Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kerbela şehitleri


Kerbela şehitleri

Kerbela şehidi Imam Hüseyin ile birlikte Kerbela sahrasında insanlık onuru için, Yezid ordularına karşı göğüslerini siper ederek onurluca ser veren ama zalimlerin her türlü zulmüne rağmen sır vermiyen, boyun eğmeyen ve Alevilerce saygıyla anılan onurlu Kerbela şehitleri:
 

Imam Hüseyin Kerbela’ya varmadan önce Müslim Akiyl ile Şehit olanlar:
1- Müslim bin Akiyl
2- Muhammed bin Müslim Akiyl
3- Ibrahim bin Müslim Akiyl
4- Meşkur (Akiyl oglularını zindandan kurtaran zindancı)
5- Hani (Müslim bin Akiyl’i evinde saklayan)
6- Muhammet bin Kesiyr
7- Mahdum bin Muhammed Kesiyr
8- Kays bin Arabi
9- Gülam Selam (Basra’da Şehit oldu)

Imam Hüseyin ile birlikte insan tarihini yeniden yazan yüce Kerbela şehidlerinin isimleri:
10- Hür bin Riyah
11- Ali bin Hur

12- Urve bin Gulam Hur
13- Misab bin Riyah Hur
14- Abdullah Arm bin Kelbi Ebu Talip
15- Berir bin Hasini Hemadani
16- Veheb bin Kelbi
17- Ömer bin Halil
18- Halil bin Ömer
19- Said bin Hanzala
20- Ömer Abdullah Muhyi
21- Vekkas bin Malik
22- Serih bin Ubeyd
23- Müslim bin Avsece
24- Mahdum bin Müslim
25- Hilal bin Raf’i
26- Abdurrahman bin Abdullah
27- Yahya bin Müslim Mazeni
28- Abdurrahman bin Ürve
29- Maik bin Enes
30- Ömer bin Muta
31- Hasim bin Utbe Vakkas
32- Fazl bin Ali Mürteza
33- Habib bin Mezahir
34- Hamza bin Harir
35- Zeyd bin Muhacir Cafi
36- Enes bin Ma´kel
37- Zehir bin Hassan
38- Cafer bin Müezzin
39- Yusuf bin Haris
40- Maik bin Utbe
41- Faris
43- Hanzala bin Sa´d
43- Zeyd bin Ziyad Saabi
44- Sa´d bin Abdullah
45- Cebave bin Haris
46- Ömer bin Cebave
47- Muhammed bin Mikdad
48- Abdullah bin Deccane
49- Saad bin Gulam Mevley-i
50- Kays bin Rebia
51- Sit bin Seyyid
52- Ömer bin Ferrat
53- Müslim bin Hammad
54- Abdullah bin Müslim
55- Cafer bin Akil
56- Abdurrahman bin Meczub Ilahi Sarib
57- Muhammed bin Abdullah Cafer
58- Muhammed bin Avf Abdullah
59- Avn bin Avf
60- Abdullah bin İmam Hasan
61- Muhammed bin Enes
62- Sa´d bin Deccane
62- Firuzan
64- Kasım bin İmam Hasan
65- Ebubekir bin İmam Hasan
66- Osman bin Ali
67- Avn bin İmam Ali
68- Abdullah bin İmam Ali
69- Abbas bin İmam Ali
70- Ali Ekber bin Imam Hüseyin
71- Ali Asgar bin Imam Hüseyin
72- Imam Hüseyin bin Imam Ali
 

Insan ve islam tarihine büyük bir kara leke olarak geçen Kerbela katliamı, islam peygamberinin canından fazla sevdiği torununu ve en yakınlarını katledilmeleri o günden bugüne dek insanlar, farklı şekillerde Kerbela şehitlerine yas tutarak onların acısını paylaşmış ve bu olayı asla unutmamış ve unutmayacaklardır.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...