Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Semboller ve Zülfikar’ın, tarihsel işlevi...Semboller ve Zülfikar’ın, tarihsel işlevi...
Inanç boyutunda, semboller, işaretler veya bu gibi çisimler yoktur, çünkü inanç kişi ile Allah arasında olduğu için o ilişkiyi; O aradaki bağı sembolerle, işaretlerle ifade etmek mümkün değildir ve doğru da olmaz. Ancak insanoğlu bu sembolleri, kendisi yaratmış ve yaratma gereği duymuştur. Örneğin: Baskı, özgürlük, barış, zulüm, zalim, mazlum, arif, kamil, cahil, güçlü, güçsüz gibi daha bir çok örnekler saymakla beraber bu saydıklarımız tüm örneklere canlıdan tutalım cansıza kadar semboller bulunmuş ve yaratılmıştır.  

Insanlar kendi konumlarını, sahip oldukları mal mülkünü, nedeni ne olursa olsun sembollerle, işaretlerle, sınırlarla belirleme gereği duymuştur. Işte bununla beraber her toplum kendine has semboller ve o toplumun örf ve adetlerini belirten, ifade eden işaretler söz konusudur.  

Giyim ile kuşamlarımız, bizim hangi inanç ve tabakalara, sınıflara ait olduğumuzu görmek, ayırmak mümkündür. Bu durum, günümüz de daha açık bir hale gelmiştir. Örneklersek işçi, iş elbisesiyle; Memur, takım elbise ve kıravatiyle; Köylü, köylü giyimiyle; Öğrenci, öğrenci elbisesiyle ve dinde ise; Baş örtüsü, tesadür, sarık, parmak işaretleri, el işaretleri, rozetler, kolye gibi cisimlerle, vs. sembolize edilirler.  

Alevilerden, bir örnek verecek olursak; Günümüzde Zülfikar, Alevi olmayı dışsal anlamda da olsa, sembolize ediyor. Özelikle de Alevi gençliği, kolye olarak boynunda taşımaktadırlar. Bu “Aleviyim” demenin kimliğini, Zülfikar’ın tarihsel misyonuyla açıklama biçimidir.  

Zülfükar, olmadık baskı ve zulümlere maruz kalan Alevilerin, kimliğini sembolize etmektedir. Oysa ki Alevi inancının bizden istediği; Kendimizi şekilsel olarak değil, yolun ilim irfanı ile ifade etmektir. 

Herhangi bir objeyi sembol olarak kullanmak, Alevi inancı ile bağdaşmaz çünkü Alevi inancı şekilciliği, kendi dışında bırakmıştır dolaysıyla inancı bir şekle büründürmek, sembolleştirmek doğru değildir ve yanlıştır. Hz.Muhammed Mustafa ile Şahı Merdan Ali, kendileri başta olmak üzere putlara karşı en büyük savaşı vermişlerdir. Bir yerleri, kabe olarak kabul etmemişlerdir. Hakk’ın, insan cemalinde görünüşe çıktığı ve tecelli ettiği için kabesini, Kamil’i Insan-ı kabul etmişlerdir.  

Kerbela katliamında, Imam Hüseyin insanlığın onuru olmuştur. Aleviler, Imam Hüseyin’i; mazlumdan yana zalime karşı, ezilenden yana ezene karşı direniş sembolü yapmıştır.  

Zülfikar’ın, tarihsel anlam ve görevi…
Zülfikar’ın, zahiri anlamı; Arapça’da “zu” edatı ile “fakara” fiilinden türemiş bir isim olan “fikar”ın birleşmesinden meydana gelmiş bir kelimedir. “Fakara” deldi, kesti, kırdı anlamlarına gelmektedir. 

Zülfikar’ın, batıni manası; Melek Cebrail tarafında Hz.Muhammed Mustafa‘ya bağışlanmış, batın ve zahir alemini, ilmini, hak ile hakkaniyeti temsil eden iki uçlu kılıçtır. 

Batın olarak, Allah’ın ilahi ilmiyle ve zahiri olarak, adalet hikmetiyle donatılmış Zülfikar’ı sahiplenecek tek bir kişinin söz konusu olmasıdır ve o ulu kiși, Şahı Merdan Ali’nin kendisidir. Hz.Muhammed Mustafa, ilahi hikmetle donanmış Zülfikar’ı,  Şahı Merdan Ali’ye bağışlamıştır. 

Tarihsel olarak Zülfikar, Adaleti ve hakkaniyeti temsil etmiştir.  Aleviler de, bu adaletin ve hakkaniyetin takipçisi olmuştur. Dolayısıyla doğruluğun ve adaletin hakim olduğu, eşitliğin egemen olduğu, her türden haksızlığın giderildiği, giderilmek için de Ehli Beyt adaletinin dünyaya hakim olması, Alevilerin en büyük özlemidir. 

Zülfikarı, bu tarihsel konumu çerçevesinde değerlendirip; Haksızlıklara uğramış ve adaletin herkes için insani bir hak olduğunu benimseyen bir toplumun sembolü olarak kabul etmek en doğrusu olacaktır. 

Zülfikarın manasına erişmemiş, gerekli bilgi sahibi olmayanlar Zülfikar’ı; Insanları katleden, kan döken salt bir savaş aracı olarak algılayanlar büyük bir yanılgı içine düşmüşlerdir.  

Zülfikarı, dünyevi algı ile anlamaya kalkışıldığı zaman evet o algılama, sıradan bir kılıç algısı olur ki buda manadan uzaklaşmış tamamen Zülfikarın dışında bir algılama ve yorumdur.  

Zülfikar, Batın alemde; Allah’ın ilahi hikmetini temsil eder ve zahiri alem de ise; Ilim ile bilimi, adalet ile hakkaniyeti, Hakk ile hakikati, mazlumdan yana zalime karşı durmayı dolayısıyla tarihte hak arayanların ve hakkaniyetin sembolü olmuştur. 

Sonuç olarak: Günümüzde sembollerin, işaretlerin önemi gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla insanların arasındaki diyaloğun azalması, muhabbet ile sohbet yerine kendini, sembol ve işaretlerle ifade etme sonucudur.  

Insanlar arasında, diyalog ve sosyal ilişkilerin gelişmesi gerekir. Insanlar birbirlerini, konuşarak anlamaya çalışmalıdır. Aksi taktirde sembol ve işaretlerden ötürü, insanlar arasındaki diyalog uçurumu daha da büyüyecektir. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...