Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

6- Daire Üzerine TA-SIN


Daire Üzerine TA-SIN

Birinci kapı, Doğru’nun (9) dairesine ulaşan kimseyi simgeler. Ikinci kapı, oraya ulaşan, ama girdikten sonra kapalı bir kapıyla karşılaşan kişiyi simgeler. Üçüncü kapı ise, Doğru’nun Doğruluk çölünde yolunu yitiren kişiyi simgeler.

Kimki daireye girer, Doğru’dan uzak düşer; çünkü yol kapatılmıştır; arayan geri döner. Yukarıdakı nokta, onun gayretini simgeler. En alttaki nokta, arayanın, harekete başlamış olduğu noktaya geri dönüşünü simgeler; ortadaki nokta ise, şaşkınlığıdır.

En içteki daireninkapısı yoktur; onun merkezi olan nokta, Doğru’dur.

Doğru, görünen ve görünmeyen her şeyi kapsar, biçimleri hoş görmez.

Burada neyi belirttiğimi anlamak istiyorsan «dört kuş al ve onları kendine çevir» (Bakara; 260). Çünkü Tanrı uçmaz.

Önce kıskançlığını gizler, sonra açığa vurur. Saygılı bir korkuydu bizi ayıran, şaşırmaydı bizi ondan yoksun bırakan.

Doğrunun anlamı budur. Bu, başlangıçların dairesinden daha kapalı, bölgelerin belirlenmesinden daha karmaşıktır. Anlayış’ın iç işleyişi de karmaşıktır, hayalgücünün gizliliğinden dolayı.

Çünkü daireye bakan, ona içinden değil de dışından bakar.

Bu yüzden, ğerçeklik biliminin bilgisine erişemez.
Bilgi, her yerde değildir; ama daire, yasaklanmış bir yerdir (haram).

Peygamberi «haram» diye adlandırdılar, çünkü yalnız o çıktı Haram dairesinden.

Korku ve saygıyla doluydu, Doğru’dan biri giysi kuşanmıştı; dışarı çıktı ve tüm yaratılmışlar için derinden bir «ah!» çekti.

Kitap: Tavasin
Yazar: Hallac-ı Mansur
Ekleyen: Seyyid Hakkı

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...