Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Turna kuşunun kutsallığı...


Turna Kuşu’nun, kutsallığı...
Farklı kültürlerde, inançlarda bir çok kuş türü kutsaldır. Alevi deyişlerinde turna kuşunun sıkça kullanılmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler; turna göçmen bir kuş olması, diyar diyar gezmesinden ötürü kimi zaman coşkunun, hüznün ve bazen de mutluluğun habercisi olmuştur. 

Şah Hatayi turnalara şöyle seslenmiştir;
Şah Hatayi’m der ki, gezdim dünyayı,
Dilim zikreyledi, gani Huda’yı,
Oniki Imam’ı, nesli Aba‘yı,
Turnalar, Ali’yi görmediniz mi?
 

Şah Hatayi’nin bu dörtlüğünde şahit olduğumuz gibi turnalar; Şahı Merdan Ali’den sevenlerine, sevenlerinden de Şahı Merdan Ali’ye, Ehli Beyt’ine selam getirip götüren bir elçi görevini üstlenmişlerdir. 

Turnaların Alevi inancındaki diğer önemli bir husus ise, turnalar semahı’dır.
Hava üzerinde semah dönerken,
Turnalar Ali’yi görmediniz mi?
Şah Hatayi 

Cem ibadetinin önemli temel ilkelerinden biri olan semah ritimlerinin ayrı ve özel anlamları söz konusudur. Turna semahı; gökyüzünü, özgürlüğü, evrenin dönüşünü, evrendeki bütün cisimlerin birbirine endeks olduğunu ve bir bütünlük içinde beraberce döndüğünün ifadesidir. Turnaların, gökyüzündeki hareketleri semah dönmek, döndükçe yükselmek, yükseldikçe de Hakk’a ulaşmayı, Hakk’la bütünleşmeyi simgeler. 

Diğer önemli bir husus ise, Şahı Merdan Ali avazının turna denilen bir kuştadır. Diğer bir manada, „telli turna“ inancıdır. 

Hazreti Şah’ın avazı,
Turna derler bir kuştadır.
Pir Sultan 

Ulu ozanlarımızın deyişlerindeki avazın sadece „ses“i değil, kıtalar arası insanlara ulaştırılan batıni anlamdaki nefestir, sezgidir. Ve bu batıni anlamın, turna avaziyle bütünleştiren sebep ise; Turna sesinin uzun nefesli bir ses olduğunu, uzun mesafeler kat ettiğini, diyardan diyarlara ulaştığı için, Şahı Merdan Ali’nin avazı olarak kabul edilir. 

Telli Turna’daki mana ise, bağlamadır. Ulu ozanlarımızın, Muhammed Ali yolu ilminin ulu ozanlarımızın önderliğinde bağlama yolu ile insanlara ulaştırılmasıdır. Insanlara ulaştırılan, Hakk kelamıdır. Bağlamayı kutsal kılan da, bağlamanın üstlendiği bu kutsal görevdir.   

Iki turnam gelir başı ciğalı,
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen?
Birisi Muhammed birisi Ali,
Yoksa Hace Bektaş Veli misin sen? 

Iki turnam gelir rengi yem yeşil,
Biri Imam Hasan ol pak-i nesil,
Biri Imam Hüseyin cennette bir gül,
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen?
Yoksa Hace Bektaş Veli misin sen? 

Iki turnam gelir rengi kırmızı,
Biri Imam Zeynel, sürelim yüzü,
Biri Imam Bakır, edek niyazı,
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen?
Yoksa Hace Bektaş Veli misin sen? 

Iki turnam gelir rengi Caferi,
Biri Imam Rıza, sürelim yüzü,
Biri Musa-i Kazım, edek niyazı,
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen?
Yoksa Hace Bektaş Veli misin sen? 

Turnalar Hicaz’dan sökün eyledi,
Muhammed Mehdi’yi yakın eyledi,
Hakikat ehlini memnun eyledi,
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen?
Yoksa Hace Bektaş Veli misin sen? 

Turnalar geldiler verdiler selam,
Aldım selamını eyledim kelam,
İlhami şüphesiz gördüm vesselam,
Eğlen turnam eğlen Ali misin sen?
Yoksa Hace Bektaş Veli misin sen?
Aşık Ilhami 

Şahı Merdan Ali „avazı“ ile anlatılmak istenen, Hakk kelamdır, ilmidir. Dini manada pirlerimizin okuduğu Duaz-ı imamlara, deyişlere, gülbenglere, dualara, mersiyelere, vs. nefes denilir. Nefes, batıni anlamda Hakk’ın kelamıdır, ilmidir 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...