Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Güneş ile ay ışığına, yapılan duanın anlamı...


Güneş ile ay ışığına, yapılan duanın anlamı...
Bütün karanlıklar kötüdür. Karanlığı aydınlatan lekesiz olan ışıktır. Çünkü seher vakti, ilk ışığın habercisidir. 

Gecenin karanlığını aydınlatan güneş ışığıdır, aklın karanlığını aydınlatan ilim ışığıdır, gönül karanlığını aydınlatan dostun muhabbet ışığıdır, vs. Dolayısıyla şafağa dua etmek, secdeye gelmek, tüm karanlıkları aydınlatan ışığın o ilahi kudretinden ötürüdür.

Alevi inancında, Günü aydınlatana güneş Muhammed Mustafa’yı ve Geceyi aydınlatan Ay ise, Şahı Merdan Ali’yi simgeler. Güneş ile Ay, Muhammed Ali nurundan ışığını aldığı anlamında ifade edilir. Dolayısıyla Güneş ile Ay, aydınlığın simgesidir. 

Ay gördüm Allah amentü Billahi,
Vudu billah, laillahe ilallah.
Eşhedü en la ilahe ilallah Muhammed‘den ya Resulullah ve
Ali’yyün Veliullah.
Alıntı 

Türkçe manası…
Şahitlik ederim ki, Allah birdir.
Yine şahitlik ederim ki Hz.Muhammed Mustafa, O’nun kulu ve peygamberidir.
Yine şahitlik ederim ki, Şahı Merdan Ali, O’nun sırrına ermiş Velisidir.  

Karanlığı, aydılatan güneş ve ay ışığına yapılan duanın batın-i anlamı…
Hz.Muhammed Mustafa’nın, Güneşle eş tutulması, zahiri alemde insanların zahiri ilim ve irfan boyutunda, Hz.Muhammed Mustafa’nın ilim irfanıyla hidayete ulaşmayı sembolize eder. 

Şahı Merdan Ali’nin Ay ile eş tutulması, insanların zahir ve batın ilim karanlığından kemalete, erdemliğe, olgunluğa Şahı Merdan Ali’nin ilim ışığıyla ulaşıldığını sembolize eder. 

Örneklersek…
Karanlığı aydınlatan ışığın Muhammed Ali nuru hakkı hürmetine Allah’ın birliğine, Hz.Mhammed Mustafa’nın peygamberliğine ve Şahı Merdan Ali’nin Veliahtlığına iman ediyorum. Onların nuru hakkı için, dileklerimizi kabul buyur ya Cenab-ı Hakk! Gibi dileklerde bulunulmaktadır. 

Burada Gündüz ile geceyi aydınlatan ışık, Muhammed Ali nurunu sembolize etmektedir. Yani Muhammed Ali, aydınlığın simgesi olarak Güneş ve ay ile özdeşleşmiştir.  

Dolayısıyla karanlığı aydınlatan Güneş ile Ay’a yapılmış olan dua, Muhammed Ali’ye yapılmıştır ve Onlar için secdeye gelinmiştir.  

Muhammed’le Ali zahir olunca,
Ay gün secde etti onlar doğunca.
Aşık Veli 
 

Aşık Veli’nin dizlerininde vurgulandığı gibi, Hz.Muhammed Mustfa ve Şahı Merdan Ali’nin zuhur etmesi ile Gün ve Ay secdeye gelmiştir.  

Diğer bir manada Güneşin ile Ayın, toprağın üzerindeki bereketin dağıtıcısı ve aynı zamanda da yaşamın koruyucusu anlamındadır. Bu bereket, Muhammed Ali bereketi ve sahiplenmesidir. 

Sözlük...
Amentü; Iman etmek
Bilahi; Allah hakkı için, doğruyu söylemek. Inan ki, doğru söylüyorum, gerçekten gibi anlamlarda da kullanılır.
Amentü billahi; Allah’a iman ederim ki.
Vudu; Allah, anlamındadır.
Eşhedü; Tanıklık etmek,
Eşhedü en la ilahe illallah; Tevhid kelimesidir. Allah’ın bir olduğunu ve Hz.Muhammed ise, O’nun Resulü olduğunu ifade etmektedir.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...