Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi ilmihali F-Z...


Alevi ilmihali F-Z…

=>Fatma Ana orucu yok diyenlere, cevabımız…  

=> Gülbeng ve dualar...
=> Görgü, cem erkanı…
=> Gadir-i Hum ve önemi.
=> Güruh-u Naci topluluğu
=> Gönül kıran, Hakk'a ters düşer...
=>Gidi Yezid, bize Kızılbaş demiş...
=>
Gülbank’ın anlamı ve Gülbank ile Dua, arasındaki fark.
=> Gülbengin anlamı ve Gülbeng ile dua, arasındaki fark...
=> Görünüşte, herkes insandır fakat gerçek insan, hal ehli olandır…
=> Gelme gelme dönme dönme, gelenin malı dönenin canı manası.  
=> Göstermelik ve șekilci bir ibadet, Allah’ın hüsnü rızasına terstir...

=> Helal ve haram
=> Hızır ve Hızır orucu
=> Hızır ve El-Kehf suresi
=> Hakk kelamı ve Kur‘an…
=> Hadis ve Sünnet iddiaları
=> Hz.Adem, Peygamber midir?
=> Hac ve Hac’cın amacı nedir?
=>
5-6 Mayıs, Hıdırellez Bayramı.
=> Hoş görü ve Hoşgörülü olmak…
=> Hakk Meydanı, anlam ve amacı.
=> Hakk meydanında, Dar’a durmak…
=>
Humanizm, Islam dini ve Alevilik…
=> Hakk’ın huzurunda, Pir-u Pak olmak…
=> Hidayet nedir ve kimler hidayete erebilir?
=> Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ismi ve anlamı.
=> Hu, Huda, Hakk ve Hayy kavramlarının manası...
=> Hz.Muhammed Mustafa‘ya ve Islam dinine saldırı…
=> Hızır inancı, Hızır orucu, tarihi hakkında ve kaynakları.
=> Hakikate varmanın yolu, Mürşid ve Pir ile mümkündür...
=> Hakk ve hakikat bir güldür, cevri cefası ise gülün dikenidir. 
=> Hizmetin bir yönü, Hakk‘a ve diğer yönü ise, halka hizmettir...

=> İlmi Ledün
=> Irşad, cem erkanı…
=> Irşad kelime manası
=> Incinsen de, incitme!
=> Insan ve insan değeri...
=>
İlahi adalet ve manası.
=> Ilim ve Cehalet Savaşı...
=> Iyi Ahlak ve nitelikleri...
=> Imamet-imamlık makamı.

=> İbadetin, rükün ve anlamları.
=> Islam Dini nedir ne değildir? 
=> İbadet, nedir ve niçin yapılır?
=> Insan olmak ve insanlık nedir?
=> İlk ve son peygamber, kimlerdir?
=> Inanç tarif edilmez, ancak yaşanır
=> İlmin ve ilim öğrenmenin faydası.
=> Insan-ı Kamil kimdir, kime denir?
=> Isteyen herkes, Seyyid olabilir mi?
=> Insan soyunun üremesi, çoğalması.
=> Inanç tarif edilmez, ancak yaşanır...
=>
Ilme, edebe ve hakikate talip olalım.
=> Insanı, iyi veya kötü yapan etkenler...
=> Insanların, din tercih hakkı var mıdır? 

=> Islam dini, hurefelik ve Putperestlik…
=> Ibadetin, rükünleri ve rükün manaları...

=> Imam Cafer-i Sadık Buyruğu'nun önemi
=> Ikrarsıza uymam vallah, yılandan da yılan...
=> Insanın hayırlısı, insanlara faydası olandır...
=> Ikrarsıza uymam vallah, yılandan da yılan…
=> Insanoğlunun öğretmeni ve aynası, doğadır...
=> Iyi insan olmanın yolu, güzel ahlaktan geçer…
=> Imam, kime denir ve herkes, imam olabilir mi?
=> Islam Dini’ni başkalaştırmak, ilim cahilliğidir...
=> Insanoğlu, temiz ruh ve masum karekterle doğar…
=> Iyi nsanlar cennete gitmez, kendileri zaten cennettir…
=> I
slam, nedir ve Din, doğru algılanmayınca neler olabilir?
=> Ilim ve bilim insanlığa, Evrene faydalı olmayı amaçlar…
=> Ihanet, yasak ve asimilasyon, Aleviliği yok edememiştir…
=> Insanlık için en güzel adalet, hak edene hak ettiğini vermektir…
=> Islam adına yapılan terör ve şiddetin, islamla alakası ve yeri varmıdır?
=> Islam, kelime anlamı ve günümüzde, müslüman ülkelerde yaşanan islam... 
=> Insan alemi için din, bilim veya ilim mi tehlikelidir yoksa insanların kendi nefsi mi?

=> Kırklar
=> Kadın mı?
=> Kurban erkanı
=> Kerbela şehitleri

=> Kırklar Cemi nedir?
=> Kırklar cemi, inancı…
=> Kur-an’ı Kerim'le ilgili
=> Kelime-i Tevhid ve anlamı
=> Kal-u Bela ve Bezm-i Elest
=> Kabe’nin önemi ve kutsallığı…
=> Kurumlarımıza Sahip Çıkalım...
=> Kimlere, Seyyid ve Alevi denir?
=> Kulun mirac-ı, insana hizmettir...
=>
Kutsal mekan - Türbe, ziyaretleri.
=> Kadir gecesi’nin, kutsallığı ve önemi...
=> Kim yolun ilim, irfanını daha iyi biliyor?
=> Kendini, Evlad-ı Resul‘e yamalayanlar…
=> Kamil-i Insan, Allah’ın konuşan dilidir…
=> Kerbela savaşı, mazlum ile zalimin savaşıdır...
=> Kara zihniyete karşı, sessiz kalma ayağa kalk...
=> Kul, dara düşmeyince Bozatlı Hızır yetişmez...
=> Kur’an-ı Kerim, insanların ahlak anayasasıdır

=> Kendi gerçeklerini, yaratmaya kalkan ikrarsızlar...
=> Kubbe-i Rahman‘da ki nur, Fatma-tüz Zehra’dır...
=> Kur’an-da, Bozatlı Hızır ve Hz.Musa muhabbeti…
=> Kul Tanrıya kırk makamda erer, ulaşır ve dost olur...
=> Kalbinizde sevgi, gönlünüzde hoşgörü daim olsun…
=>
Kur’an-ın özeti; Eline beline diline, sahip olmaktır.
=> Kandil veya Özel Geceler, islam dininde yeri var mıdır?
=> Kızılbaşlık, Hakk ve hakikat yolunda; Kan ve can ile, verilen ikrardır...  

=> Mirac-Veda ziyareti.
=> Muhabbet, cem erkanı…
=> Miraç ve miracın anlamı...
=> Müsahiplik ikrarı ve amacı.
=> Mezhep, manası ve çıkış tarihi...
=>
Manevi değer ve kültürün önemi…
=>
Manevi yolun ikrarı, Edepli olmaktır.
=>
Mürşid ile Pire, serilen Postun anlamı...
=> Müziğin, ibadet ve günlük yaşamdaki yeri...
=>
Muhammed Ali yolunda, sahiplenme vardır…
=> Manaya varmayınca, Aleviyim demek beyhudedir…
=>
Muhammed Ali ve Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun.
=> M
al da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan…
=> Muhammed Ali ve Ehli Beyt sevgisinde bütünleşelim…
=> Muharrem ile On İki Imam ayları arasındaki fark, nedir?
=> Muhammede Ali yolu; Insanlığın, birlik ve beraberliğin yoludur.
=> Muhammed Ali yolu, ikrar yoludur. Ikrar verilmeden, Alevi olunmaz...  

=> Nikah erkanı 
=> Neden mi Aleviyiz?

=> Niyaz, kelime amlamı.
=> Namaz nedir, ne değildir?
=> Ne garip bir varlıktır, bu insanoğlu...
=> Namaz kılsan, kılmayana dokunma...
=> Nasıl kıydı Yezid sana, de pirim pirim...
=> Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde...
=> Neden Alevilerde kabe, Kamil-i Insan’dır?
=> Niçin, neden Aleviyim ve neden hor görüldüm?
=> Neden müslüman toplumlar perişan, horlanıyor, şiddet ve terör unsuru görülüyor?

=> On yedi Kemerbestler

=> On Dört Masum-u Pak.
=> Orucun anlam ve önemi
=> On iki Imam, isimleri ve mezarlarının yerleri.
=> Okunmasını tavsiye ettiğimiz Alevi din kitapları
=> On Iki Imam’lar, kimler tarafından şehit edildiler?
=> Oniki Imam ile Muharrem ayı, matem ve oruç erkanı 

=> Ölmeden evvel, ölmek.
=> Önder - Yönetici olmak...
=> Önce hizmet, sonra himmet...
=> Ölen tendir, Can ölesi değildir…
=> Önce kendimizle, sonra birbirimizle barışık olalım… 
=> Özde, sözde, közde, onurlu ve erdemli insan olmaya geldim…

=> Pençe-i, Ali Aba.
=> Peygamberlik devri.....
=> Pir ile talip, neden evlenemezler?
=> P
ir Imam Hüseyin’i sevmek, gönül işidir…
=>
P
erşembe gecesi, Alevilerin cem gecesidir...  

=> Resul ve Nebi peygamberler...
=>
Rıza lokması(Hakkullah) ve anlamı...
=> Rızalık, Rızalığın anlamı ve türleri…
=> Rıza Şehri, islamın tasavvuf aynasıdır... 

=> Secde’nin, anlam ve amacı.
=> Sevginin, sırr-ı ve yüceliği…
=> Seyyid ve Seyyidliğin anlamı.
=> Seyyidlerin, başlıca nitelikleri.
=> Sırat-ı Mustakim - Doğru yol...
=>Salavat ve salavatın anlamı nedir?
=>
Seyyidlerin, toplumsal görevleri...
=> Sorularla, Ramazan Ayı ve orucu…
=> Semboller ve Zülfikar’ın, tarihsel işlevi...
=> Seyyidiye(Ana), Pir postuna oturabilir mi?
=>
Sanal alemde, Aleviliği öğrenmek mümkün mü?
=> Soruya verilen cevap çoğalınca doğru, gizli kalır...
=> Suyu bulandırıp bulanık suda, balık avlama çabanız boşadır...
=>Siz siz olun hayatınızda istediğinizi değil, yapabileceğinizi yapın...

=> Şahı Velayet, anlamı.
=> Şahı Merdan Ali'ye saydılar bizi...
=> Şit Peygamber ve Güruh-u Naci toplumu...
=> Şahı Merdan Ali’nın sırrı, Arı’nın sırrıdır…
=> Şia, Șiilik, Alevilik kavramları ve manaları…
=> Şahı Merdan Ali padişah ve Hz.Muhammed Mustafa vezirdir...
=> Şahı Merdan Ali, zahiri alemde Allah’ın konuşan dili olmuştur…

=> Tevella ve teberra
=> Turna kuşunun kutsallığı...
=> Tasavvuf ilmi ve anlamı...
=> Tasavvuf aleminde, Kırklar Meclisi… 
=> Toplumda, Nezaket ve Görgü kuralları...

=> Üç soru, üç cevap...
=>Üç sünnet, yedi farz...  

=> Uyandırılan çerağ, Hakk Muhammed Ali çerağıdır...

=> Velayet sıfatı ve makamı...
=> Vahdetname – Edip Harabi
=> Velayetname’de beş taşların şahitliği
=> Vahdet-i Vücud ve Tasavvuf, bilgi teorisi...  

=> Yol bir, sürek binbir.
=> Yol cümleden uludur! 
=> Yola nasıl talip olunur
=> Yaşamak ve yaşatmak…
=> Yaşamın temeli, sevgidir...
=> Y
ezid ve Yezidilik(Ezidilik)…
=> Yüzü suyu hürmetine, anlamı...
=> Yoz ve yobazlık, felsefesi nedir?
=> Yetiş carımıza, ya Bozatlı Hızır...
=> Ya din, ya siyaset, ya da ideoloji...
=> Yaratılanı sevmek, yaratandan ötürü...
=> Yazıklar olsun, Allah ile kul arasına girenlere...
=>
Yazılı kaynak bırakmamaya özen gösterilmiştir
=> Yolumuz Muhammed Ali yoludur, başka yol bilmeyiz...  
=> Yașamın amacı, mideyi doldurmak değildir onurlu yașamaktır...

=> Zekat ve anlamı
=> Zahir ve Batın ilmi hakkında...
=> Zülfikar’ın, tarihsel anlam ve görevi...
=> Zakir, bağlama ve nefeslerin, anlam ile önemi…
=> Zülfikar ilk neredeydi, nasıl kime getirildi ve nerededir?Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...