Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammed Mustafa’nın, manevi yolculuğu...


Hz.Muhammed Mustafa’nın, manevi yolculuğu...
Tasavvuf ilminde, manevi yolculuk; Değişik evrelerden geçmekle birlikte, her türlü nefsani engelleri aşarak Allah’a yakınlaşmaktır. 

Hz.Muhammed Mustafa’nın Allah’a yapmış olduğu manevi yolculuğu, semavi yolculuk veya Miraç olarak da ifade edilir. Manevi yolculuğu ifade eden bu üç kelime, aynı manadadır. 

Semavi kelimesi Arapça’dır ve kaynağı, sema sözcüğünden türemiştir; Gök ile alakalı, göksel anlamındadır. Semavi kelimesi, günümüzde Allah’ın katı ve yücelik manasında kullanılır.
Miraç kelime manası ise, Arapça olup göğe yükseliş yani Allah’ın katına yükselmek anlamına gelmektedir. 
 

Manevi yolculuk, Can ile Cananın yani Hz.Muhammed Mustafa’nın, Allah ile buluşmasıdır. Diğer bir deyimle, zahiri alemden batıni aleme geçiştir. Batıni alemde, Allah katına yükselmek; Bir devrin bitimi ve diğer bir devrin başlaması demektir. Yani insanın kendi gerçeğinde veya özünde akıl gücüyle gerçekleştirdiği manevi yolculuktur.  

Hz.Muhammed Mustafa’nın mana aleminde Allah ile buluşma yolculuğu, Melek Cebrail’in rehberliğinde gerçekleşmiştir. Ancak Sidret-ül Münteha’dan yani Allah’a yaklaşmada Kamil-i Insan’ların varacağı SON SINIR’dan sonra Hz.Muhammed Mustafa, Allah’ın huzuruna aracısız ve rehbersiz gitmiştir.  

Semavi yolculuk, Kamil-i Insan’ların kendi özünde veya iç dünyasında akıl gücüyle gerçekleştirdiği manevi yolculuktur. Buradaki Melek Cebrail, akıldır.    

Miracın amacı...
Insanların, ahlaki ve akli boyutta olgunlaşmasında kendilerine yardımcı olacak, doğru ahlağı ve doğru ilmi öğretecek bir Mürşid, bir Pir veya bir Rehber gerekmiştir. Çünkü Hz.Muhammed Mustafa’ya da Rehber gerekmiştir. Bu Rehber, Melek Cebrail olmuştur. Beşer insanların ham ervahlıktan olgunluğa, kemalete, erdemliğe, çağın adamı olabilmek için Mürşid, Pir ve Rehber gerekmektedir.  

Mürşid, Pir ve Rehber Hakk ile hakikat ilmiyle kendini eğitmiş, irşad etmiş ve ilim irfan hikmetine erişerek karanlıklara ışık olma halidir. 

Allah’ın Resulü Hz.Muhammed Mustafa’nın Peygamberlik sıfatıyla mükafatlanması, insanlara ve insanlığa hizmet etmektir; Onları aydınlatmak, doğru yolu göstermek, sorumluluk bilincine getirmek, paylaşmayı, sevmeyi, merhametli olmayı, hoşgörülü olmayı, insanlara bir nazarda bakmayı öğretmek ve eğitmektir. Alevi diliyle, irşad etmektir. 

Hz.Muhammed Mustafa, Allah ile buluşma yolculuğunda Melek Cebrail tarafından irşad edilmiş ve Sidret-ül Münteha yani Allah’a yaklaşmada Kamil-i Insan’ların varacağı SON SINIR’dan sonra, yolculuğu tek başına gerçekleştirmiştir. 

Dolayısıyla Hz.Muhammed Mustafa’nın görevi veya hizmeti insanları eğitmek, doğru yolu göstermek, doğru yola iletmek ve doğru yolda yürümeyi başarmak ise, insanların kendilerine bırakılmıştır. 

Dünyevi alemden bir örnek verecek olursak...
Anne ve babanın görevi, çocuğun elinden tutarak tek başına yürümesini öğretmektir. Çocuk, yürümeyi öğrendikten sonra; Düşe kalka ayaklarının üstünde durmayı başarmak ve yürümek, kendisinin elindedir.  

Manevi yolculuğun amacı, insanlığa hizmettir...
Peygamberlerin hizmetlerinden biri de çaresiz insanların dertlerine derman olmak, çaresiz zamanlarında umut olmak, onlara yardım elini uzatmak; Hasta, aç, susuz insanların haline haldaş olmak, ihtiyaçlarını gidermek, tüm mevcudata sahip çıkmak adına verilen ikrara bağlı kalmak Allah’a yakın olmanın ve O’nun rızalığını kazanmanın en kestirme yolu” olacaktır.   
Allah’ın hüsnü rızasınız kazanabilene ve O’na yakın olabilene aşk olsun... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...