Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Gelin canlar, cem olalım. Ilk cem, nerede başlamıştır?Gelin canlar, cem olalım. Ilk cem, nerede başlamıştır?
Cem, birliğin ve beraberliğin adıdır. Günümüzde cem erkanının gerçekleştirildiği mekan, cemevleridir. Cemevleri barış, özgürlük, eşitlik, ibadet, sevgi, ikrar verme, yargılama ve karar verme, aynı zamanda Hakk ve halka hizmet evleridir.  

Hakk Muhammed Ali muhabbetlerin yapıldığı, dirlik ve birliğin korunup sergilendiği, edeb ve erkanın öğretildiği, güvenin ve sevginin verildiği, Hakk'a temenna ve Hakk’ın tecelli edildiği ibadet evleridir. 

Ilk Cem, Bezmi Elest yani Kal-u Bela’da; Yaradan ile yaradılan yani Allah ile melekler arasında ve sonrasında Dünyevi alemde elçileri olan peygamberleri arasında gerçekleşmiştir. Dünyevi alemde insanoğlunun cemi, ana rahminde başlar.  

Alevilerin dinsel veya inançsal manada, toplumsal ve kişisel olarak ruhen arınma, temizlenme, sorgu ve sul edildikleri dini mekanlarda veya evlerde gerçekleşmektedir. 

Hz.Muhammed Mustafa Allah'ın katından ayrıldığı zaman, oradan Kırklar Cemi dediğimiz ruhlar alemine katılmıştır. Bu alem, Ehli Beyt alemidir. Kırklar aleminin cemi, Allah kelamının yani ilahi ilminin insanlara diğer bir deyimle zahiriye dönüşümüdür. 

Çünkü Allah katında, 90 bin kelam konuşulmuştur. Muhabbet edilen 90 bin kelamdan 30 bini Hz.Muhammed Mustafa’nın şahsında, zahiriye dönüşmüş ve 60 bin kelam ise, Şahı Merdan Ali'nin şanına bağışlanmasıyla kendisinin sırrı olmuştur. 

Dolayısıyla cem, her daim mevcut olmuştur. Bu mevcuiyet, Allah katında Hz.Muhammed Mustafa ile başlamış, Kırklar ceminde Şahı Merdan Ali ile tamamlanmış ve Dünyevi alemde Mürşid, Pir, Rehber öncülüğünde manevi olarak insanların olgunlaşmasında katkı sağlamıştır.   

Ham yani olgunlaşmamış konumda olan insanların, Yol Ehli olan ilim irfan sahibi Mürşid, Pir, Rehber ve Erenlerin yardımıyla irşad edilip yani eğitilip kemalete kavuşmasıdır.  

Elbette ki kendi akıl gücüyle, yeteneğiyle kendini irşad edip kemalete kavuşanların olduğu gibi kimi insanlar da Mürşid, Pir, Rehber ile Erenlerin irşadıyla meydana gelmişler ve gelmektedirler. 

Insanların, birlik ve beraberliği açısından; Sosyal yaşamına değer katacak ve pekişmesi anlamında cem olmak önemli bir faktördür. Cem olmak, birden fazla insanların yan yana, cemal cemale gelip gönül muhabbeti yapmak, ilim alış verişinde bulunmak ve bir bütün olarak kötü bilgilerden, alışkanlıklardan arınıp iyi ilme ve ahlağa sahip olmaktır.
Aşk ile, Kal-u Bela'da verilen ikrarın demine Huu...  
 


Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...