Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Matem Ayı ve dikkat edilmesi gereken hususlar…


Matem Ayı ve dikkat edilmesi gereken hususlar…
On Iki Imam matem hizmetimizi, duyarlılık içinde geçirelim.

Alevilere yapılan tüm iftira ve haksızlıklara karşı, On Iki Imam matem Ayı boyunca: Alevi edep erkanına uygun, Imam Hüseyin’e ve Hz.Muhammed Mustafa’nın Ehli Beyt’ine verdiğimiz ikrara yakışır davranışlarla inançsal hizmetimizi yerine getirirsek, bu iftira ve haksızlıklara verilmiş en büyk cevap olmuş olacaktır. Gençlerimiz, bu konuda duyarlı davranacağı inancındayız.  

Muharrem Ayı ve kutsallığı...
Muharrem ayı, Hicri takviminin birinci ayıdır. Farsça’da onuncu güne, „Aşura“ denir. Aşura demek. “on” demektir. Tarihi kaynaklara göre Arap, Israil, Fars milletleri tarafından Muharrem ayının onuncu günü yani Aşura kutsal kabul edilen bir ortak değer olmuştur. Tarihler bugünün değerini ve kutsallığını, bir çok Peygamberin kurtuluşa ve selamete erdikleri gün olarak verirler.  

Hz.Muhammed’en evvel gelen Peygamberler de bu kutsal günde, yüce Allah’a şükür ve senalarını ifade etmek için oruç tutmuşlar ve Nuh Peygamber’in kurtuluş çorbasından pişirip, fakir fukarayı doyurmuşlardır.  

Allah’ın rızasını kazanmak için, hayır-ihsan yapmışlardır. Hz.Muhammed, Şahı Merdan Ali de Muharrem Ayında on gün oruç tutmuşlar ve çorbalarını pişirip, hayır- ihsan yapmışlardır.  

Bütün tarihler Canab-ı Hakk,ın Kerbela olayına kadar olan zaman dilimi içerisinde Muharrem Ayında; On peygamberine, on değişik ikram ve ihsanda bulunduğunu aşağıdaki sebeplerle tanımlamışlardır...
1. Hz.Musa peygamber, bugünde denizi yararak Mısır Kıralı Firavun’dan kurtulmuş ve Firavun’un ordusu ise, dalgalara kapılıp denizde boğularak ölmüşlerdir.
2. Hz.Nuh peygamberin gemisi, bugünde tufandan kurtulmuştur.
3. Hz.Yunus peygamberin, bugünde Balığın karnından kurtarılmıştır.
4. Hz.Ibrahim peygamberin atıldığı fırından yanmadan sağ çıkmıştır.
5. Hz.Isa perygmber, bugünde dünyaya gelmiş ve yine bugünde semaya yükselmiştir.
6. Hz.Yusuf peygamber, bugünde kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan kutarılmıştır.
7. Hz.Davud peygamberin tövbesi, bugünde kabul edilmiştir.
8. Hz.Ismail peygamber, bugünde doğmuştur.
9. Hz.Yakup peygamberin, oğlu Yusuf’un hasretinden kör olan gözleri, bugünde tekrardan görmeye başlamıştır.
10. Hz.Eyyub peygamber, bugünde hastalığına şifa bulmuştur.

Allah Allah. Ol Canab-ı Hakk’a her dem şükürler olsun. 

On Iki Imam matem Ayı ve kutsallığı…
On Iki Imam, matem Ayı; Kurban bayramının birinci gününden başlayarak, 20 gün sayılır. 20’ci günün akşamı, matem ve oruca niyet edilir.   
 

Alevi inancında Kerbela katliamıyla özdeşleşen, on günlük bir Muharrem orucu vardır. Muharrem orucu ile Kerbela katliamı şehitlerine tutulan matem ve oruç öylesine iç içe geçmiştir ki, birini diğerinden ayırmk mümkün değildir.  

Aleviler, On Iki Imam Ayı’nda, matem tutarlar. Oruç ise, Kerbela olayında; Imam Zeynel Abbidin’in kurtulup On Iki Imam neslinin devam ettiği için Allah’a, şükür orucu tutmaktadırlar. 

Matem, Kerbela’da şehid edilen Pir Imam Hüseyin, On Dört Masum-u Pak, Kerbela şehitleri ve Arap Emevi hükümdarlarınca zalimce katledilen On Bir Imam anısına tutulan yastır, üzüntüdür, tepkidir.  

* Kerbela matemi, Aç ve susuz olarak insanlığa verilmiş büyük bir mesajdır.
* Kerbela matemi, Haksızlığa ve zulme karşı baş eğmeyiş, insanlık için kendini feda etmektir.
* Kerbela matemi Iyi ile kötü, aydınlık ile karanlık, ezen ile ezilen, inaçlı ile inançsız, zalim ile mazlum, vs. çatışmasıdır.  

Dolayısıyla Aleviler, on iki gün matem ve matem orucu tutarlar. 13 günde, Pir Imam Hüseyin’in can yemeği olan Aşura lokmasını yaparlar. Yüzyıllardır Ehli Beyt’e ikrar veren yol evlatları, bu matemi tutmaktadırlar. 

Dikkat edeilmesi gereken önemli bir nokta Muharrem Ayının ongünlük orucun ardında yapılan Aşura, Hakk’a şükür yemeğidir. Fakat On Iki Imam Ayı, matem ve orucu sonunda yapılan Aşura ise, Pir Imam Hüseyin ve O’nun şahsında cümle şethitlerin can yemeğidir. 

Özetle Kerbela katliamı...
680 yılında, babası Muaviye’nin ölümüyle halifeliğe geçen Yezid; Imam Hüseyin’in kendisine biat etmesini istemiştir. Bunun tek sebebi, Imam Hüseyin’in iktidarda hak talep etme korkusu olmuştur. Fakat Imam Hüseyin, Yezid’e biat etmeyeceğini söylemesi üzerine Imam Hüseyin ve Ehli Beyt’ine haksızlıklar, zulümler kat be kat artmıştır.  

Yezid’in, Ehli Beyt’e yaptığı haksızlıkları karşısında halk arasında huzursuzluk ve ayrışmalar başlamıştır. Halk arasındaki ayrışma ve kargaşıklıkları önlemek için, Imam Hüseyin Medine’den Kufe’ye göç etmeye karar verir. 

Pir Imam Hüseyin’in yakın dostları, Pir Imam Hüseyin’in Kufe’ye doğru yola çıkmadan evvel; “Ya Hüseyin! Gel, gitme. Kufelilere güvenilmez. Kufelilerin gönlü senden, kılıçları Yezid’ten yanadır” demişlerse de Pir Imam Hüseyin, kararından vaz geçmemiş ve “Hüküm, yanlız Allah’ındır” demiştir.  

Sonuçta Pir Imam Hüseyin, O’nun ev halkı ve yakın dostları Kufe’ye doğru yola koyulmuşlardır. Yezid’in emri üzerine, Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad öncülüğünde Ehli Beyt’in konaklandığı kampın etrafı çevirilerek kuşatma altına alınırlar.  

Savaştan ve kan dökülmesinden yana olmayan Pir Imam Hüseyin ve dostları; Yezid ordusuna hitaben konuşmalar yapmışlardır. Pir Imam Hüseyin’in konuşmasından etkilenen Yezid’in komutanlarından Hür, Pir Imam Hüseyin’in saflarına katılmıştır. 

Ve onurlu bir direniş sonucunda Muharrem Ayı’nda, 10 Ekim 680 günü Pir Imam Hüseyin ve dostları katledilir. Ubeydullah bin Ziyad emri üzerine Pir Imam Hüseyin’in kutsal bedeni atlara çiğnetilir, Ehli Beyt çadırları tarumar edilerek ateşe verilir. Ertesi gün, Pir Imam Hüseyin ve şehid düşen dostları toprağa verilir. Sağ kalan Ehli Beyt kadın ve çocukları ise, yargılamak üzere Şama gönderilirler.  

Matem ayında dikkat edilmesi gereken hususlar...
On Iki Imam matem hizmetimizi, duyarlılık içinde geçirelim.

Öncelikle șunu belirtelim ki birilerini kontrol etme veya dayatma gibi bir niyetimiz yoktur. Bizim yaptığımız, sadece tavsiyedir. Uyulur veya uyulmaz, tamamen insanların kendi niyet, düșünce ve durușuyla alakalıdır.
 

On Iki Imam ayı; “Matem, matem orucu” ayı olarak algıladığımız için, yolumuzun edep erkan ve inancımızdaki manevi değerlere saygılı olmak gerekir. 

Bu manevi değerlerimizden bazıları...
1- Her türlü eğlence, gösteri, sevinç ve zevk verici davranışlardan uzak durulmalı. Matem ayı boyunca; Düğün, nişan, sünnet, doğum günü, vs. yapılmaz ve katılmayalım.
2- Uyuşturucu madde ve Alkol benzeri zevk verici maddelerden kaçınılmalı ve matem ayı boyunca et ve etli yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Muhharem ayının 10’cu günü Imam Hüseyin’in mübarek başı bıçak ile gövdesinden ayrıldığı için; Mümkün oldukça bıçak ve benzeri kesici alertlerin kullanılmasını önleyelim.
3- Saygıdan ötürü Matem ayı boyunca, eşler arasınsda nefsani cinsel ilişkilerden uzak duralım.
4- Mümkün oldukça su içilmemeli. Vücudun su ihtiyacı ayran, çay, meyve suları ve meşrubatlarla giderilmeli. 
5- Arkadaşlarınızdan ve dostlarınızdan aldığınız parti ve eğlence davetlerini kabul etmeyelim. Gerekçesini, davet sahiplerine usulca kendilerine anlatılmalı.
6- Matem gereği süs ve süslenmelerden, gösteriş ve lüks özentilerden uzak durulmalı.
7- Yaşadığımız ortama göre, imkanlarımız ve olanaklarımız elveriyorsa, saç sakal tıraşı yapmayalım.
8- Matem, birlik ile beraberlik aşkı içinde, dargınlık ve kırgınlıklar varsa barışılmalı, hoşgörülü olalım.
9- On Iki Imam için tutulan matem ve matem orucundaki amaç, nefse hakim olmaktır. Dolayısıyla Kerbela katliamını; Beyinde, kalpte ve yürekte his etmek için nefse hakim olmaktan geçer. Fakat, metropollerde iş şartları göz önünde tutulursa, istisnalar olabilir. Her kes mümkün oldukça, tüm zorluklara rağmen, belirtilen şartlar doğrultusunda hizmetini yerine getirilmelidir.
10- On Iki Imam matem ve matem orucu ayında; Belirtilen usüller doğrultusunda davranmak her Alevi can için, manevi değerlerimize sahip çıkmak bir insani görevdir, sorumluluktur. Ancak sağlıksal olarak yani ilaç, şeker, ve benzeri durumlarda, mesleki durumlar gibi zorluklar ve sorumluklar doğal olarak ihmal edilmemeli. Matem ve matem orucu sağlığımızı bozmayacak, okul ve iş yaşamımızı aksatmayacak biçimde gönül rızalığı ile yerine getirilmeli ve tutulmalı.
11- Niyet, oruç veya ağız mühürü açmak için, güneş ufuktan kaybolmama şartı ile havanın kararması dikkate alınır. Şayet bu mümkün değil ise, yörenin saat düzeni dikkate alınır. Bunun dışında saat, dakika ile niyet, oruç açmak veya sahura kalmak gibi dayatmalar; On Iki Imam matem ve matem orucu geleneği ile bağdaşmaz. Güneşin tam batmaması gerekçesi; Imam Hüseyin’nin mübarek başı, güneş batmak üzere iken katil Şimr tarafından vücudundan ayırarak katledilmiş olmasıdır.
12- Durumu özetliyecek olursak, nasıl ki yakınlarımızdan birini kaybettiğimiz zaman, onun acısı ve matemi ile bir zaman kederli, üzüntülü günler yaşıyorsak, işte bu on iki gün oruç boyunca da aynı duygularla davranmalıyız. En önemlisi ve iyi tarafı da, devamlı ibadet halinde olmaktır.

Bu kurallara uymak kendi onurunu yüceltmek, nefsini yenmek demektir yani kısacası iyide yapsak kötüde yapsak kendimiz içindir kimse için değildir. 

Mecburi ve uyulması gereken yaptırım kuralları, değildir. Kişinin kendi rızası ve akıl ölçüsü doğrultusunda uyup veya uymayacağına, kendisi karar vermelidir. Çünkü burada sunulan kurallar, öneri ve temenilerdir. Sonuç itibariyle kimin ne yapıp yapmadığını biz bilemeyiz. Bir kendisi ve birde inandığı Rabbisi bilir.

Bir bütün olarak, On Iki Imam matem Ayı deyince…
* Aklımıza, Şahı Şehidan, Pir Imam Hüseyin ve Ehli Beyt geliyor.
* Pir Imam Hüseyin’in, mazlumdan yana zalime karșı verdiği mücadele ve O’nun, onurlu duruşu geliyor. 

Dolayısıyla amaç On Iki Imam matem Ayı‘nda, mideyi aç bırakmak değildir. Amaç gönül gözüyle niyet etmek, Kerbela katliamını bir bütün olarak ruhen anlamak, yașamak ve anmaktır. 

Pir Imam Hüseyin’e, O’nun soyuna ve dostlarına selam olsun! Mervan’dan yezid’e, Yezid’en günümüz yezidlerin zihniyetine yüz bin kere lanet olsun. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/


 

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...