Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kişilik ve karakteri belirleyen özellikler…


Kişilik ve karakteri belirleyen özellikler…
Karakter kelimesi Fransızca (carectére) dan gelmektedir. Karakter ve kişilik, ayırt edici temel belirti, hal ile davranışları belirleyen ana niteliklerdir.
 

Bireyin/kişinin kendine özgü yapısı, başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün özelikler, kişinin ana yapısı demektir.  

Felsefe boyutunda karakter kişinin kendi nefsine hakim olması, kendi kendisi ile uyum içinde olması, düşünce ile hareketlerinde tutarlı, sağlam ve uyum içinde kalabilmesini sağlayan özeliklerin bütünüdür. Yani haddini bilmektir.  

Karakter hakkında, yapılmıș bazı yorumlar…
* Bir insanın hayatı, onun karakteridir. (Alexis Carrell)

* Bir insanın asıl karakteri, eğlence tarzının içinde saklıdır. (Reynolds)

* Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Goethe)

* Her insanın üç türlü karakteri vardır: Belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. (Karr)

* Insanın karakteri, en çok nelere güldüğünde belli olur. (Goethe)

* Insanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, karakterlerinin eseridir. (La Rochefaucauld)

* Karakter ağaç ise, şan ve şeref de o ağacın gölgesi gibidir. Biz hep gölgeyi düşünürüz. Oysa karakter ağacın kendisidir. (Abraham Lincoln)

* Karakter çelik gibidir kırılmaz, fakat bükülebilir. Inat ise beton gibidir, ancak kırılabilir, bükülmez. (Laedri)

* Karakter, güç ve uzun süren bir alışkalıktan başka bir şey değildir. (Plutarch)

* Zayıf karakter, bir günah gibidir fakat insanı günaha götürür. (Brigitt)
 

Kişilik…
Yaşam sürecinde, insanoğlunun kendine özgü geliştirmiş olduğu kişiliktir. Bu kişilik, yetenek ve özelikleriyle sosyal yaşamda kişiyi tanımlamak için kullanılan oldukça kapsamlı bir kavramdır.
 

Kişiliği belirleyen kavramlardan bazıları…
* Tutarlı,

* Açık sözlü,

* Hoşgörülü,

* Anlayışlı,

* Güvenilir,

* Itibarlı,

* Sadık,

* Kararlı,

* Sıcakkanlılık,

* Yetenekli,

* Uyumlu, gibi özellikler söz konusudur.
 

Sonuç itibariyel karekter ve kişilik, sosyal yaşamın sonucunda elde edilen manevi değerlerdir.
Bu manevi değerler sonucu, uyumlu ve ya uyumsuz, iyi veya kötü kareterli kişi olduğumuz ortaya çıkmış olacaktır.

Aşk ile. Hadini bilenlere aşk olsun…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL
 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...