Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

10- Tekliğin Duyurulması Üzerine TA-SIN


Tekliğin Duyurulması Üzerine TA-SIN

Tanrıdır ölümsüz olan.
Tanrı birdir, Benzersizdir, Yanlızdır ve Bir’liği kabul edilir.

Hem Bir, hem de Bir’in Tekliğinin duyurulması, O’nda ve O’ndandır. 

Diğerlerini O’nun Tekliği’nden ayıran uzaklık, O’ndan gelir.  

Tevhid bilgisi, özerk bir bilgilendirmedir.

Tevhid, onu anan yaratılmış öznenin bir sıfatıdır, ama bir olduğu kabul edilen Amaçlanan’ın sıfatı değildir.

Eğer, yaratılmış olan ben, «ben» dersem O’na da «ben dedirtmiş olur muyum? O zaman, Tevhid benden gelir, O’ndal değil. O, benim ve Tevhidimin dışındadır (münezzeh)».

Eğer ben, «Tevhid, onu anana geri döner» dersem, onu, yaratılmış bir şey yaparım. 

Eğer ben, «Hayır; Tevhid, onaylamış olduğu Amaçlanan’dan gelir» dersem, o zaman birleştirici ile, onun Tekliği onaylaması arasında nasıl bir ilişki olur? 

Eğer «O zaman Tevhid, Amaçlanan’ı özneye bağlamaktadır» dersem, bunu, mantığa uyan bir tanımlamaya dönüştürmüş olurum.

Kitap: Tavasin
Yazar: Hallac-ı Mansur
Ekleyen: Seyyid Hakkı


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...