Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Resul, Nebi ve Peygamber, terimlerin manaları...


Resul, Nebi ve Peygamber, terimlerin manaları...
Tevhit inancının temelinde Arapça Resul, Nebi ve Farsça, Peygaber olan terimlerin anlamı... Allah’ın kelamını/ilmini bildirmek ve doğru ile yanlışı açıklamak üzere insanları, doğru yola yönlendiren ulu zatların sıfatıdır. 

Resul…
Ilahi kitap ile görevlendirilmiş peygamberlere “Resul” denir. Ilahi Kitapt; Insanların maneviyetiyle ilgili Allah’ın, ilim irfan yani edep erkan kurallarını içeren Anayasa kitabıdır.

Nebi…
Ilahi Kitabı olmayan ve sadece bir önceki peygamberin getirdiği manevi kuralları tebliğ eden ve uygulamasını gözetleyendir. 

Rivayete göre Allah, doğruluk üzerine 124 bin peygamber görevlendirmiştir. Bu peygamberlerden dördü, Resuldürler yani “Kutsal-Ilahi kitab” ile görevlendirmişlerdir ve bu dört peygaberin dördü de hakdır. 

Dört Resul peygamber ve ilahi kitapları…
1- Hz.Musa - Tevrat
2- Hz.Davud- Zebur
3- Hz.Isa – Incil ve
4- Hz.Muhammed Mustafa – Kur’an-dır. 

Peygamber…
Peygamberlerin, insan olmanın da ötesinde ve insanlardan faklı kılan, Allah tarafından kendilerine bağışlanan bir takım sıfatlar mevcuttur. 

Bu sıfatlarından bazıları…
1- Doğru ve sadık olmaları. Dinde ve diğer meselelerde doğru sözlü ve dürüst ulu zatlardır.
2- Büyük ve küçük günahlardan uzak olmaları. Her türlü gizli, açık günahlardan ve bu günahlara sebebiyet verecek hareketlerden uzakdırlar.
3- Güvenilir olmaları. Peygamberler güvenilir kimselerdir, asla kendilerine verilen emanete ihanetlik yapmazlar. Ihanet sıfatı ise, peygamberlerden uzak ve düşünülemez.
4- Ilimde, üstün olmaları. Batın ve zahir ilmine haiz olmakla birlikte yüksek zekaya sahibidirler.
5- Bildirici ve uygulayıcı olmaları. Allah’ın ilahi kelamında, buyruklarında, hükümlerinde hiçbir değişiklik yani ekleme, çıkarma yapmadan olduğu gibi ümmetine bildiren ve uygulayanlardır.
6- Adaletli olmaları. Ümmetüne, zulüm ve haksızlık yapmazlar, hatır için veya fidye için adaletden uzaklaşmazlar.
7- Peygamberliğin son halkası. Allah’ın insan alemine ilahi emirleri bildiren, doğru yolu gösteren dünyadaki son elçisidir, halkasıdır. 

Hz.Muhammed Mustafa, bütün peygamberlerin aynası olduğu gibi diğer ilahi kitaplar Kur’an-ı Kerim’le tamamlanıp noktalanmıştır. 

Birilerinin iddia ettiği gibi, “her millete bir peygamber” gönderilmemiştir. Allah’ın kelamı, “tek” olduğuna göre din’de tekdir. Dolayısıyla bütün peygamberler, insan alemi için gönderilmişlerdir.  

Peygamberler, birbiriyle yarışmak için değil Hakk’ın kelamını/ilim irfanını insanlara aktarmakla görevlendirilmiş ve birbirlerini tamamlamışlardır. Zamanla insanlar kendilerini belli kabile, aşiret, ırklar ile isimlendirdikleri gibi belli peygamberleri de kendilerine mal etmişlerdir. Allah, sadece insan yarattı fakat ırklar yaratmamıştır ki bu ırklara da ayrı ayrı peygamberler göndersin. 

Bu üstünlük algısı, ötekileştirme, ırklaşma, vs. gibi durumlar insanların icatıdır. Bu icat ise, kötü nefsin ürünüdür. Kötü nefs bilgisizlikten, yetersizlikten, güvensizlikte, vs. ibarettir.
Aşk ile Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...