Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yol bir, sürek binbir.Yol bir, sürek binbir.  
Yol; Erdemliğe, kamilliğe ulaşıp, Hakk ile beraber olma yoludur. Bu yol, Hakk Muhammed Ali yoludur. Muhammed Ali yolu; İlim ve irfan yoludur. Akıl yolun ilmiyle, ahlak ise yolun irfaniyle olgunlaştırılır.  

Alevilik birdir, tekdir ve ulu bir yoldur. Bu ulu yolda Hakk’a giden, binbir sürek vardır. Tıpkı bir binaya benzer. Binayı ayakta tutan, kiriş ve kolonlardır, bölme duvarlar değildir. Aleviliğin de ilkeleri, şartları bellidir; İlmihali ve etik esaslarıdır.  

Işte Alevi inancında da; İbadet şeklinde, muhabbetlerinde, erkan usulünde, kılık-kıyafetlerinde, gelenek-göreneklerinde, ibadetin yapıldığı mekan konusunda, örf ve adetlerinde vs.; Şekilcilik, katı kuralçılık, zaman limiti diye bir sorunları yoktur.  

Dolayısiyle de esas olan bütün bunların yolum ilim irfan ilkeleri doğrultusunda yapılması ve erdemli, olgun insan olma amacına yönelik olmasıdır. 

Insanların algılamaları, oturup kalkmaları, yaşam tarzları, hitap tarzları, vs. farklıdır. Alevi inacı bu farklılıkları korur ve sahip çıkar.  

Alevilikte insanlar, faklılıklarından ötürü yargılanıp sorgulanmazlar; Yargılanan, yanlış davranış ve kötü alışkanlıklardır. Dolayısiyle de insanların; Dört Kapı Kırk Makam kapılarında arınıp, tekrardan topluma faydalı insan olmaları amaçlanmıştır. Dört Kapı Kırk Makm kapıları da bu farklılıkların sembolüdür. Çünkü her kapıda, farklı arınma ilkeleri söz konusudur.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...