Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi ilmihali F-Z...


Alevi ilmihali F-Z…

=> Fatma Ana orucu yok diyenlere, cevabımız…  

=> Gülbeng ve dualar...
=> Görgü, cem erkanı…
=> Gadir-i Hum ve önemi.
=> Güruh-u Naci topluluğu...
=> Gönül kıran, Hakk'a ters düşer...
=> Gidi Yezid, bize Kızılbaş demiş...
=> Gelin yolumuzu, ilim irfanla sürelim…
=> Gelin şu insanlığı, kalbimiz nakşedelim...
=> G
elin canlar, cem olalım. Ilk cem, nerede başlamıştır?
=> Gülbengin anlamı ve Gülbeng ile dua, arasındaki fark...
=> Görünüşte, herkes insandır fakat gerçek insan, hal ehli olandır…
=> Gelme gelme dönme dönme, gelenin malı dönenin canı manası.  
=> Göstermelik ve șekilci bir ibadet, Allah’ın hüsnü rızasına terstir...

=> Helal ve haram
=> Hızır ve Hızır orucu
=> Hızır ve El-Kehf suresi
=>
Hakk kelamı ve Kur‘an…
=> Hadis ve Sünnet iddiaları
=> Hz.Adem, Peygamber midir?
=> Hac ve Hac’cın amacı nedir?
=> Her söz, sahibinin aynasıdır...
=> 5-6 Mayıs, Hıdırellez bayramı...
=> Hoş görü ve Hoşgörülü olmak…
=> Hakk Meydanı, anlam ve amacı.
=> Hakk ile hakikatin demine Huu…
=> Hakk meydanında, Dar’a durmak…
=>
Humanizm, Islam dini ve Alevilik…
=> Hakk’ın huzurunda, Pir-u Pak olmak…
=> Hidayet nedir ve kimler hidayete erebilir?
=> Herkes, kendi inancını kendisi için yaşar...
=>
Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ismi ve anlamı.
=> Hatır için doğru, yanlışa mahküm edilemez…
=> Hu, Huda, Hakk ve Hayy kavramlarının manası...
=> Huzurlu ve mutlu bir hayatın sırrı, güzel ahlaktır…
=> Hz.Muhammed Mustafa‘ya ve Islam dinine saldırı…
=> Hz.Muhammed Mustafa’nın, Ehli Beyt’i ve Pak Nesli...
=>
Hızır inancı, Hızır orucu, tarihi hakkında ve kaynakları.
=>
Hakikate varmanın yolu, Mürşid ve Pir ile mümkündür...
=> Hakk ve hakikat bir güldür, cevri cefası ise gülün dikenidir. 
=>
Hizmetin bir yönü, Hakk‘a ve diğer yönü ise, halka hizmettir...

=> İlmi Ledün
=> Irşad, cem erkanı…
=> Irşad kelime manası
=> Incinsen de, incitme!
=> Insan ve insan değeri...
=>
İlahi adalet ve manası.
=> Ilim ve Cehalet Savaşı...
=> Iyi Ahlak ve nitelikleri...
=> Imamet-imamlık makamı.

=> İbadetin, rükün ve anlamları.
=> Islam Dini nedir ne değildir? 
=> İbadet, nedir ve niçin yapılır?
=> Insan olmak ve insanlık nedir?
=> İlk ve son peygamber, kimlerdir?
=> Inanç tarif edilmez, ancak yaşanır
=> Insan-ı Kamil kimdir, kime denir?
=> Isteyen herkes, Seyyid olabilir mi?
=> Insan soyunun üremesi, çoğalması.
=> Ilmin ve ilim öğrenmenin faydası...
=> Inanç tarif edilmez, ancak yaşanır...
=>
Ilme, edebe ve hakikate talip olalım.
=> Indirilmiş ve uydurulmuş din farkı…
=> Insanı, iyi veya kötü yapan etkenler...
=> Insanların, din tercih hakkı var mıdır? 
=> Islam dini, hurefelik ve Putperestlik…
=> Ibadetin, rükünleri ve rükün manaları...
=> Ilim, cehalet alemini aydınlatan ışıktır...
=> Imam Cafer-i Sadık Buyruğu'nun önemi
=> Inancımız sevgi, kıblemiz dost cemalidir...
=> Ikrarsıza uymam vallah, yılandan da yılan...
=> Insanın hayırlısı, insanlara faydası olandır...
=> Ikrarsıza uymam vallah, yılandan da yılan…
=> Insanoğlunun öğretmeni ve aynası, doğadır...
=> Iyi insan olmanın yolu, güzel ahlaktan geçer…
=> Insanların ortak paydası, insanlık değerleridir...
=> Imam, kime denir ve herkes, imam olabilir mi?
=> Islam Dini’ni başkalaştırmak, ilim cahilliğidir...
=> Insanız insan severiz, cana kıyanlardan değiliz...
=> I
nsanoğlu, temiz ruh ve masum karekterle doğar…
=> Iyi nsanlar cennete gitmez, kendileri zaten cennettir…
=> Ibadet, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılır...
=> Islam, nedir ve Din, doğru algılanmayınca neler olabilir?
=> I
lim ve bilim insanlığa, Evrene faydalı olmayı amaçlar…
=> Ihanet, yasak ve asimilasyon, Aleviliği yok edememiştir…
=> Insanlara, Allah’ın değil kulun kula soracağı sorular sorulur...
=> Imam Hüseyin gibi duruşlu olmak, Ikrar ve yaşamın özüdür...
=> Islam ile müslüman kavramları, arasındaki fark ve anlamları...
=> Insanlık için en güzel adalet, hak edene hak ettiğini vermektir…
=> Islam adına yapılan terör ve şiddetin, islamla alakası ve yeri varmıdır?
=> Islam, kelime anlamı ve günümüzde, müslüman ülkelerde yaşanan islam... 
=> Insan alemi için din, bilim veya ilim mi tehlikelidir yoksa insanların kendi nefsi mi? 

=> Kırklar