Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kendi gerçeklerini, yaratmaya kalkan ikrarsızlar...


Kendi gerçeklerini, yaratmaya kalkan ikrarsızlar...
Alevi din önderlerini bir yerlere yamalama, Aleviliği başkalaştırma, Alevi toplumunun kafasını mantıkla bağdaşmayan uyduruk safsata hurefe bilgilerle karıştırmaya kalkan ikrarsızların çabaları boşadır.

Çünkü kendi gerçeklerini, yaratmaya kalkan ikrarından dönmüş ikrarsızlar; Dün başaramadılar, bugün başaramayacaklar ve yarın da başaramıyacaklardır.  

Hakk Muhammed Ali diyenler,
Zamanla ikrarından dönenler,

Kendini adam oldum sananlar,

Şah’ım Ali’ye dil uzatır oldular.
 

Doğruyu yanlıştan ayıramayanlar,
Menfaati için ikrarından dönenler,

Ikrarsızların sofrasına meze olanlar,

Şah’ım Ali’ye dil uzatır oldular.
 

Bazen aslan, bazen tilki sıfatında,
Bazen alim, bazen yobaz ortamında,

Bazen mazlum, bazen zalim safında,

Şah’ım Ali’ye dil uzatır oldular.
 

Seyyid Hakkı, diyar diyar gezenler,
Para pul için çokca nefes tüketenler,
Şu helal lokmayı, harama katanlar,

Şah’ım Ali’ye dil uzatır oldular.
 

Yol ulularımızın, Erenlerimizin, Ulu Ozanlarımızın ilim irfanı baz alarak bilgilerin, Deyişlewrin içindeki sözleri çarpıtarak, işine  gelen ve algıladıkları manaları yükleyerek insanlara sunup kendi hayali gerçeklerini yaratmaya çabalamaktadırlar. Bu çabalar, bugünün çabaları değil 1400 senenin çabalarıdır. 

Yüzyıllardır baskı, sürgün, katliam ve başkaca her türlü yol kullanılarak sindirilmek istenen Alevilik, daha da güçlenerek; Insanlık onuruna, değerlerine sahip çıkma mücadelesine devam etmektedir. Dolayısıyla kim ne derse desin günümüzde Alevilik açısında tam bir hareketlilik-gelişim yaşanıyor ve bu gelişime ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu hareketi-gelişimi engellemek artık hiç bir biçimde mümkün değildir. Ancak yine de Alevilik karşıtların, son bir hamle ile ona kendi inançsal ve siyasal kimlikleri doğrultusunda yön verme cabalarının yaşanmakta olduğu da gözardı edilemez. 

Biz buna, “Aleviliği başkalaştırma çabaları” diyoruz. Söz konusu başkalaştırma çabalarının dayandığı en önemli gerekçelerden biri de, Aleviliğin insancıl olmadığı ve birden fazla Aleviliğin olduğu mantığıdır. Bugüne kadar yapılan “başkalaştırma” çabalamalarda olduğu gibi, bu çırpınmaları, gayretleri boşadır ve başarılı olamıyacaklardır.

Çünkü Aleviliğin sarsılmaz kimliği, kendini her çeşit yozlaşmanın olumsuz etkisinden korunma potensiyeline sahiptir.
 

Dolayısıyla hakikatler, balçık ile sıvazlanamaz. Unutulmasın ki hakikatleri inkar edenler varoldukça, o hakikatlere sahip çıkanlarda varolacaktır.
Aşk ile, yazıklar olsun kendi özünü inkara kalkanlara...
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...