
Iznin ile su ikram ettim ol yeranlerine vermek için,
Aşkın ile içenlere kıl Abı hayat, ya Hüseyin.
Bercemali Muhammed, ber Kemali Imam Hasan, Imam Hüseyin,
Imamların atası Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafaya ve
Ehli Beyt’ine salavat.
 

Ya Cenab-ı Hakk!
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullaha ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. 

Derem derem bir su ver,                                                                                        
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan,
Imamlar aşkına, saki Imam Hüseyin.
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.

Şah Muhammed Ali’dir Şahımız,
Şah Hüseyin’e kurban olsun canımız,
Erenler dergahı bizim dergahımız,
Cennet mekanın, Imam Hüseyin.
 

Şah Hatayi’m yana yana, yürek döndü bir yana,
Lahnet okuyalım yezid oğlu bir Mervana,
Bir yudum su vermediler Ali oğlu ol hanadana,
Kerbela’da mervanlar elinde şehit olan, Imam Hüseyin

Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Sakacının/Ibriktarcının, kendi hzmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene
Şahı Merdan Ali’ye, Imam Hasan Müşteba’ya
Kerbela şehidi Imam Hüseyin-i veliye
Gittiği yerde dert görmeye, erenler kerem eyliye,
Allah eyvallah, nefes Pirdedir. 

Pirin, Sakacıya gülbengi...
Bismişah, Allah Allah!
Aşk olsun içene, rahmet olsun göçene,
Şahı Merdan Ali’ye, Imam Hasan’a,
Imam Hüseyin pirimize,
Gittiği yerde dert görmeye, erenler kerem eyliye.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Allah eyvallah. Aşk ile Huu...                                                       

Pirin, Secde gülbengi…                                                                                                        
Bismişah, Allah Allah!
Sen evelsin, sen ahirsin zahir ve batınsın,
Dua edenin duasını kabul edensin.
Alemlere rahmet olarak yarattığın,
Muhammed Mustafa’nın hürmetine,
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle.
Hastalara, yolculuk edenlere, yardıma muhtaç olanlara,

Darda zorda olan Cümle insanlara yardım senden olsun.
Aramızda olmayıpta gönülleri ile burda olanlarında
Niyetlerini ve dualarını kabul eyle ya Cenab-ı Hakk!
Duası bizden kabulü Allah’tan ola...
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…
 

Toplum Secdedeyken Pir’in Secde gülbengi…

Bismişah, Allah Allah!

Bütün alemlerin Rabbı olan Allah’a hamd olsun.
Peygamberine salat ve selam olsun.
Meclisimiz erenler meclisi olsun,
Secdemiz meleklerin Hz.Adem’e yaptığı secde olsun,
Bize, bu ibadeti nasip ettiğin için sana şükür ve senalar olsun.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, şefaat Muhammed Mustafa’dan olsun.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Feraşçının/spürgecinin, kendi hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Hüseyin-i deşti Kerbela için gözlerim yaştır, 
Zalimlerin bağrı kara taştır, 
Hakk ve hakikat yolunda Ali’yyel Murtaza baştır,
Kırklar meydanında pirimiz Seyyid-ül Farraş’tır. 
Allah Eyvallah Pirim. Nefes Pirdedir. 

Pirin, Feraşçıya/süpürgeciye gülbengi…
Bismişah, Allah Allah! 
Hayır hizmetleriniz kabul ola, 
Muradınız hasıl ola, 
Isteğinizi, dileğinizi Hakk Muhammed Ali vere. 
Hizmetlerinizden şefaat bulasınız.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Pirin, sofraya oturma gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Evel allah diyelim, Kadim Allah diyelim,
Geldi Hakk lokması, Hakk versin biz yiyelim,
Şahın demine Huu diyelim.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Pirin, lokma gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Niyazınız nur, Şaha zuhur ola,
Yiyene helal, yedirene delil ola,
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ola,
Lokmalarınız Hakk dergahında kabul ola. 
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Lokmacının, Rızalık alma gülbengi…
Canlar!
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı?
Göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı? 

Cemaat: Biz razıyız, Hakk da senden razı olsun.
Lokmacı: Allah eyvallah, Allah da sizlerden razı olsun. 

Pirin, Hizmetkarlara gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola.
Oturana, gidene, kazasız, belasız evine varana,
Eşine niyaz edene, sağ yatıp selamet kalkana,
Hakk Muhammed Ali, On Iki Imaların,
Evliya, enbiyaların, demine devranına Huu.
Şahı Merdan Ali haldaşınız, Hızır yoldaşınız ola.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu…

Çerağcının, Çerağları sırlama gülbengi…
Bismișah, Allah Allah!
Esirgeyen, bağıșlayan Allah’ın adıyla, ya Allah! Nur ola, sır ola.
Peygamberin nuru așkına, ya Muhammed! Nur ola, sır ola.
Velayetin nuru așkına, ya Ali! Nur ola, sır ola. 

Batın oldu, çerağı nuru Ahmet,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola.  
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Pirin, Ehli Canlara dağılma gülbengi…                                                                                                  
Bismișah, Allah Allah!
Akşamlar hayrola, hayırlar fethola, gönlünüzde ki tüm kötülükler defola.
Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara.
Cenab-ı Hakk! Dildeki dileğinizi, gönüldeki muradınızı vere.
Hakk Muhammed Ali yardımcınız ve gözcünüz ola.
Duanız, zikriniz, niyetiniz, niyazınız kabul ve makbul ola.
Dar çeken didar göre.
Allah Allah, Kabul ve makbul ola.
Aşk ile Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiiiAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...