Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

9- Tanrısal Irade Üzerine TA-SIN


 

Tanrısal Irade Üzerine TA-SIN

Tanrı’nın, iradesini uygulayışının gösterimidir bu. Birinci daire, Tanrı’nın yargısıdır (meşie); ikinci daire onun yüce aklıdır; üçüncüsü gücüdür; dördüncüsü ise onun Sonsuz Zaman Öncesizliği bilgisidir. 

Iblis dedi ki: « Eğer birinci daireye girersem ikincinin sınavını vermem gerekecek; ikinciye geçersem üçüncünün sınavını vermeliyim; üçüncüyü geçersem dördüncünün sınavı çıkacak önüme.» 

«Öyleyse..... hayır, hayır, hayır, yine hayır! Birinci dairede kalacak olursam, lanetleneceğim, istemezsem ikincisini; üçüncüyü istemezsem geri döndürüleceğim; öyleyse benim için ne farkı olacak dördüncünün?» 

«Secde etmenin benim için bir kurtuluş olacağını bilseydim secde ederdim. Ama o daireden sonra başka dairelerin olduğunu biliyordum. Şöyle akıl yürüttüm: ‘bu daireden çıkmayı başarırsam, ikinci daireden, üçüncüden ve dördüncüden nasıl çıkacağım?’» 

Beşinci La’nın Elif’i «O, Ölümsüz Tanrı»’dir.

Kitap: Tavasin
Yazar: Hallac-ı Mansur
Ekleyen: Seyyid Hakkı


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...