Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

15- Yezidi’lerin Kutsal Kitapları


 

Yezidi’lerin Kutsal Kitapları 

Kitap’ül Cilve (Tanrısal Açıklama Kitabı)
Ile
Mushaf’a Reş (kara Kitap) 

Yezidilik, Hariciliğin Ibaziyye Mezhebinden türeyen ve zamanla ayrı bir din sayılan koludur. Şeytana tapmakla da suçlanan Yezidilik, gerçekte vahdet-i vücut (varlığın birliği) inancına sahip bütün tasavvuf tarikatları gibi her şeyi bu arada Şeytan’ı da Tanrı sayan bir inançtır. Melek Tavus dedikleri Şeytan yezidiliğe göre, Tanrı’nın celal (kızgınlık) niteliğini varlaşmasıdır. 

Yezidilerin asılları Kürtçe ola Ktab’ül-Cilve ve Mushaf’a Reş adlı iki kutsal kitabı vardır. Kitab’ül-Cilve’nin, kurucusu Yezid’in, geleceğini haber verdiği yeni peygamber Şeyh Hadi’ye (XII. Yyıl) Melek Tavus tarafından vahyedildiğine inanılır. Mushaf’a Reş ise Şeyh Hasan bin Hadi tarafından yazılmıştır. 

Bu ilginç inanışın temeli iki kitabı olan söz konusu metinler ve Şeyh Hadi’nin Ilahisini yayımlamakla, toplumumuzda çok az bilinen bir inanışa ışık tutmak, Anadolu’nunkültür mozaiğinde yer alan bir rengi sergilemek istedik... 

(yaba Öykü Dergisi, s. 76) 

Kitap: Tavasin
Yazar: Hallac-ı Mansur
Ekleyen: Seyyid Hakkı


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...