Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kimlere, Seyyid ve Alevi denir?Kimlere, Seyyid ve Alevi denir?
Öncelikle şunu belirtelim ki Alevilik; Bir soy, bir ırk veya bir ulus değildir. Inancın kimliği olmadığı gibi evrenseldir. Islam’ın Tasavvuf boyutu olan, dinsel bir mistizimdir. Alevilik, soya, ırka indirilemez. Bunu bilerek veya bilmeyerek yapmak isteyenler islama dolayısıyla Aleviliğe yanlış yapmış olurlar ve aynı zamanda düşkünlüktür yani suçtur.  

Muhammed Ali yolunda bir tek soy vardır ki, bunların soy secereleri Hz.Muhammed’in torunları olan On Iki Imam’lara bağlanır ve dolayısıyla Seyyidlere, “Evlad-ı Resul” denir. Evlad-ı Resül nesli Hakk tarafından, tüm günahlardan arındırılıp nesli pak kılınmıştır.  

Seyyidler, topluma öncülük yapan, hizmet veren, Pir Hünkar Hace Bektaş Veli gibilerine Mürşid, bir onun altında görev yapanlara Pir, onların önünde talibe ilk hizmet verenlere de(Mürşid-Pir ile Talip arasındaki hizmetkar) Rehber denir. Mürşid, Pir ve Rehberin asıl görevi islam tasavvufunu yol evlatlarına aktarıp, öğretmektir. Topluma, ilim ve kemaleti ile öncülük yapıp, insanları kötülükten uzak tutmak; Aydın ve temiz bir toplum yapmaktır. 

Bu noktada herkesi sorumluluğa ve dikkat  etmeye davet ediyoruz, “Seyyid soyundanım”, diyen herkese itibar edilmesin. Insanlar öyle nefslerinin hırsına kapılmışlar ki, nasıl gündemde kalabilirim, nasıl isim yapabilirm hesapları uğruna bir toplumun manevi değerlerini harcamayı, nefis uğruna alet etmeyi rahatlıkla göze alabiliyorlar. 

Gerçek bir Evlad-ı Resul kendisine, Seyyidim veya  pirim diye kendini aşikar etmez. Çünkü gerçek erenler, kendilerini hizmetleriyle var ederler ve bu hizmet karşılığı insanlar da onun faklılığını, farklı oluşunu anlarlar. Yani siz farklısınız, kimsiniz, nesiniz dedirtmektir. Bunu dedirten bir Seyyid, gerçek Evlad-ı Resül’dür. Soran insanlara da, doğruyu söylemek zorundayız. Bunun tersi ise, benlikten öteye geçmez. 

Seyyid olan bir kişi, evvela iman aşkıyla Allah’a, onun peygamberi Hz.Muhammed’e ve Hz.Muhammed’in iki emanetine inanıp iman etmesi gerekir, dört kapı kırk makamı bilmek gerek, üç sünnet yedi farz’ı bilmek gerek.. Sonra mürşidi, piri, rehberi ve musahibi olacak. Allah’ın Resulü Hz.Muhammed ve Veliyullahı Şahı Merdan Ali’nin bize miras bıraktıkları tariki müstakime ikrar verip, bir pire bağlanmak gerek. Ilim ve irfan sahibi olması, öğretici ve eğitici vasfına sahip olması gerek. Bu vasıflar bir kişide yoksa, o dedelik ve pirlik yapamaz. Hz.Muhammed Ali soyundan onlara seyyid denir. Mürşid ile Pir, Alevilik öğretisini topluma vermekle sorumludur, mükelefdirler. 

Aleviliğin kurumlaşma sürecinde federasyon, dernek, vakıflar gibi hizmet kurumlarının oluşumuyla beraber bilinmeyen, tanınmayan bir takım isimlerle Seyyidler çoğalmış ve çoğaltıldı. Bu gibi artniyetli insanların tek amacı, kendi siyasi ve ideolojik düşüncelerini, Alevi gençlerine enjekte edip kendi amellerine köle etmektir.  

Dolayısıyla Alevilik gibi bir dertleri ve sorunları da yoktur. Hatta Alevi olmadığı halde, ben de Aleviyim diyerek içimize girenler söz konusudur. Bu gibi şahıslara da, çok dikkat etmeliyiz. Çünkü Aleviler bugüne kadar, Ehli Beyt yolunun verdiği inançsal terbiyeleri gereği, hep doğrunun arkasında olmuştur. Laikliğin, demokrasinin, hukukun, insani degerlerin bekçileri olmuşlardır. Aleviler inançları gereği birlikten, kardeşlikten, dostluktan ve barıştan yana olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir.  

Alevilikte seyyid soyu hariç, diğer soylardan, ırklardan olan Aleviler, Alevi anadan, Alevi babadan doğmasıyla Alevi çocuğudur. Fakat Alevi inanç ilkelerini benimsemiyorsa, kabullenmiyorsa, ikrar vermemişse elbetteki Alevi olamaz ve değildir.  

Aleviyim diyebilmesi için, ilk hamlede, Allah’ın kuluyum, peygamberin ümmetiyim, Şahı Merdan Ali’nin talibiyim, Ehli Beyt’in bendesiyim ve Tevella ile Teberra ilkesine bağlıyım diyebilmelidir. Bunun anlamı: Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed’in peygamberliğine, Şahı Merdan Ali’nin Veliahtlığına, On Iki Imam’ların imametine, Ehli Beyt’in muhabbetine, Tevella ve Teberra ilkesine bağlı kalarak ikrar vermekle mümkündür. 

Alevi inancı gereği Mürşidi, Piri, Rehberi olmalıdır. Şayet musahibi yoksa, musahiplik tutmalıdır. Pir nüfusunu kırmamalı, gönlünü turap edip, özünü dara çekebilmelidir. Işte bu inanca, bu imana, bu ikrara sahip olan insanlara “Alevi” denir. 

Hangi ırktan, milletten, cinsiyetten, soydan olursa olsun yukarıda anlatılan Islam’ın tasavvuf inancına inanıp iman ediyorsa, Alevi inancının ahlak ve duruşu olan, doğruluk ile dürüstlüğü evinde yaşıyorsa, hayatına uygulayan bir kiş elbetteki Alevidir. 

Aksi takdirde kendini bilmez bazı kişilerin dediği gibi “Alevilik din değildir, inanç değildir, Islam ile bir alakası yoktur, Alevilik mezheptir, bir yaşam biçimidir” diyen cahil ve artniyetli insanlara biz de diyoruz ki, Alevilerin bu temiz yaşam kurallarına düzen veren nedir, inancının öngördüğü ilkeler değilmidir? Alevilik hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, Alevi cemlerine katılıp görün ve yaşayın deriz.   

Tüm bu artniyetlerden uzak, tamamen Alevi inanç ilkelerine bağlanıp yaşıyan ve yaşatan herkes Alevidir. Özetlersek; Kendine insanım diyen, insan değerlerine sahip çıkıp sahiplenen ve yaşatan her Ademoğlu Alevidir.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...