Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hz.Muhammed ile Şahı Merdan Ali’nin, müsahipliği.

Hz.Muhammed ile Şahı Merdan Ali’nin, müsahipliği.
Deniliyor ki, Hz.Muhammed hem kızını veriyor ve hem de damadiyle müsahip yani ahiret kardeşi oluyor. Bu nasıl olur? Bunun, mümkünatı yoktur. 

Dünyevi yani cisim alemi gözüyle baktığımız zaman, evet doğrudur. Şahı Merdan Ali’nin kayın babası ve aynı zamanda damadı ile müsahip yani ahiret kardeşi olmasının mümkünatı yoktur. Çünkü cisim aleminde yani Şahadet aleminde; Kural, kayde, sıfat, makam, vs. mevcutturlar. Ama bunların hiç biri, ruhlar aleminde yoktur çünkü Gayb-i alem(mutlak gizlilik) yani ruhlar alemi mertebesidir. Gayb-i alemde ne isim, ne resim ve ne de sıfat vardır.  

Hz.Muhammed ile Şahı Merdan Ali; Batın aleminde yani Kırklar aleminde ahiret kardeşi olmuşlardır. Kırklar aleminde, sıret vardır ama sıfat yoktur. Sıfat olmadığı için de, zaten herkes ahiret kardeşidir. 

Bazı akıl fukaraları, kırkların olduğuna dahir ispat istemekteler. Bilmezlermi ki,  Allah ve Melek Cebrail’in de sıfatı yoktur. Sıfatı olmayanın ispatı istenilemez ve nasıl bir ispat istenebilinir ki? Ama Şehadet aleminde yani cisim aleminde sıfat vardır, olduğu için de ispatı da vardır ve ispat, istenilebilinir. 

Aynı durum, cemevlerimiz için de geçerlidir. Cemevinin kapısından içeri girildiği andan itibaren(Kapının dışı zahirdir ve içi ise batındır) cinsiyet, makam, sıfatlar, rütbeler, vs. yok oluyor. Orda, sadece can vardır yani sadece bir sıfat vardır bu sıfat ise can sıfatıdır. Dolayısiyle insan sıfatıdır. Insan sıfatı mertebesinbde cinsiyet, mevki, makam söz konusu değildir. Bu konuyu Pir Hünkar, şöyle dile getirmektedir: 

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakk’ın yarattığı her şey, yerli yerinde.
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,
Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde.

Pir Hünkar Bektaşı Veli 

Sonuç itibariyle, Hz.Muhammed ile Şahı Merdan Ali Gayb-i alem mertebesinde yani ruhlar aleminde ahiret kardeşi olmuşlardır ama cisim aleminde olmamışlardır. Cisim alemi yani şehadet alemi mertebesinde ise Hz.Muhammed, Şahı Merdan Ali’nin kayın babasıdır.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...