Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

10 gün Muharrem ile 12 gün matem orucu arasındaki fark...


10 gün Muharrem ile 12 gün matem orucu arasındaki fark...
Yapılan matem, çeşitli zamanlarda katledilen On Bir Imamın matemidir. Matem orucunun tutulması; 10.10.680 yılında Pir Imam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin katledildiği tarihe denk getirilmiştir.
 

On muharrem günü ile ilgili verilen bilgilere göre islam dininde, bir çok önemli tarihi olaylar olmuştur. Bu olaylardan biri de “Kerbela katliamı”dır. Bu katliamı anlamak için Yezid ve ordusunun, Ehli Beyt’e yaptıkları zulümleri bilmek ve anlamaktan geçer.

Bu tarihi olaylarla birlikte On Muharrem günü, yürekleri dağlayan, hüzüne boğan Pir Imam Hüseyin, beraberindeki 72 Ehli Beyt ve gönül dostları ile beraber miladi 10.10.680 - Hicri 10 Muharrem 61 günü bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde Muaviye Oğlu Yezid’in ordusu tarafından zalimce ketledilmişlerdir. 

Muharrem Ayı ve kutsallığı... 
Muharrem ayı, Hicri takviminin birinci ayıdır. Farsça’da onuncu güne, „Aşura“ denir. Aşura demek. “on” demektir. 

Tarihi kaynaklara göre Arap, Israil, Fars milletleri tarafından Muharrem ayının onuncu günü yani Aşura kutsal kabul edilen bir ortak değer olmuştur. Tarihler bugünün değerini ve kutsallığını, bir çok Peygamberin kurtuluşa ve selamete erdikleri gün olarak verirler. 

Hz.Muhammed Mustafa’dan evvel gelen Peygamberler de bu kutsal günde, yüce Allah’a şükür ile senalarını ifade etmek için oruç tutmuşlar ve Nuh Peygamber’in kurtuluş çorbasından pişirip mağdur olan insanları doyurmuşlardır. 

Allah’ın rızasını kazanmak için, hayır-ihsan yapmışlardır. Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali de Muharrem Ayında on gün oruç tutmuşlar ve çorbalarını pişirip, hayır- ihsan yapmışlardır. 

Bütün tarihler Cenab-ı Hakk,ın Kerbela katliamına kadar olan zaman dilimi içerisinde Muharrem Ayında; On peygamberine, on değişik ikram ve ihsanda bulunduğunu aşağıdaki sebeplerle tanımlamışlardır...
1. Musa peygamber, bugünde denizi yararak Mısır Kıralı Firavun’dan kurtulmuş ve Firavun’un ordusu ise, dalgalara kapılıp denizde boğularak ölmüşlerdir.
2. Nuh peygamberin gemisi, bugünde tufandan kurtulmuş rivayete göre Cudi Dağı’nda karaya oturmuştur.
3. Yunus peygamberin, bugünde Balığın karnından kurtarılmıştır.
4. Adem peygamberin tövbesi, bugünde kabul edilmiştir.
5. Isa perygmber, bugünde dünyaya gelmiş ve yine bugünde semaya yükselmiştir.
6. Yusuf peygamber, bugünde kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan kutarılmıştır.
7. Davud peygamberin tövbesi, bugünde kabul edilmiştir.
8. Ibrahim peygamberin oğlu Ismail peygamber, bugünde doğmuştur.
9. Yakup peygamberin, oğlu Yusuf’un hasretinden kör olan gözleri, bugünde tekrardan görmeye başlamıştır.
10. Eyyub peygamber, bugünde hastalığına şifa bulmuştur. 

Allah Allah. Ol Canab-ı Hakk’a her dem şükürler olsun. 

On Iki Imam, matem Ayı ve kutsallığı... 
On Iki Imam, matem ayı, Kurban bayramının birinci gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20’ci günün akşamı, matem ve oruca niyet edilir.   

Alevi inancında Kerbela katliamıyla özdeşleşen, on günlük bir Muharrem orucu vardır. Muharrem orucu ile Kerbela katliamı şehitlerine tutulan matem ve oruç öylesine iç içe geçmiştir ki, birini diğerinden ayırmak mümkün değildir. 

Aleviler, On Iki Imam ayında, matem tutarlar.
Oruç ise, Kerbela katliamında Imam Zeynel Abbidin’in kurtulup On Iki Imam neslinin devam ettiği için Allah’a, şükür orucu tutmaktadırlar.
 

Matem, Kerbela katliamında  şehid edilen Pir Imam Hüseyin, On Dört Masum-u Pak, Kerbela şehitleri ve Arap Emevi hükümdarlarınca zalimce katledilen On Bir Imam anısına tutulan yastır, üzüntüdür, tepkidir. 

* Kerbela matemi; Aç ve susuz olarak insanlığa verilmiş büyük bir mesajdır. 
* Kerbela matemi; Haksızlığa ve zulme karşı baş eğmeyiş, insanlık için bedel ödemektir.
* Kerbela matemi; Iyi-kötü, aydınlık-karanlık, ezen-ezilen, inaçlı-inançsız, zalim-mazlumun onurlu savaşıdır.
 

Dolayısıyla Aleviler, on iki gün matem ve matem orucu tutarlar. 13 günde, Pir Imam Hüseyin ve Pir Imam Hüseyin’in şahsında cümle şethitlerin can yemeği olan Aşura erkanı yaparlar. Yüzyıllardır Ehli Beyt’e ikrar veren yol evlatları, bu matemi tutmaktadırlar. 
Cenab-ı Hakk kabul buyursun. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...