Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şahı Merdan Ali’nın sırrı, Arı’nın sırrıdır…


Şahı Merdan Ali’nın sırrı, Arı’nın sırrıdır…
Şahı Merdan Ali ile Arı’nın maksadı, hedefi ve anlamı birdir.

Şahı Merdan Ali, insanlık alemi için önemli olan ilmi, bilgiyi, irfanı korumak ve insanların bu manevi değerlerle donanmasını sağlamaktır.

Arı da sağlıklı olan balı üretmek, korumak ve yaratıkların faydalanmalarını sağlamaktır. Özü itibariyle her iki sırrın amacı önemli, faydalı olan manevi değerlerin ehil olmayan yani cehaletin cahillerinden korumak, sahiplenmek ve kötülüğe peşkeş çekilmesini önlemek amacı söz konusudur.  

Bu konunun doğruluğu hakkında, Şahı Merdan Ali; „Ilim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı“ gerçeğidir. 

Dolayısıyla Hz. Muhammed Mustafa; „Iki sırra, akıl ermez. Birincisi, Ali’nin sırrı ve ikincisi, Arı’nın sırrıdır“ buyurmuş olmasıdır. 

Hilmi dede baba, Şahı Merdan Ali’nin insan üstü faziletlerini şöyle dile getirmiştir.
Aynayı tuttum yüzüme,
Ali göründü gözüme
Nazar kıldım ben özüme,
Ali göründü gözüme.

Ali evvel Ali ahir,
Ali batın Ali zahir,
Ali tayyip Ali tahir,
Ali göründü gözüme.

Ali candır Ali canan,
Ali dindir Ali iman,
Ali rahim Ali rahman,
Ali göründü gözüme.

Hilmi gadayi bir kemter,
Görür gözüm dilim söyler,
Her nereye kılsam nazar,
Ali göründü gözüme.
 

Şahı Merdan Ali Sırrı ve Arının sırrı ortak noktası zahiri bakış, algı ve mantığın manasına varamadığı gizemci-Tasavvufcu fazilet ve yeteneklerdir.  

Tasavvuf-gizemcilikteki faziletler yani üstün kabilete sahip olması O’nun zahir ve batın ilmine, irfanına sahip olmasıdır. Diğer bir deyimle insanların sırrına eremediği İlahi kudretin ilmine, sırrına erişmiş olmasıdır. 

Arının sırrı ise, yetenek ve becerisidir...
* Ürettiği balın özenle üretmesi ve şifalı olması.

* Her çiçeğe konmaması, belli çiçeklere konması ve bunu fark etmesi,

* Aynı çiçek, ikinci kez ziyaret edilmemesi gibi aklın eremediği mucize sırlara sahiptir.
 

“Sır,” insan aklının yeterince açıklık getiremediği gizemdir.
Bu gizeme varabilmek için önce, gizem ilminin alfabesini bilmek gerekir.

Erenlerin şiirlerinde, menkıbelerinde, vs. okuduğumuz ve anladığımız kadarıyla Ilmi Ledun sırrına varan ulu kişinin, yanlız Şahı Merdan Ali olmuştur. Zaten Ilmi Ledun, Allah'a mahsus olan ilimdir.  

Şahı Merdan Ali’nin sırr-ı hakkında, 19. Yy. Yaşamış olan Aşık Esrari’nin yorumu…
Ali'nin sırrına ereyim dersen,
Mürşid-i kamile varın erenler.
Gönül kabesine gireyim dersen,
Ol bahri ummana dalın erenler.

Elesti bezminde odur varolan,
Haklı hakikatta bize yarolan,
Bütün kainatta gizli sır olan,
Bu ilmin sırrına erin erenler.

Esrari bu yolun kemter kuludur,
Yükü ilim irfan gevher doludur,
Ali yolu insanlığın yoludur,
Gönülden gönüle girin erenler.

Şahı Merdan Ali’nin zahir ve batın-i boyutunu anlamak için, ilim ummanına dalmak gerekir. Tarihler boyunca pek çok ünlü yazarlar, ünlü araştırmacılar derler ki: “Eğer denizler mürekkep, bütün ağaçlar kalem olsa, Adem oğulları yazıcı olsalar, Cin tayfası da hesap tutsalar; Ya Ali, senin faziletlerini yazmakla tamalayamazlar.
 

Hz.Muhammed Msutafa; Ali, bütün peygamberlerle sır olarak gelmiştir, fakat benimle aşikar olarak geldi” buyurmuştur. 

Ya Muhammed!
Sıkıntıya düştüğünde, zorda kaldığında Ali’yi çağır ki,

O’nu sana yardımcı olarak bulasın.

O, olağan üstü hallerin sahibi ve Hakk’ın kudret sırrıdır.
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı, ondan medet dile!

Dile ki yardım göresin, mürüvvet bulasın.

Üzüntülerden, felaketlerden kurtulmak için,

Ehli Beyt ve Evlad-ı Hüseyin Aşkına, O’na sığınmalıdır.

O Ali ki üstün niteliklere, faziletlere sahiptir.

Ali; Peygamberliğin nuru, veliliğin sırrı, cemal ile

kemalin malikidir. Allah adına O’na çağır.

Çünkü hiç bir kimse, Ali ve hiç bir kılıç, Zülfikar olamaz.
 

Ya Şahı Merdan Ali, Allah’ın rahmeti hürmetine gönlümüzü nurun ile,
ruhumuzu ilmin ile aydınlatıp Allah’a ulaştır.
 

Ya Cenab-ı Hakk!
Muhammed Ali hürmetine, bize yardım eyle.

Allah Allah, kabul ve makbul ola.
 

Dolayısıyla Şahı Merdan Ali’yi sevenler; Ehli Beyt’i sinesine sararak onların tüm erdemlerini de yaşamlarına geçirerek binlerce yıllık köklü inanç ve kültürel birikimleriyle islamiyet’in Ehli Beyt yorumlarıyla derin bir şekilde bütünleşmişlerdir.
Aşk ile, Şahı Merdan Ali demine Huu..
  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...