Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

12. Imam Muhammed Mehdi’nin Hayatı12 Imam Muhammed Mehdi’nin Hayatı

Babası: Imam Hasan-ül Askeri
Annesi: Nercis Hatun, Nergis
Lakabı: Mehdi, Sahibi Zaman, Hüccet, Bakiyyyetullah
Künyesi: 
Muhammed
Yüzüğünün yazısı: Benim Allah Hucceti ve özkulu Onikinci ve son imam olan İmam-ül Hüccet'tir.

Doğum yeri ve tarihi: 
Samarra, M: 30 Temmuz 868
Gizleniş Tarihi: M: 27 Mayıs 940. Gaybet-i Kübra. (
Samarra mağarasında sır olduğuna inanırız)

Imam Muhammed Taki, Imam Muhammed Mehdi’den bahsederken; 
Zuhar edip, zulümle, cevirle dolmuş olan yeryüzünü eşitlikle, adaletle dolduruncaya kadar adını anmak helal de değildir buyurmuşdur. 

Imam Musa-i Kazım da buyurmuşdur ki; Doğumu insanlardan gizli tutulur; üstün ve yüce Allah, cevirle, zulümle, dolmuş olan yeryüzünü, onun vasıtasıyla eşitlikle, adaletle dolduruncaya kadar da adını anmak helal olmaz.

Imam Mehdi’nin doğumu ile birlikte bir çok kerametler (mucizeler) gerçekleşir. Doğduğunda babası Imam Hasan-ül Askeri, O’nu sol elinin üzerinde oturttup ve sağ eliyle de arkasından tutarak “Konuş” der. Bunun üzerine Imam Mehdi konuşmaya başlar; Allah birdir, Muhammed onun elçisidir. Allah’ın rahmeti onların üzerinde olsun’’ der. Sonra Hz.Ali ve diğer Imamlara salavat  getirir.

Imam Hasan-ül Askeri’nin Hakka kavuşmasından sonra, zamanın imamından, isminden ve mekanından sorulan soruya; Ismiyle anılırsa yayılır; mekanını bilirlerse bulunur tarzında cevap gelmiştir. Onikinci imamdan el yazılarıyla ve sefirler vasıtasıyla gelen emirlerde de; mübarek adlarının anılmaması, kesin olarak buyrulmuştur. 

Imam Hasan-ül Askeri’de; Imam Mehdi’yi yakınlarına gösterip, müjdelemişdir, O cümleden olarak; Sahibiniz budur buyurmuşdur. Imam Mehdi ile ilgili çok geniş kesimler rivayet ederler ki; Son zamanda, yeryüzü cevir ve zulümle dolduğu vakit, Hz.Muhammed’in soyundan ve Ana Fatıma’nın evladından “Mehdi”nin zuhar edip, alemde; adalet, eşitlik, nizam yeniden kurulacak, mazlumun ahı alınacak, adaletsizlik yok olacak ve haksız yere kan dökülmeyecekdir. Dolayısıyla Islam alemi; Imam Mehdi Allah tarafından, kıyametin habercisi olduğuna inanırlar… 

Imam Mehdi babasının ölümünden sonar, halktan gizlenmiştir. (Küçük gizlenme) Bu gizleniş sırasında ümmetine elçilik yapan Ebu Hasan Ali ölünce Gaybet-i  Kübra (Büyük gizleniş) başlamıştır. Bu gizlenişten sonar Imam Muhammed Mehdi'nin ne olduğu, bilinmemektedir. 

Imam Muhammed Mehdi'nin iki gizlenişi vardır. Ilk gizlenişi doğduğu andan başlar. Buna Gaybet-i sugra (küçük gizleniş) denir. Mehdi, küçük gizleniş döneminde yeryüzündeki görevini dört elçi (naib) aracılığıyla yürütmüştür. Bu elçiler, Said oğlu Ebu Amr Osman; Osman oğlu Ebu-Cafer Muhammed; Hüseyin oğlu Ruh; Ali oğlu Muhammed Samuri'dir. ikinci gizlenişe ise Gaybet-i Kübra (Büyük gizleniş) denir. Gaybet-i Kübranın ne kadar süreceği bilinmiyor. Ancak, yukarda da belirtiğimiz gibi yeryüzünün kötüye gittiği, adaletsizliklerin, haksızlıkların çoğaldığı ve halkın ilahi bir kurtarıcı beklediği bir dönemde, Imam Muhammed Mehdi 'nin yeryüzüne inip, olan haksızlıkları düzelteceğine ve halkı huzura kavuşturacağına inanılır.

Muhammed Mehdi olsahib zaman
Gayıb erenlerdir dertlere derman
Bu yola sığmaz şüpeyle güman
Hünkar Evliya yaktı delili
Şah Hatai
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...