Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ben, Arabım fakat Arap benden değildir…Ben, Arabım fakat Arap benden değildir…
Hz.Muhammed Mustafa‘nın bu sözünü anlamak için, tarihteki Peygamberlerin soy zincirine (silsilesine) bakmak gerekir. Tarihsel sürece baktığımızda bütün peygamberlerin soyu, Hz.Ibrahim peygamberin soyuna dayanmaktadır. 

Dolayısıyla Hz.Muhammed Mustafa’nın soyu da, Ibrahim peygambere dayanıyor. Ibrahim peygamberin oğlu Ismail peygamberin soyundan gelmektedir. 

Bakara Suresi 124; Allah, Ibrahim peygamber için; “Seni insanlara önder yapacağım” demiştir. Ve Ibrahim peygamber; “Soyumdan birilerini de” deyince ve yine Allah; “Benim ahdime zalimler eremezler” demiştir. 

Ibrahim peygamber, „Soyuma da iman et” ve benim ahtım zalimlere olmaz diye buyurması; Hakk katında esas olan kabileler, ırklar, topluluklar, vs. değildir. Esas olan, Insan olmaktır. 

Hz.Muhammed Mustafa bu konuda, „Arabın Aceme Acemin Araba üstünlüğü yoktur“ çünkü üstünlük amel ve takvadadır” buyurmuştur. Demek oluyor ki yeryüzündeki bütün ırklar, bütün insanlar eşittir ve bir ırkın diğer bir ırktan üstünlüğü yoktur. 

Bütün Resuller, Nebiler, Veliler, vs. gibi Hz.Muhammed Mustafa da, Güruhu Naci soyundandır. Güruhu Naci soyu; Canab-ı Hakk tarafından bütün kötülüklerden, pisliklerden, nefsi emarelerden arınmış ve nesli pak kılınmış olan INSAN soyudur. 

Bu hakikat noktasından yola çıktığımızda dört Resuller, Nebiler, Veliler, vs. Şit peygamberin soyundan gelmişlerdir. 

* Naci, temiz erkek insan; Kamil, erdemli, ilahi ilim sahibi olan anlamlarına gelmektedir.
* Naciye ise, temiz kadın insan; Hakk’ın hidayetine kavuşmuş, kötülüklerden arınmış, kurtulmuş manalarına gelmektedir.

* Güruh, insanlık topluluğu demektir.

* Güruh-u Naci ise, Hakk yolunda ve hakikatten sapmamış, Allah’ın razı-hoşnut olduğu temiz toplum demektir.
 

Sonuçta Hakk ile hakikat dini olan islamiyette üstünlüğün ölçüsü kabile, kavim, makam, mevki veya ırklar değildir takvadır. Diğer bir deyimle üstünlük ilim, irfan ve aklın en üst noktasına yücelmekle birlikte Hakk’ın sırlarına nail olmaktır. Hakk’ın sırlarına nail olma makamı, Kamil-i Insan makamıdır. Bu makamda, sadece insan söz konusudur. O zaman gönül rahatlığıyla diyebiliriz ki üstünlük ölçüsü, insan soyudur.  

Dolayısıyla Hz.Muhammed Mustafa ne Arap, ne Türk ve nede başka bir ırktandır. O, insan ırkındandır. Çünkü Hakk katında insanlığın üstünlüğü kavim, kabile veya makam, mevki değildir; Temiz ahlak “Eline Diline Beline” sahip olmak ve aklın olgunlaşmasıdır. 

Hz.Muhammed Mustafa bir gün yakın dostlariyle otururken, anlaşılmayan bir dille “Ne güzel üzüm” der. Dostları anlamıyarak “ya Muhammed, Arapça konuş demişler. Ve Hz.Muhammed; “Durun, yakınmayın. Ben ceddim olan Hz.Ibrahim’in dili ile konuşuyorum, Arap benden ama ben Araptan değilim” diye cevaap vermiştir. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...