Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Sevginin, sırr-ı ve yüceliği…Sevginin, sırr-ı ve yüceliği…
Sevgi tanımını, tarifini yapmak imkansız değildir fakat zordur. Çünkü insanlar, sevgiyi algıladığı gibi tarif eder ve doğrusunun da o olduğunu kabul eder. Oysaki gerçek cevabın, sevgi olgusunun kendi içerisindedir ve önemli olanda, bu gerçeğin farkına varmaktır. 

Kainat, sevgi üzerine kurulduğuna göre; Her canlı nesnede, sevgi mevcuttur. Insanı insana kavuşturan ilahi kudret, sevgidir. Sevginin olmadğı yerde, hayat yok demektir. Dolayısıyla hayat, sevginin ta kendisidir. 

Sevgi, canlı varlıklara bağışlanmış ilahi bir duygu olgusudur. Muhabbetin, dostluğun, yakınlaşmanın, cana can olmanın yeğane sırr-ı sevgidir. Beşer ve ilahi olmak üzere iki çeşit sevgi vardır. Beşer sevgiler, gelip geçicidir fakat ilahi sevgi ise, kadimdir. 

Bu durum Aleviler de; Ancak Kamil olan bir insan, ilahi sevgiye ulaşır. Insan ve sevgi kavramı üzerine kurulan Alevi inanç ve yaşam biçiminde, sevginin üç aşaması vardır;
1- Hayatın manasına varmak,
2- Aklen olgunlaşmak ve
3- Hakk ile hakikatin sırrına ermektir. 

Bu aşamalara, insan denilen varlığı ulaştıran yegane olgu sevgidir. O yüce değerin başarılarıdır. 

Hakk’ın nurundadır sevginin özü,
Orda çıkıp çağlar pınarın gözü,
Şefkatı şifadır muradı hazı,
Sevip sevilelim,sevgi yücedir. 

Sevginin karıdır cennet kazancı,
Sevgidir kalbinin taht ile tacı,
Ziyaretidir gönlün Gönle miracı,
Sevip sevilelim,sevgi yücedir. 

Sevgiyle kuruldu,dünya çardağı,
Sevgiyle karıldı,Adem toprağı,
Mahlukata Ocak, ana kucağı,
Sevip sevilelim,sevgi yücedir. 

Yaradanın bize ilahi emri,
Demiri eritir sevgi hamuru,
Sevgiyle mümkündür gönül tamiri,
Sevip sevilelim, sevgi yücedir.
Ali Ceylan 

Toplumları yücelten yeğane olgu sevgi, saygı ve manevi değerlerdir. Siz, siz olun bu üç değerlerden taviz vermeyin. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...