Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Görgü, cem erkanı…


Görgü, cem erkanı…
Görgü diğer bir ismiyle Ikrar verme cemine, Musahipliler ve daha önceden görgüsü görülmüş olanlarla birlikte görülmeye, nasiplenmeye istekli olan canlar da katılabilir. Amaç ikrar tazelemek, ruhsal boyutta temizlenmeyi, arınmayı ve pak olmayı gerçekleştirmektir.   

Dolayısıyla bütün kötülüklerden arınmış, ikrarına bağlı ve Muhammed Ali birliğine inanmış evli canlar katılır. Bu ikrar, musahiplik ikrarıdır yani ikrar verme erkanıdır. 

Görgü cem erkanı, sende bir kere yapılır. Görgü cem erkanına katıla bilmek için Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed Mustafa’nın Peygamberliğine, Şahı Merdan Ali’nin Veliahtlığına iman etmek, evli olmak, yüz kızartıcı suçlarda bulunmamak, inanç önderlerine itikatiyle bağlı olmak, düşkün olmamak yani eline diline beline sahip olmak, mevki veya makam gibi sıfatlarla Cem erkanına katılmamak, kul hakkında bulunmamak, insanları ayrıştırmamak veya ötekileştirmemek, vs. 

Amaç toplum arasında birliği, dirliği, birbirini sahiplenmeyi ve manevi ahlak düzenini sağlamaktır. Bir nevi otokontrol mekanizmasıdır. Yol evlatları verdikleri ikrar doğrultusunda yolun ilim irfanıyla inanç önderlerince sorgulanırlar. Bu sorgulama, yolun edep erkanına uymayan ve sorumsuz davranışlar söz konusu ise çözüme ulaştırılır. Pir sorgu esnasında sorguladığı talibe, „seni senden soruyorum. Dara gel, Hakk kelamını yani doğru söyle“ der. Pirin bu telkini üzerine, talip kendi özünü dara çekerek dile gelir ve bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade eder. 

Diğer bir deyimle Görgüde geçen talibin, Eline Diline Beline sahip olup olmadığının sorgulamasıdır. Dört kişinin birbirinden sorunlu olmasıdır. Birbirinden sorumlu oldukları için de birbirlerini, gözetip gözetmek zorundadırlar. 

Sonuç itibariyle Alevi inancında Görgü erkanı, olmazsa olmaz ilkelrindendir.
Allah’ın huzurunda, Muhammed Ali yolunda ve Pir Imam Hüseyin duruşuyla aklanmasıdır. Muhammed Ali yolunda verilen ikrarın ilkesi, kalbinde Hakk Muhammed Ali sevgisini taşımak, Iki emanete bağlı olmak, görgü sualinde bulunup alacağını almak ve vereceğini vermektir.    

Verilen ikrarın amacı kainattaki mevcudata verilecek tüm zararların yanlış ve toplum içinde yüz kızartıcı tüm davranışlar düşkünlük yani suçlu kabul edilir. Işlenen suçların durumuna göre yaptırımlar uygulanır.    

Görgüden geçen Taliplerin secdedeyken Pirin yapacağı telkin…
Geldiğiniz Şahı Merdan Ali yolu, durduğun Mansur darıdır,
Gördüğünüz Hakk didarıdır. 

Pir darda duran canlara; Erenler meydanında ne gördünüz?
Darda duran canlar; Hakk gördük, Hakk kelamı işittik diye cevap verirler.
Pir darda duran canlara; Erenler meydanında, Pir huzurunda Mürşidinize teslim-i Rıza oldunuz mu?
Hakk Muhammed Ali, On Iki Imam ve Ehli Beyt’e iman ile ikrar ettiniz mi?
Darda duran canlar; Allah eyvallah diye cevap verirler.   
 

Pir, görgüden geçen taliplere; Hakk Muhammed Ali, On Iki ımam sizleri ikrarınızda sabit ve kadim eyleye diyerek Dar duasını verir. 

Bismişah, Allah Allah!
Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Darlarınız, divanlarınız kabul, muradınız hasıl ola.
Darına durduk ya Allah, ya Allah ya Allah.
Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed.
Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali.
Inayet eyleyin ya On Iki Imamlar,
Yol gösterin ya On Dört Masum-u Paklar,
Yardım eyleyin ya On Yedi Kemerbestler,
Ceminiz alın ya Kırklar!
Bağışlamak senin yüzün suyu hürmetine olsun ya Pir Hünkar!   

Ya Cenab-ı Hakk’
Verilen ikrarı, dar-u divanlarımızı Dergahı izzetinde kabul buyur.
Dil bizden, kabulü senden olsun.

Pirin dar duası vermesiyle, taliplerin darı ve divanı görülmüştür.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...