Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Miraç ve miracın anlamı...


Miraç ve miracın anlamı...
Miraç, zahiri alemden batıni aleme geçiştir.
Batıni alemde, Allah katına yükselmek; Bir devrin bitimi ve diğer bir devrin başlaması demektir.  

Hz.Muhammed Mustafa'nın bu ziyareti; Recep ayının yirmi yedisini, yirmi sekize bağlayan gece, Kudüs’ten mescit’i Aksa’ya, oradan da semaya yani göğe yükselerek Allah ile görüşmesidir. Bu buluşma, Hiçbir beklenti olmadan salt şevkat, merhamet ve sevgi bütünleşmesine ermesidir. 

Geldi çağırdı Cebrail
Hakk Muhammed Mustafa’ya
Hakk seni Mirac’a okur
Davete Kadir Hüdaya.

Şah Ismail Hatayi  

Bu göç suretin, sırrete dönüşümüdür yani ikrarın tazelenmesi, nasip almasıdır. Buradaki nasip Allah’ın gizli sırları, derin ilmidir.  

Doksan bin kelam danıştı
İki cihan dostu dostuna
Tevhidi armağan verdi
Yeryüzündeki insana.

Şah Ismail Hatayi  

Miractan alınan Allah’ın derin ilminin, zahire dönüşümüdür.
Batıni alemde olduğu gibi, zahiri alemde de mirac vardır. Cemevinde Pir huzuruna çıkmak, niyaz olmak ve yapılan ibadettir. Buradaki Miraç; Edep erkandan geçmektir, pirin öğüt nasihatından, ilminden, muhabbetinden nasip almaktır.   

Muhammed ile bile Miraca ağan benim.
Ashab-ı suffe’y ile yalıncak olan benim.

Yunus Emre. 

Hz.Muhammed Mustafa, Cebrail vasıtasıyla akıl boyutunun bittiği, ilahi aşk ile ulaşılan Allah’a en yakın makam Sidret-ül Münteha yani Allah'a yaklaşmada varlıkların ulaşabileceği son sınırına gelince, Cebrail: “Ben buradan ileriye geçemem, geçersem yanarım” deyince Hz.Muhammed; “Öyleyse sen yerinde kal. Ben ezelden bu aşk yoluna canımı kurban koymuşum. Yanarsam tek başıma yanayım. Canını canından sakınan, cananını nasıl görebilir? Cananı uğrunda bu can feda olsun” diyerek, Allah’ın huzuruna yanlız çıkmıştır.
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...