Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Pirin, Hizmetkarlara hizmet gülbenkleri…


Pirin, Hizmetkarlara hizmet gülbengi…
Bismișah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar fett ola.
Şerler def ola, hizmetler kabul ola.
Dileğiniz, niyetiniz kabul ve muradınız hasıl ola
Gönlünüz aydın, Erenler, Evliyalar haldaşınız ola
Çerağımız sonsuza dek, yolumuzun nuru ve Rehberi ola
Cenab-ı Hakk yardımcımız, Muhammed Mustafa șefaatcımız ve

Șahı Merdan Ali, yoldașımız ola.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Pirin, Hizmetkarlara hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Ya Cenab-ı Hakk!
Bizleri, ilahi nurundan feyz alan kullarından eyle.
Hz.Muhammed Mustafa‘nın, Ehli Beyt’in, Velilerin ilmi rehberimiz eyle.
Çerağ gibi ıșık vermemizi, nurundan nasiplenmemizi nasip eyle.
Hakk așkına, çrağ gibi eriyip insanlığa ıșık saçanlardan eyle.
Yoluna hizmet edenleri, himmetinden mahrum eyleme. 

Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola.
Eliniz, gönlünüz incinmeye.
On Iki Imam Hüsn-ü rızası, üzerinizde hazır ve nazır ola.
Ilahi çerağımız, sonsuza dek yolumuzun ve yașantımızın ıșığı ola.
Cenab-ı Hakk yardımcımız, Muhammed Mustafa șefaatcımız ve
Șahı Merdan Ali, yoldașımız ola.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Pirin, Hizmetkarlara hizmet gülbengi… 
Bismișah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola.
Isteğinizi, dileğinizi ol Cenab-ı Hakk vere.

Muhammed Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola
On Iki Imamların, On Dört Masum-u pakların,
On Yedi Kemerbestlerin katarından, didarından ayırmaya. 
Bizleri dermansız dertlerden, görünür, görünmez, kazalardan,
Belalardan bekleye saklaya, gözete. Göçmüşlerimize rahmet eyliye
Ol Cenab-ı Hakk varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim eyliye.
Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Pirin, Hizmetkarlara hizmet gülbengi…
Bismișah, Allah Allah!
Vakitler hayır, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl,
Hizmet așkınız daim ola. 

Ya Cenab-ı Hakk!
Sen evelsin, ahirsin, zahir ve batınsın.
Dua edenin duasını kabul edensin.
Alemlere rahmet olarak yarattığın
Muhammed Mustafanın hürmetine;
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle
Hasta olanlara, yolculuk edenlere, darda zorda olan
Cümle insanlara yardım senden ola. 

Aramızda olmayıpta gönülleri ile, burda olanlarında
Niyetlerini ve dualarını kabul eyle.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Pirin, Hizmetkarlara hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
El pençe durduk Hakk divanına,
Aşk ile niyazımızdır ol divana,
Bir çerağ uyandırdık ol Cenab-ı Hakk’ın aşkına,
Iki cihanın serveri Muhammad Mustafa’nın aşkına,
Kevser sakisi Ali‘yyel Murteza’nın aşkına,
Hatice-i tül Kübra ile Fatma-tüz Zehra aşkına,

Imam Hasan ile Kerbela şehidi Imam Hüseyin aşkına,
Imam Muhammed Bakır ile Imam Cafer-i Sadık aşkına,
Imam Musa-i Kazım ile Imam Ali-ül Rıza’nın aşkına,
Imam Muhammed Taki ile Imam Ali-ül Naki‘nin aşkına ,
Imam Hasan-ül Askeri ile Imam Muhammed Mehdi’nin aşkına,
Pirimiz, üstadımız Hünkar Hace Bektaş-ı Veli’nin aşkına,
Şah Ismail Hatayi ile diğer Ulu Ozanlarımızın aşkına,
Sonsuza dek yansın ve yakılsın çereğımız.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Pirin, Hizmetkarlara hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Tecella ve temennanız kabul,
Yüreğiniz ak, bașınız dik, gönlünüz pak ola.
Hakk kelamı dilinizde, Ehli Beyt sevgisi yüreğinizde daim ola. 

Aydınlığın çerağı, dervișlerin durağı,
Imanın dayanağı, bitmez Pirin nefesi, Horasanlı pir ocağı.
Açılsın Hakk meydanı, bașlasın ibadet gecemiz,
Hakk’ı zikreylesin canımız, cenanımız.                                                     

Muhammed Ali yasası, ol Pirlerin nefesi,
Salavat verenin, nur olsun sesi.
Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Pirin, Hizmetkarlara hizmet gülbengi…
Bismişah, Allah allah!
Akşamlar hayır ola, hayırlar fet ola, şerler def ola,
Müminler şad ola, meydanlar abad ola, sırlar zahir ola,
Gönüller ruşen, kısmetiniz gani, muradınız hasıl ola,
Muhammed Ali yardımcınız, ibadetiniz kabul ola,
Demler kaim, cemler daim, münkirler mat ola,
Munafıklar berbat ola,
Üçler, Beşler, Yediler, On Iki Imamlar, On Dört Masum-u Paklar,
On Yedi Kemer Bestler, Kırklar, Kerbela Şuhedaları,
Evlliyalar, enbiyalar, veliler, nebiler, şehitler, gaziler,
Cümle erenler yardımcımız ola.

Ol Cenab-ı Hakk!
Şahı Merdan Ali katarından didarından ayırmaya.
Pirimiz üstadımız Hünkar Hace Bektaş-ı Veli‘nin,
Hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola.
Şeytanın şerinden bizi emin eyleye.
Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, gönüllerimize iman ihsan eyleye.
Niyazlarımızı, lokmalarımızı, kubanlarımızı kabul eyleye.
Dil bizden nefes Pir Hünkardan ola.
Nur-u nebi, keremi Ali, pir kemali evliya demine Allah eyvallah.

Dil bizden, kabl-ü Cenab-ı Hakk'tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...