Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kerbela katliamı...

Kerbela katliamı...
=> Içindekiler
=>1-Kapak

=>2-Kerbela Vakası, İbni Mülcem, Verdan ve Şebib
=>3-Hz.Ali, 19 Ramazan, Pusu
=>4-İbni Mülcem’in tutuklanması, Muaviye, Amr İbni As
=>5-Hz.Ali’nin şahadeti, imam Hasan’a biat, İhtirasın nedenleri
=>6-Hz.İsmail ve Kabe, Kusay ve Mekke, İlk Anlaşmazlıklar
=>7-Haşim ve Abdülmutalip
=>8-Hz.Muhammed.
=>9-Osman’ın hilafeti, Hainlik, Ölüm
=>10-Cemel savaşı, Saffeyn savaşı, Muaviye’nin hilesi, Mütareke
=>11-Nehrivan savaşı, Muaviye ordusu, Muaviye’nin başarısı
=>12-Muaviye’nin saltanatı, Muaviye’nin hayatı, Yezid’in kişiliği
=>13-Ensvane kadın, Mervan, Muaviye’nin cinayet ortakları, Korkunç teklif
=>14-Cude, Katle teşebüs, Muaviye’nin zehri, Zeynep’in şüphesi, Son zehir
=>15-Yas, Cude’nin kaçısı, Yeni İhtiraslar, Muaviye’nin hilesi
=>16-Hükümsüz kalan antlaşma, Emevilerin endişeleri, Ayşe ve Muaviye
=> 17- imam Hüseyin’le Muaviye, Üç teklif, Muaviye’nin son günleri, Muaviye’in vesiyeti
=> 18- Yezid’in hilafeti, Hükümet konağında, Velid’in muamelesi
=> 19- İmam Hüseyin’in Mekke’ye göçü, Kufelilerin müracaatları
=> 20- Abdullah Abbas ve Abdullah Ömer’in Başvurmaları, Müslim ibni Akiyl, Şam’da verilen karar
=> 21- İbni Ziyad, Hani bin Urve, Hani’nin ölümü
=> 22- Muhammed Kesiyr ve oğlu, Muhammed Kesiyr’in sonu
=> 23- Yine Müslim, Tav’a ve Oğlu, Müslim’in sonu
=> 24- Müslim’in çocukları, Zindancı Meşkür, Katil haris
=> 25- İmam Hüseyin’in Mekke’den Kufe’ye gidişi, Fırtına
=> 26- Kufe’ye mektup, Kufe’de, Kays, Hür ibni Riyah
=> 27- Karbela, Ömer ibni Sa’d, Ömer’in akrabaları
=> 28- Hamza ibni Mugayre, Şimr Zilcovşen
=> 29- Suszuluk, Abbas, Son buluşma, Beni Esedi’ler
=> 30- Ömer’in çevirme harekatı, Savunma tertibatı, Durmaz
=> 31- İmam Hüseyin’in eshabına teklifi, Aşura
=> 32- İmam Hüseyin’in son sözleri, İki tarafın kuvvetleri
=> 33- Hür ibni Riyah, Kasım ve Fatıma
=> 34- Hür ve kardeşi, Ateş, Zuheyr ibni Kays
=> 35- Müslim bin Avsene, Ehl-i Beyt mensupları
=> 36- Kasım bin Hasan, Ali Oğulları, Abbas
=> 37- Ali Ekber, Ali Asgar, imam Hüseyin’in şahadeti
=> 38- Kıtalden (Savaşma, vuruşma) sonra
=> 39- Yezid’in Sarayında- SON

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...