Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ismi ve anlamı.Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ismi ve anlamı.
Acı ve üzüntüyle belirtmek lazım ki, Alevilerin değerleri bilinçli olarak saptırılıp; Gerçek manasından uzak anlamlar verdirilerek yanıltma ve dahası özünden uzaklaştırılmak istenmiştir. Bu gayret ve saptırmalar tamamen bilinçli yapılmış ve günümüzde de halen devam etmektedir. 

Lakin diğer bir üzüntü durum ise, Alevi araştırmacılarının Pir Hünkar ile ilgili yazdıkları kitaplarda, yazılarda mekalelerde, vs. doğru yerine bilinçli uydurma isimler veya adlandırmaları yazmaya devam etmişlerdir. Dolayısiyle yıllardır beyinlere kazınmış, nakş edilmiş bu yanlışları söküp atmak hayli zor gözükmektedir. 

Örneğin Şahı Merdan Ali için; “Hz.Ali camide namaz kılarken, saldırıya uğramış” denilmektedir. Bu iddiayı haklı kılmak için de; “Hz.Ali namazda iken kılı kıpırdamazdı” ifadesidir. 

Pir Hünkar isminde de bu bilinçli, saptırmaya gidilmiştir. “Hace” yerine “Haci” ismi kullanılmıştır. Burdaki amaç ise; “Hünkar Mekke’yi ziyaret ederek, tavaf etmiştir” bundan ötürü “Haci” ünvanını almıştır” denilmektedir. 

Bu saptırmalarla amaçlanan; Hz.Ali camiye gidiyordu, siz niye gitmiyorsunuz? Ve Hünkar Hace Bektaş-ı Veli haca gitmiş, siz neden gitmiyorsunuz? diyerek Alevilerin kafasını karıştırmak ve aynı zamanda da zan altında bırakmaktır. 

Hünkar Hace Bektaş-ı Veli ismi ve ne anlama geliyor ona bakalım.
Hünkar; Gönül eri, ulu, uğurlu zat.
Hace; Alim, bilgin, tasavvufçu, eğiten, irşat eden, vs.
Haci; Mekke’yi ziyaret, tavaf eden yani dini buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş kişilere kullanılan hitaptır.
Bektaş; Emin, sağlam, güvenilir arkadaş/kişi.
Veli; Evliya, ermiş, bilgin, ulu kişi. 

Görüldüğü gibi tamamen birbirine zıt, iki farklı manaya sahip isimlerdir. Dileriz ki araştırmacılar gerçek anlamda araştırmalarını yapar, bilgi kirliliğini önler ve yanlışları bir sayfadan diğer bir sayfaya aktarmazlar.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...