Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kerbela savaşı, mazlum ile zalimin savaşıdır...Kerbela savaşı, mazlum ile zalimin savaşıdır...
10 Ekim 680’de , bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde Imam Hüseyin ve 73 yaverleriyle birlikte Yezid ordusu tarafından katledilmişlerdir. Bu katliamın sebebi Şehidler Şahı Imam Hüseyin’in Yezid’e biat etmediği için; Aç, susuz bırakılarak ve dahası Hz.Muhammed Mustafa’nın sevgili torunlarını acımasızca zulüm ederek katletmişlerdir.
 

Çünkü Imam Hüseyin; Haksızlığın karşısında eğilmenin alçaklık olduğunu, kölelik olduğunu, onursuzluk olduğunu ve haksızlık karşısında susmanın ise „dilsiz şeytan“ olduğunun bilincinde olduğu için, dolayısıyla Yezid zihniyetine boyun eğmesi, insanlık adına zulüm olacağının bilincinden kaynaklanmaktadır.  

Yine Pir Imam Hüseyin, Onurlu bir ölüm; Kula kulluk, teslimiyetçilik, onursuz bir duruş ve boyun eğişten daha değerli olduğu mesajını insanlara vermek istemiştir. Çükü O bir Pirdir, eğitendir ve öretendir. 

Dolayısıuyla Kerbela savaşı, katliamı;
* Imam Hüseyin’le, Yezid’in savaşıdır,

* Tevella ve Teberra savaşıdır,

* Hakk ve batıl savaşıdır,

* Zalime boyun eğmeme, savaşıdır.

* Onurlu yaşamın, savaşıdır,

* Izzet ile zilletin, savaşıdır,

* Insanlık onuruna sahip çıkma, savaşıdır, vs.

Alevilerin safı mazlumun safıda olup, zalime karşı durmaktır. 

Acı nedir? diye sorarlarsa, Imam Hüseyin deyin.
Eğer halen Yezid'e lanet okunuyorsa bilinki o yürekler, insanlık onuru taşıyorlar.  

Imam Hüseyin’e, O’nun soyuna ve dostlarına selam olsun. Mervan’dan Yezid’e, Yezid’den günümüz yezidlerine yüz bin kere lanet olsun.
Aşk ile, safı mazlumların safı olan yüreklere selam olsun…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...