Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammed, Kur’an ve verilen ilahi mesaj…Hz.Muhammed, Kur’an ve verilen ilahi mesaj…
Kitabın kutsallığı içindeki kelamdan, ilimden ibarettir… 

Birilerinin dayattığı gibi dini bilgiler, sadece Hz.Muhammed’in hayat bilgilerini ve Kur’an-ı ezbere okumayı öğrenmekten ibaret değildir. Peygamberlerin birbirinden farklı yaşam tarzları olduğu gibi kainattaki bütün insanların da kendilerine has farklı yaşam tarzları, ilkeleri vardır ve olmalıdır. 

Peygamberin hayat bilgilerini ezberlemek ve Kur’an-ı ezbere okumak dini eğitim değildir ancak vesiledir çünkü Arapçayı bilen her kişi okuya bilir. Önemli olan okunan kitabın mesajını, hayata uygulamak ve yaşamaktır. Çünkü kitabı kutsal veya önemli kılan içindeki ilimdir, ilahi mesajdır. Dolayısıyla kitaplar aklın, ilim ve bilim konusunda olgunlaşmasına vesiledir. 

Elbetteki peygamberlerin yaşadıkları, yaşam biçimi insanlar için önemlidir ancak insanların peygamberler gibi yaşamaları mümkün değildir fakat yaşam koşulları, örnek alınmalıdır. 

Allah, dünyevi halifeleri olan peygamberlere ön gördüğü görev insanları doğru yola getirmek ve o doğru yolda yürümelerini sağlamaktır. Eğer bu böyle olmasaydı o zaman Hz.Muhammed ve diğer peygamberler çağın insanı olmayın, hangi çağda olursanız olun bizim giydiğimiz giysileri giyinin, kullandığımız kablarda yemek yiyin, vs. derlerdi. 

Oysaki Hz. Muhammed ile diğer peygamberler, ilim ve bilime işaret etmişlerdir. Insanı olgunlaştıran, medinileştiren giysiler, yaşam tarzları değildir ilim, bilim ve irfandır. Dolayısıyla kitabın kutsallığı içindeki kelamdan, ilimden ve ilahi mesajdan ibarettir. 

Bu konuda bazı örnekler…
* Ilim çinde de olsa gidin alın. Hz.Muhammed
* Çocuklarınızı yaşadıkları çağa gore yetiştirin. Şahı Merdan Ali
* Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Pir Hünkar
* Ilim ilim kendini bilmektir. Yunus Emre

Kitabın önemi hakkında Şahı Merdan Ali „Ben, Kur’an-ı natıkım yani konuşan kitabım“ dememiştir. Dikkat edilirse kitaba değil, insana işaret etmiştir. Çünkü o kitabı bilgileri yazan, insanoğludur ve insanoğlunun yüklediği bilgi ile kitap önem kazanmıştır. Dolayısıyla Kur’an-ı kutsal kılanda ona yüklenen illahi ilimdir, kelamıdır. 

Günümüzde kutsal mekanların, mezarlıkların önünde elinde birer Kur’an kitabı ve sallayarak ben daha iyi okuyorum abi diye çığlıklar atmaktadırlar. Maalesef sözde din kurumu yöneticileri bu durumdan memnun olmalıdır ki, bu çirkefliğe müdahale etmemektedirler. 

Neyazık ki Kur’an-ın mealini okuyan insanlar, kendilerini din alimi sanmaktalar. Ey cahil insanlar! Meali okumanın islam ilmini, irfanını öğrenmekle hiçbir alakası olmadığı gibi islam dinini de öğretemez. Ayet tercümeleri karşılaştırıldığında görülecektir ki her tercümanın tercümesi farklıdır. 

Örneklersek…

Kur’an-da Kul hakkı ile ilgili Bakara Suresi, 188’ci Ayet.
Yaşar Nuri Öztürk, Meali.
Mallarınızı aranızda haksız ve uydurma yollara başvurarak yemeyin; Bilip durduğunuz halde insanların mallarından bir kısmını günaha saparak yemek için onları yargıçlara aktarmayın. 

Abdulbaki Gölpınarlı, Meali.
Mallarınızı aranızda boş yere yemeyin. İnsanların bir kısım mallarını da günah ederek yemek için bilebile hakimlere mal vermeyin. 

Elmalılı Hamdi, Meali.
Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin. Insanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için, o malları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. 

Kadri Çelik, Meali.
Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin ve bile bile insanların mallarından bir kısmını günahla yemeniz için, onları hâkimlere sarkıtmayın.Vesayre…. 

Görüldüğü gibi her tercümancı, kendi algısı kadar yorumlamış ve bu farklı yorumlar verilmek istenilen mesajı saptırmışlardır dahası insanlar o doğru yazmış, bu doğru yazmış kavgasına tutulmuşlardır. Velhasıl yanlış ve eksik algılamalar sonucu dini mesaj, özünden uzaklaştırılmıştır. 

Sonuç itibariyle gerçek din bilgisinden uzak olan tercümeler, yorumlar, ifadeler insanları; Peygamberlere, Kutsal kitaplara ve Dine yakınlaştırdiğı gibi uzaklaştırmıştır. 
=Seyyid Hakkı=

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...