Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Muharrem ile On Iki Imam Ayı, kutsallığı ve anlamı...Muharrem ile On Iki Imam Ayı, kutsallığı ve anlamı...
On Iki Imam Ayında, matem ve oruç kaç gündür?

Öcelikle şunu belirtelim ki Alevilerin, matem ve matem orucu; 10 gün değil, Toplam 16 gündür.
3 gün On Dört Masum-u Pak orucu,
1 gün Seyyide Fatma-tüz Zehra ana orucu ve
12 gün, On Iki Imam matem orucudur.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli husus On Iki Imam matem ayı, Muharrem ayında ortaya çıkmış bir aydır. Ancak bu iki ay, farklı mana ve anlamı içermektedir.

Muharrem ile On Iki Imam matem ayında, tutulan Oruç ve matemin anlamları...
Muharrem Ayı ve kutsallığı. 

Muharrem ayı, Hicri takviminin birinci ayıdır. Farsça’da onuncu güne, „Aşura“ denir. Aşura demek. “on” demektir. Tarihi kaynaklara göre Arap, Israil, Fars milletleri tarafından Muharrem ayının onuncu günü yani Aşura kutsal kabul edilen bir ortak değer olmuştur. Tarihler, bugünün değerini ve kutsallığını, bir çok Peygamberin kurtuluşa ve selamete erdikleri gün olarak verirler.  

Hz.Muhammed Mustafa’dan evvel gelen Peygamberler de bu kutsal günde, yüce Allah’a şükür ve senalarını ifade etmek için oruç tutmuşlar ve Nuh Peygamberin kurtuluş çorbasından pişirip, fakir fukarayı doyurmuşlardır.

Allah’ın rızasını kazanmak için, hayır ihsan yapmışlardır. Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali de Muharrem ayında on gün oruç tutmuşlar ve çorbalarını pişirip, hayır ihsan yapmışlardır.

Bütün tarihler Canab-ı Hakk,ın Kerbela katliamına kadar olan zaman dilimi içerisinde Muharrem Ayında; On peygamberine, on değişik ikram ve ihsanda bulunduğunu aşağıdaki sebeplerle tanımlamışlardır...

1. Hz.Musa peygamber, bugünde denizi yararak Mısır Kıralı Firavun’dan kurtulmuş ve Firavun’un ordusu ise, dalgalara kapılıp denizde boğularak ölmüşlerdir.
2. Hz.Nuh peygamberin gemisi, bugünde tufandan kurtulmuştur.
3. Hz.Yunus peygamberin, bugünde Balığın karnından kurtarılmıştır.
4. Hz.Ibrahim’in atıldığı fırından yanmadan sağ çıkmıştır.
5. Hz.Isa perygmber, bugünde dünyaya gelmiş ve yine bugünde semaya yükselmiştir.
6. Hz.Yusuf peygamber, bugünde kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan kutarılmıştır.
7. Hz.Davud peygamberin tövbesi, bugünde kabul edilmiştir.
8. Hz.Ismail peygamber, bugünde doğmuştur.
9. Hz.Yakup peygamberin, oğlu Yusuf’un hasretinden kör olan gözleri, bugünde tekrardan görmeye başlamıştır.
10. Hz.Eyyub peygamber, bugünde hastalığına şifa bulmuştur.
Allah Allah. Ol Canab-ı Hakk’a her dem şükürler olsun.  

On Iki Imam Matem Ayı ve kutsallığı... 

On Iki Imam, matem ayı; Kurban bayramının birinci gününden başlayarak, 20 gün sayılır. 20’ci günün akşamı, matem ve oruca niyet edilir. Demek oluyor ki, 21’ci gün matem ve oruç başlamış oluyor.

Alevi inancında Kerbela katliamıyla özdeşleşen, on günlük bir Muharrem orucu vardır. Muharrem orucu ile Kerbela katliamı şehitlerine tutulan matem ve oruç öylesine iç içe geçmiştir ki, birini diğerinden ayırmk mümkün değildir.

Aleviler, On Iki Imam Ayında, matem tutarlar. Oruç ise, Kerbela olayında; Imam Zeynel Abbidin’in kurtulup On Iki Imam neslinin devam ettiği için Allah’a, şükür orucu tutmaktadırlar.

Matem, Kerbela’da şehid edilen Pir Imam Hüseyin, On Dört Masum-u Pak, Kerbela şehitleri ve Arap Emevi hükümdarlarınca zalimce katledilen On Bir Imam anısına tutulan yastır, üzüntüdür, tepkidir.

* Kerbela matemi, Aç ve susuz olarak insanlığa verilmiş büyük bir mesajdır.
* Kerbela matemi, Haksızlığa ve zulme karşı baş eğmeyiş, insanlık için kendini feda etmektir.
* Kerbela matemi iyi ile kötü, aydınlık ile karanlık, ezen ile ezilen, inaçlı ile inançsız, zalim ile mazlum çatışmasıdır.

Dolayısıyla Aleviler, on iki gün matem ve matem orucu tutarlar. 13 günde, Pir Imam Hüseyin’in can yemeği olan Aşura lokmasını yaparlar. Yüzyıllardır Ehli Beyt’e ikrar veren yol evlatları, bu matemi tutmaktadırlar.

* Muharrem Ayının on günlük orucun ardında yapılan Aşura, Hakk’a şükür yemeğidir.
* On Iki Imam Ayı matem ve orucu sonunda yapılan Aşura ise, Pir Imam Hüseyin ve Imam Hüseyin’in şahsında cümle şethitlerin can yemeğidir. Allah kabul buyursun.

On Iki Imam hürmetine, gerçeğin demine Huu...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...