Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Matem ayında okunacak dualar...


Matem ayında okunacak dualar...

Matem ve oruca niye duası...
Bismişah, Allah Allah!
Hakk Muhammed Ali aşkına,
Pir Imam Hüseyin’in susuzluk orucu niyetine,
Kerbela şehitlerine, Hakk ve halk için can verenlerin temiz ruhlarına,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana şefaatına,
On Iki Imam aşkına matem ve oruç tutmaya niyet eyledim,
Ulu divanda kabul ola.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Niyetimiz kabul ve makbul ola… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Ağız mühürleme duası...
Bismişah, Allah Allah!

Selam olsun sana, ya Pir Imam Hüseyin!
Selam olsun size, ya Kerbela şehitleri!

Muhammed Ali yolunda, cümle şehitlerin ruhları şad olsun. Esenlikler eyle.
 

Ya Cenab-ı Hakk!
Hakk Muhammed Ali aşkına,

Kerbelada susuz kalan On Dört Masum Pakların,

Pir Imam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin matemini çekiyoruz.

Kerbela metemini, orucunu tutmayı nasip ettiğin için sana şükürler olsun.

Pir Imam Hüseyin ve O’nun soyuna rahmet olsun.

Yezide, soyuna ve zihniyetine her dem lanet olsun,
 

Şehitler serdarı Pir Imam Hüseyin aşkına,
Kerbela sahrasında şehit düşen masumların aşkına,
Şahı Merdan Ali ile Seyyide Fatma-tüz Zehra ana ve

Onların çiğer parelerinin aşkına, niyet ettik matem orucunu tutmaya.

Niyetimizi, niyazımızı, temeni ve dileklerimizi kabul buyur.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Ağız mührünü açma duası...
Bismişah, Allah Allah!
Selam olsun sana, ya Pir Imam Hüseyin!
Selam olsun size, ya Kerbela şehitleri!

Muhammed Ali yolunda, cümle şehitlerin ruhları şad olsun. Esenlikler eyle.
 

Ya Cenab-ı Hakk!
Bizlere, Kerbela matemini, orucunu tutmayı nasip ettiğin için,

Sana hamd-u senalar olsun.
 

Hakk ile hakikat yolundan ayrılmayan, mazlum Pir Imam Hüseyin ve
Kerbela şehitlerinin hakkı için acıları, sevinçleri paylaştığımız gibi,
Lokmalarımızı da Hakk dostlarıyla paylaşmayı nasip eyle. 

Senin hüsn-ü rızan için On Iki Imamların aşkına,
Matem ve oruç tuttuk, sen kabul buyur.
Bizlere vermiş olduğun nimmetlerle ağız mührümüzü açacağız,
Niyetimizi, ibadetimizi, niyazımızı dergahı izzetinde kabul buyur. 

Verdiğin nimetlerin hakkı için, her dem sana şükürler olsun.

Allah Allah diyelim, Hakk lokması yiyelim. Şehitlerin demine Huu diyelim…

Niyetimiz, kabul ve makbul ola.
  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Birlik ve beraberlik duası…
Bismişah, Allah Allah!
Niyet ettik vaktin hayrına,
Girdik Hakk Muhammed Ali yoluna,
Sevgimiz Muhammed Ali sevgisi ola,
Pirimiz Seyyid saadet evladı Resul ola,
Ikrarımız Ibrahim peygamberin ikrarı ola,
Birlik ve beraberliğimiz Kırkların nişanı ola. 

Allah’a kul, Hz.Muhammed Mustafa’ya ümmet ve
Şahı Merdan Ali’ye ikrarımız kabul ola,
Hakk Muhammed Ali aşkına,
Birlik beraberliğimiz daim ola.
Aramızdaki tüm kötülükler def ola.
Şeytanın şeri, kötünün izi bizden uzak ola. 

Hakk Muhammed Ali,
Dilde dileklerinizi, gönülde muratlarımızı vere.
Görünür görünmez kazalardan, belalardan, iftiralardan,
Münkir münafıkın şerinden bekleye saklaya göre gözete,
Neyleyim nideyim dedirmeye. 

Bütün evliya, enbiyaların şefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola.
Lanet münkire, lanet Yezide, lanet Yezid zihniyetine, rahmet mümine,
Allah Allah, Pir Imam Hüseyin ile On Iki Imam aşkına Allah eyvallah. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Temeni ve dilek duası...
Bismişah Allah Allah!
Yüce Allah’ım,
Ali Aba’nın aşkına,
Şahı Merdan Ali’nin aşkına,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın aşkına,
On Iki Imamların aşkına,
Pir Imam Hüseyin’in aşkına,
On Dört Masum-u Pakların aşkına,
Kerbela şehitlerinin aşkına,
Niyet edip tutulan oruç ve çekilen matemi
Dergahı izzetinle kabul etmeni temeni ederiz.
Ehli Beyt’in ruhuna değsin.
Allah Muhammed ya Ali!
Allah Allah, Hakk eyvallah. Hizmet aşkıyla Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Aşura kazanı başında okunan dua...
Bismişah, Allah Allah!
Ya Cenab-ı Hakk!

Sana hamdü senalar olsun ki bizlere,
On Iki Imam orucunu, Kerbela matemini tutmayı nasip eyledin.
Pir Imam Hüseyin aşkına, On dört Masum-u Pak aşkına,

On Iki Imam ile Kerbela şehitleri aşkına tuttuğumuz oruçları,
Yaptığımız ibadeti ve çektiğimiz matemi,
Kerbela’da susuz şehit düşen şehitlerin yüzü suyu hürmetine kabul eyle.
Muhammed Ali aşkına, Seyyide Fatma-tüz Zehra ana aşkına,

Onların çiğer pareleri aşkına,
Pişirdiğimiz can yemeği Aşuramızı dergahı izzetinle kabul eyle.
Ehli Beyt’in ruhuna değsin.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Hizmet aşkıyla Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Aşura lokması yedikten sonra okunan dua...
Bismişah, Allah Allah!
Ya Cenab-ı Hakk!
Pir Imam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin yüce ruhları hakkı için,
On Iki Imam, On Dört Masum-u Pak, Seyyide Fatma-tüz Zehra ana hakkı için,
Gökten hayırlı rahmetin, yerde hayırlı bereketin için,
Can yemeği Aşuramızı, niyetimizi, lokmalarımızı kabul eyle.
Matem-i Pir Imam Hüseyin ve Kerbela şehitleri hakkı için,
Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Hünkar Hace Bektaş-ı Veli demine Huu.
Allah Allah, Hakk’a eyvallah. Kabul ve makbul ola...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Aşura, sofra duası...
Bismişah Allah Allah!
Nimeti celilullah, bereketi Halilullah Şefaat kıl ya Resulullah. 
Erenler sofrası, Pir lokması, yiyene helal yedirene delil olsun. 
Bu gitti ganisi gele, Hakk Muhammed Ali bereketini vere. 
Gittiği yere gam keder götürmeye. 
Kazanıp getirenlerin, pişirip hizmet edenlerin,
Elleri dert, gönülleri keder görmesin.
Kerbela‘da şehit düşen şühedanların ruhları şad olsun.  
Onların ruhlarının aziz hürmetine emeklerimizi boşa vermesin. 
Pişirdiğimiz can aşı Aşuramızı,
Verdiğimiz lokmalarımızı dergahı izzetinde kabul eyle ya Cenab-ı Hakk!

Hz.Muhammed Mustafa‘nın soyuna, ilk zulüm eden zalimden,
Günümüğz zalimlerine, Yezid zihniyetine lanet olsun.
Ehli Beyt‘e ve soyuna rahmet olsun. 
Bizleri, Hz.Muhammed Mustafa‘nın şefaatından mahrum eyleme, ya Cenab-ı Hakk! 
Lokma hakkına, sofra hürmetine, Erenlerin keremine, cömertlerin demine 
Huu diyelim. Allah eyvallah.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Hizmet aşkıyla Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Lokma duası...
Bismişah, Allah allah!
Lokmanız makbul, ibadetiniz kabul ola. 
Yiyene helal, yidirene delil ola.     
Canab-ı Hakk, emeklerinizi boşa vermeye.  
Bir lokmamız bin kazaya, bin belaya karşı ola. 
Niyetimiz, kabul ve makbul ola.  
Hayır hizmetlerimiz pir makamına yazılmış ola.
Sofranız Şahı Merdan Ali sofrası,

Bereketi Ibrahim Halil bereketi ola. 
Yardımcımız , Hakk Muhammed Ali ola.    
Allah Allah, Hakk eyvallah. Hizmet aşkıyla Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Secde duası… 
Bismişah, Allah Allah!
Ey yeri gögü yaradan yüce Allah’ım!
Aklımız ve fikrimizin kötülüğe yöneldiğinde,
Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için fırsat verme.
Bütün dünya insanlarına dostluk ve barış içinde yaşamalarını  nasip eyle.
Insanların kinlerini sevgiye, hıslarını merhamete,
Düşmanlıklarını barışa çevir  ya Cenab-ı Hakk!  

Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On Iki Imamların, On Dört Masum-u Pakların,
On Yedi Kemerbestlerin, Kırkların yüzü suyu hürmetine,
Bizleri merde namerde muhtaç eyleme.
Rıskımızı bol ve helal yoldan nasip eyle.
Bizlere dert verip derman aratma.
Hastalarımıza şifa, dertlerimize derman, canımıza sağlık,
Yuvamıza mutluluk ve huzur ver ya Cenab-I Hakk! 

Pirimiz Hünkar Hace Bektaş Veli´nin yüzü suyu hürmetine,
Çoluğumuzu, çoçuğumuzu şaşırıp kötü yollara düşürme.
Bizlere  hayırlı  evlatlar, topluma faydalı insan olmalarını nasip eyle.
Evlatlarımızın ciğer acısını bizlere gösterme ya Cenab-I Hakk!
Allah‘ın himmetiyle, Ehli Beyt‘in hürmetine, Evliyalar keremine,
Varalım Hakk için secdeye.  Allah kabul buyursun.
Allah Allah, Hakk eyvallah. Secdemiz kabul olsun… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...