Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Verilen ikrar, Hakk'ın huzuruna kadar bozulmamalıdır...


Verilen ikrar, Hakk'ın huzuruna kadar bozulmamalıdır...
Hakk Muhammed Ali yoluna ikrar veren Aleviler; Alevilik adına dünden bugüne, bugünden yarına yaşanılmış, yaşanılan ve yaşanılacak olan olumsuzluklara rağmen verilen ikrarın sorumluluğu bilincindedirler. Bu bilinç doğrultusunda, insanlık değerlerini sahiplenerek ve ilim ışığını rehber edinerek insanlığa hizmetlerini sürdüreceklerdir.         

Çünkü kalben inandıkları yolun temelinde sevgi, merkezinde insan ve insana hizmet anlayışı vardır. Işte tüm bu güzellikler, Alevi inancını var eden değerlerdir. Aleviler, bu değerlerin yaşaması için ikrar verir ve ikrarın sorumluğunu yerine getirirler. 

Pir Sultan Abdal, ikrarın sorumluluğunu şöyle dile getirmiştir...
Alınmış abdestim aldırırlarsa,
Kılınmış namazın kıldırırlarsa,
Sizde şah diyeni öldürürlerse,
Ben de bu yayladan şaha giderim.

Pir Sultan Abdal
 
 

Dörtlükte bahisi geçen abdest ile namaz, Alevi inancında verilen ikrarın zahiri rituelleridir. Abdest, bedenin temizliğini ve namaz  veya salat yani Alevi deyimiyle dua, ruhen huzura varmayı ifade etmektedir.  

Pir Sultan Abdal’ın bahsettiği abdest Ariflerin, Kamili insanların aldığı tarikat yani yol abdestidir. Öyle bir abdest alınmalı ki, Hakk'ın huzuruna varıncaya kadar bozulmamalıdır. Bu abdest, bir defaya mahsus alınır dolayısıyla alınan abdest, bozmamak şartı ile almalıdır.  

Şeriatta bozulan bir abdest, tazelenebilinir fakat tarikat abdesti, tazelenmez çünkü düşkün olmuştur. Diğer bir deyimle tarikat abdesti, Eline Diline Beline sahip olmanın adıdır. Eline Diline Beline sahip olan, tüm kötülüklerden arınmış ve pak olmuş demektir. 

Bir seher vakti çaldım can kapısını; Can sordu, kimsin?
Dedim ki benim. Can dedi ki, benliğini yak da öyle gel.
Bir yangın vakti çaldım canan kapısını. Can s
ordu, kimsin?
Dedim ben, ol kölen. Can dedi ki, bana aşkla gel.

Bir hasret vakti çaldım aşkın kapısını. Aşk sordu, kimsin?
Dedim ki, biz. Dedi aşk tevhide gel, birliğe gel.
Bir kesvet vakti çaldım tevhid kapısını. Tevhid sordu, kimsin?
Dedim ki, sen. Tevhid dedi ki gir gönüle, seyrana gel.

Bir fena vakti, çaldım beka kapısını. Beka sordu, Güruh-u Naci misin?
Dedim ki, hadi olan sensin hadi olan sensin.
Bir hayranlık vakti çaldım hikmet kapısını. Hikmet sordu, kimsin?
Dedim bir katre, bir katre. Dedi ki, katre-i umma'na gel.
Bir insanlık vakti, caldım ecel kapısını. Ecel sordu, kimsin?
Dedim ki, fani. Dedi ki, ölmezden evvel öl de gel.
Necati Ateş 

Muhammed Ali yolunun ikrarı, öl ikrar verme öl ikrarından dönme ikrarıdır.
Tarikat abdesti, nefse hakim olunmadığı ve Pirin huzurunda verilen ikrardan dönüldüğü zaman bozulur.

Asıllardan asıl nedir?
Usullerden usul nedir?
Şeriatta su pak eder
Tarikatta gusül nedir?
Yunus Emre

Yunus Emre’nin buyurduğu gibi asıl olan, gönül ve ruh temizliğidir. 

Sonuç itibariyle Muhammed Ali yolunun ikrarı, öl ikrar verme öl ikrarından dönme ikrarıdır.
Tarikat abdesti, nefse hakim olmaktır. Ancak nefse hakim olunmadığı zaman ve Pirin huzurunda verilen ikrarın sorumlulukları yerine getirilmediğide ikrar bozulur. 

Tarikat ikrarı, edep ikrarıdır. Yani Ele Dile Bele sahip çıkma ikrarıdır. Amaç ise, kötülüklerden uzaklaşma adına tövbe estağfurullah etmektir. Tövbe bozulunca ikrar bozulmuş olur ki, bu da düşkülüktür. Dolayısıyla Alevilikte verilen ikrarın asıl amacı, gönül ve ruh temizliğidir.
Aşk ile Huu... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...