Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Pirin, dağılma ve helalleşme gülbenkleri…


Pirin, dağılma ve helalleşme gülbengi -1
Bismișah, Allah Allah!
Batın oldu, çerağı nuru kainat,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola. 

Ya Cenab-ı Hakk!
Ibadet geçemizin yüzü suyu hürmetine bir gönül muhabbeti eyledik sen Kabul buyur,
Gönüllerimizi birledik, sen daim eyle.
Güzel ismin Hakkı için Muhammed Ali’yi, Seyyide Fatma-tüz Zehra anamızı, çiğer parelerini ve
Ehli Beyti’ni zikrettik, niyet ve zikrimizi kabul eyle.
Çümle erenlerin hürmetine ibadetimizi, ilim muhabbetimiz kabul ve daim eyle.
Cem gecemizin yüzü suyu hürmetine gönlümüzdeki gümanı ve ikiliği gidermeyi nasip eyle. 

Çerağımızın nuru hakkı için, Hakk ve hakikat yolunda serini verenleri,
Hakk yürüyen Ulularımızı ve Ehli Beyt yarenlerini andık sen rahmetinle ruhlarını şad eyle. 

En güzel ibadet, yapılan gönül muhabbetidir.
Bu güzel muhabbeti yaşayan gönüller, yürekler şad olsun.
Inayet ışığı ile aydınlansın. 

Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde Muhabbetten ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Fatma Ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Pirin, dağılma ve helalleşme gülbengi -2
Bismișah, Allah Allah!
Batın oldu, çerağı nuru kainat,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola. 

Vakitler hayır, hayırlar feth ola.
Şerler def, gönüller şad ola.
Hakk Muhammed Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola.
On Iki Imam, On Dört Masum-u pak, On Yedi Kemerbestlerin
Katarından, didarından ayırmaya.
Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların ve
Gayb erenlerin hayır himmeti üzerimizde hazır ve nazır ola. 

Ol Cenab-ı Hakk!
Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyliye.
Görünür, görünmez kazalardan bekleye saklaya çaresiz koymaya.
Göçmişlerimize rahmet eyliye.
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyliye.
Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyliye. 

Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde Muhabbetten ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Fatma Ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Pirin, dağılma ve helalleşme gülbengi -3
Bismișah, Allah Allah!
Batın oldu, çerağı nuru kainat,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola. 

Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Sen evelsin, sen ahirsin zahir ve batınsın,
Dua edenin duasını kabul edensin.
Aleme rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa‘nın hürmetine,
Varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi kadim ve daim eyle.
Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, darda zorda olan
Cümle insanlarımıza yardım senden ola. 

Hizmetiniz kabul, Hakk Muhammed Ali yardımcımız ola.
Bozatlı Hızır yoldaşımız ola, emeklerimiz boşa gitmeye.
Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula. 

Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde Muhabbetten ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Fatma Ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Pirin, dağılma ve helalleşme gülbengi -4
Bismișah, Allah Allah!
Batın oldu, çerağı nuru kainat,
Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.
Sır içinde sır, nur içinde nur ola. 

Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def ola, müminler şad ola.
Fatma Ana yüzü suyu hürmetine, hizmetiniz kabul ola. 

Ol Cenab-ı Hakk!
Muhammed Ali şefaatından, Ehli Beytin katarından ve
On Iki Imam didarından mahrum eeylemesin. 

Ol Cenab-ı Hakk!
Dilde dileklerinizi, gönülde muradınızı versin.
Görünür görünmez kazadan, beladan, ateşten, affetten korusun.
Yolunuzu yolsuza, işinizi haksıza düşürmesin.
Bu cemden, bu erkandan, bu inançtan mahrum eylemesin. 
Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde Muhabbetten ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.
Fatma Ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.
Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Pirin, dağılma ve helalleşme gülbengi -5
Bismișah, Allah Allah!
Batın oldu, çerağı nuru kainat,

Zahir oldu Șems-i Mah-ı Muhammed.

Sır içinde sır, nur içinde nur ola.
 

Vakitler hayır, hayırlar feth ola.
Şerler def, müminler şad ola.

Seyyide Fatma-tüz Zehra Ana’nın yüzü suyu hürmetine, hizmetimiz kabul ola.
 

Sıkıntıya düşenler, zorda kalanlar Şahı Merdan Ali’yi çağırdıklarında,
O’nu kendilerine yardımcı olarak bulacaklardır.
 

Çünkü O, olağan üstü hallerin sahibi ve Hakk’ın kudret sırrıdır.
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı, ondan medet dilesinler!

Dileyen yardım görür, mürüvvete ulaşır.

Üzüntülerden, felaketlerden kurtulmak için,

Ehli Beyt ve Evlad-ı Hüseyin Aşkına, O’na sığınırım.

O Şahı Merdan Ali ki üstün niteliklere, faziletlere sahiptir.

Şahı Merdan Ali peygamberliğin nuru, veliliğin sırrı, cemal ile

Kemalin malikidir. Allah adına O’na çağırın.

Çünkü hiç bir kimse, Şahı Merdan Ali ve hiç bir kılıç, Zülfikar olamaz.
 

Ya Şahı Merdan Ali, Allah’ın rahmeti hürmetine gönlümüzü nurun ile,
Ruhumuzu ilmin ile aydınlatıp Allah’a ulaştır.
 

Yağan yağmur, esen yel hakkı için.
Yeşeren ve biten çiçeklerin, doğanın hakkı için,
Kainattaki mevcudatın hakkı için, Canlı cansız varlıkların hakkı için,
Ikrarından dönmeyen, sorumluluğunu yerine getiren müminlerin hakkı için,
Hakikat alemine göçmüş canlarımızın ruhunu şad eyle. 

Göçmişlerimize rahmet, yaşıyanlar selamet içinde olsun.
 

Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın,
Huzur içinde Muhabbetten ayrılanın, Hakk Muhammed Ali yardımcısı ola.

Seyyide Fatma-tüz Zehra Ana‘nın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine,

Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola.

Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hakk’tan ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...