Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Islam ile müslüman kavramları, arasındaki fark ve anlamları...Islam ile müslüman kavramları, arasındaki fark ve anlamları...
Islam, Allah’ın ilahi mesajlarının tümüne verilen isimdir ve müslüman ise, Peygamberin bildirdiklerine uyması gerekendir! 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta birilerinin iddia ettiği gibi, insanlık tarihi boyunce bir çok din gelmemiştir; Gelmiş geçmiş tüm peygamberler, aynı dini teblig etmiş ve zaman sürecinde kendilerine iletilmiş olan ilahi mesajları, insanlara iletmişlerdir.  

Islam kelimesi, inanmanın da ötesinde; Itaat, teslimiyet, barış ve yaşam güvenliğini de beraberinde getiren son derece kapsamlı bir sözcüktür. Sonuçta Islam; Barış, itaat, teslimiyet, boyun eğmek gibi anlamlara gelmektedir.  

Tek Tanrı inancını öngören Islam dini; Allah’tan başka illah olmadığını, Allah’a ait sıfat ve özelliklerin Allah’tan başkasına atfedilmemesini, şirk koşulmamasını, Allah Peygamberlerine-kitaplarına ve mahşer gününde Allah önünde hesap verilecegine inanmaktır. Dolayısıyla Islam dini; Insanları kendi iradeleriyle doğru yola çağıran ve Hz.Muhammed Mustafa tarafından insanlara tebliğ edilen ilahi adalet düzenidir. 

Islam ümeti Allah’a inanan, teslim olan, Kur’an-ın esaslarına-ilkelerine uyan, uygulayan ve O’nun peygamberlerini klavuz, rehber kabul eden, bağlı olan dindar kişiler için kullanılan bir isimdir. 

Müslüman kavramı ise, islam dini doğrultusunda; Allah’a, Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine ve tebliğ edilen dinin buyruklarına uymak, tabi olmak veya peşine takılıp gitmek anlamındadır. Ancak teslimiyet anlamına gelmez. 

Bu konuda, Hucurat suresi, 14 Ayetinde Allah’ın net cevabı buyrulmuştur...
Baştan beri Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine ve islama karşı olan vahibi ile Arap kabileleri, Hz.Muhammed Mustafa’nın Medine‘den Mekke‘ye döndüğünde; „Ya Muhammed! Biz de islam olduk“ buyurmuşlardır.  

Ve bunun üzerine Hucurat Suresi, 14. Ayet inmiştir.
Araplar, „Biz iman ettik“ dediler. Onlara de ki, iman etmediniz“ ancak Müslüman olduk deyin. Iman, sizin kalplerinize girmemiştir. Allah‘a ve Resulüne itaat ederseniz Allah, yapıp ettiklerinizden hiç bir şey eksiltmez. Çünkü Allah Gafurdur, Rahimdir.
Hucuret Suresi, 14. Ayet. Yaşar Nuri Öztürk 

Dolayısıyla Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine ve Şahı Merdan Ali’nin veliliğine inanıp, iman etmektir. Teslim olmanın şartı ise, ikrar verip yoluna talip olmaktır. 

Sonuç itibariyle Aleviler kendilerini müslüman olarak değil, islam olarak ifade ederler. Yukarıda da belirtiğimiz gibi teslimiyet, ikrar vermekle mümkündür ve Aleviler de ikrar verilmeden yola talip yani Hakk ile hakikate talip olunmaz. 

Oysa günümüzde Allah’a ve O’nun buyruklarına uyulması gerekirken, Allah’ın yarattığı kullara kul ve köle olunmuştur. Yani Allah’ın buyruklarına uyulması gerekirken, birilerinin uydurma fetvalarına uyulmuştur. 

Allah’ın buyrukları doğrultusunda nefsini islah etmesi gerekirken, nefsinin kulu, kölesi olunmuştur. 

Allah’ın ilmini içeren Kur’an-ın okuması gerekirken, duvara asılarak sadece yemin etmek için el vurulmaktan başka bir görevi kalmamıştır. Halbuki kitaplar yemin etmek içindeğil, okumak için gönderilmiştir. 

Kur’an-dan ilim irfan öğrenilmesi gerekirken, bu yanlış yaklaşımlardan dolayı; Okunması günah, yasak olduğu insanların bilinç altına yerleştirilmiştir. Hal böyle olunca da insanlar, belli kişilerin ağzından çıkan kelimelerin doğru veya yanlış olup olmadığına bakmadan dinin esasları olarak kabul etmişlerdir ve böylece birilerinin akıl cantacılığını, fikir köleliğini yapmışlardır. 

Islam dini tam manasiyle algılanmadığı zaman, telefisi zor ve hatta mümkün olmayan vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ve günümüzde, bu vahim sonuçlarla karşı karşıyayız.  

Dini yanlış algılayanlar, kendi anlayışlarını, hislerini, algılarını din zanedenler başkalarına saldırmayı, kin beslemeyi ve düşmanlığı dinin gereği zanedip dini yanlış anlamalara sebebiyet vermişlerdir. Bu yanlış algılama ve yorumlar yüzünden milyonlarca insanların hayatına mal olmuş ve zulüme maruz kalmışlardır.  

Dolayısıyla Sevgi, barış ve hoşgörü dini olan islam; Korku, baskı, tehdit, şiddet ve terör dini haline getirilmiştir. Allah, islah etsin.
Aşk ile, verilen ikrarın demine Huu… 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...