Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Herkes, kendi inancını kendisi için yaşar...


Herkes, kendi inancını kendisi için yaşar...
Güzel dost! Dinini veya inancını bir başkası için değil, kendin için yaşa. Başkası için yaşanan bir inanç, kula biat etmektir ve bu da, kula kulluktur. Fakat kendin için yaşadığın bir inanç, senindir ve bu da, Allah’a kulluktur. Tercih senindir. 

Aleviler, inancını kendileri için yaşarlar; Bir başkasının ne deyip demediği, Alevileri pek de bağlamaz ve bağlamamalı da. Çünkü Alevilerin bir başkasının inancına müdahale etme hakkına sahip olmadıkları gibi, bir başkasının da Alevilere müdahale etme hakkına sahip değildir. Herkes kendi inancını, kendisi için yaşar.  

Bu durum, Alevilik konusunda da böyledir. Insanlıktan uzak kula kulluk eden, birilerin cantacılığını yapan menfaatçı mahluklar ileri geri konuşur ve söylenirler. Fakat önemli olan Alevilerin, bu gibi kişileri dikkate alıp ve her yazdığı kelimeyi, cümleyi kendilerine dert edinip paylaşmamalı ve peşine düşmemelidirler.  

Kendini bilmeyen, Hakk’ı nerden bilsin? Hakk’ı bilmeyen başkasını nerden bilsin ki? Dolayısıyla Aleviler, kendinden ve yaptıklarından sorumludurlar. Halk deyimiyle; ”Her koyun kendi bacağından asılır” ve eyvallah diyoruz. 

Kainatın ve yaşamın temeli, sevgi ve hoşgörüdür…
Sevgi ve hoşgörü ilkesi, Alevi inancının temelinin mıhenk taşıdır. Kainattaki mevcudata karşı sevgi besler ve hoşgörüsüyle kucaklar. 

Sevgi tanımını, tarifini yapmak imkansız değildir fakat zordur. Çünkü insanlar, sevgiyi algıladığı gibi tarif eder ve doğrusunun da o olduğunu kabul ederler. Oysaki gerçek cevabın, sevgi olgusunun kendi içerisindedir ve önemli olanda, bu gerçeğin farkına varmaktır. 

Kainat, sevgi üzerine kurulduğuna göre her canlı nesnede sevgi mevcuttur. Insanı insana kavuşturan ilahi kudret, sevgidir. Sevginin olmadğı yerde, hayat yok demektir. Dolayısıyla hayat, sevginin ta kendisidir. 

Aleviler, incinsen de incitme ilkesi doğrultusunda; Insanların rengine, ırkına, diline, inancına, dinine bakmadan iyiler iyidir hoşgörü düşüncesiyle onları kuçaklar. 

Bir bütün olarak Aleviler Rıza şehri adaletini aklında yaşatarak, cenneti yaşama amacındadırlar. Bu amaç doğrultusunda dostluğa, birliğe, beraberliğe ve kardeşce yanyanda medince yaşama felsefesine ikrar vermişlerdir. 

Marifet, hikmet ikrar vermekte değildir ikrarın manasına göre yaşamını yönlendirmek ve manaya uygun yaşamaktır.
Aşk ile, ikrarın manasına uygun yaşıyabilene aşk olsun… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakk
ı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...