Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Gelin canlar bir olalım, ikiliği birleyelim…


Gelin canlar bir olalım, ikiliği birleyelim…
Konuya vakıf olmak için, bir olmak ve ikilik kavramlarının manalarına bir göz atalım. 

Bir olmak nedir?
Bir olmak, iri ve diri olmaktır.
Bir olmak, özünde ikiliği gidermektir.
Iri olmak, birlik ve bearaberliktir.
Diri olmak ise güçlü olmak, söz sahibi olmak ve tarihte hak ettiği yeri almaktır. 

Bu üç noktada birliği yakalayan toplumlar adaletli, paylaşımcı, barış ve huzur içinde yaşıyan toplumlardır.  

Gelin sevgiyi, bilgiyi, ilim irfanı, hoşgörüyü, edep erkanı, birlik beraberliği, paylaşalım,
Paylaştıkça dolalım,
Doldukça, gönül muhabbetine varalım,
Gönül muhabbetinden birlik ile beraberliğe varalım,
Birlik ile beraberlikten güç doğar,
Gücün olduğu yerde, söz sahibi olmak demektir,
Söz sahbi olunca da onurluca yaşamak demektir, var olmak demektir.
Birlik ile beraberlik ruhuyla insanlığa, dostluğa ve kardeşliğe merhaba. 

Ikilik nedir?
Insanların kendi çıkarı, nefsi menfaatı doğrultusunda bilinçli veya bilinçsiz görüş, fikir, algı gibi bir çok kavramlarda farklı düşünme, farklı algılama sonucu ortaya çıkan bölünmüşlük ve anlaşmamazlık durumudur. 

Ikilik konusunda Nimri dede, şöyle demektedir…
Ikilik kinini içimden atıp,
Özde ben bir insan olmaya geldim.
Taht kuralı Ariflerin gönlüne,
Sözde ben bir insan olmaya geldim,
Serimi meydana koymaya geldim. 

Farklı fikirler, düşünceler sağlıklıdır ve olmalıdır. Ancak bir düşüncede, diretmek veya ille bu doğrudur demek sağlıklı değildir. Bildiğinde diretmek gibi durumlar önce kişiler, sonra aile, sonra da çevre, daha sonra da toplum arasında anlaşmazlıklar ve bölünmeler başlar. 

Dolayısıyla ikilik yaşıyan toplumlar, önce söz hakkını yetirirler ve daha sonra da insanlık tarihinde yok olur giderler. 
Ey Insanlar! Gelin bir olalım, iri olalım ve diri olalım. Çünkü gün bir olma günüdür, ikilik günü değildir. 

Birlik ve beraberlik hakkında Seyyid Hakkı şöyle buyurmuş…
Ayrı gayrı değil, birlik olalım,
El ele el Hakk’a, deme zamanı.
Gönül kudretinde, öze varalım,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.

Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Ayrı ayrı gezdik, ne haller olduk,
Şu aleme geldik, an gider olduk,
Senlik benlik ile, beș beter olduk,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.

Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Insanlık yoluna, sen de talipsen,
Insanlık vasfına, varmak istersen,
Ikrarım ikrardır, deyip dönmezsen,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.

Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Arama Arabın, Farsın yurdunda,
Dolanıp, dolanıp boșa yorulma,
Hakk’ı, hakikatı, özünde ara,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.
Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Seyyid Hakkı, uyma cahil sözüne,
Muhammed’dir mürşid, Ali pir bize,
Ilim irfanında, vardım kemalete,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.
Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Kalbimizde ikiliği giderelim, dostluk ile kardeşliğe kollarımızı açalım, sevgi ve birlik türküsünü gelin hep birlikte söyliyelim.
Aşk ile, birlik ve beraberliğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...