Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Humanizm, Islam dini ve Alevilik…Humanizm, Islam dini ve Alevilik…
Humanizm, kelime manası; Beşeriyetçi yani Düntevi düşünen, insan odaklı, insan merkezli, insancıl anlamlarına gelmektedir.
 

Humanist insanlar, beşeriyette insan düşüncesine yani akla önem verirler ve aklı ön planda tutarlar.  

Dolayısıyla insan, yaşamın merkezindedir. Çünkü Humanistler Dünyevi kanunların, kayde ve kuralların düzenlenmesinde Allah’ın manevi ahlak anayasasını değil insan aklını esas alırlar. 

Diğer bir deyimle Humanizm terimi, genel anlamıyla insan aklını, tabiyatını, yaratılışını esas alan insan odaklı bir ideolojik düşüncedir. Ideolojilerde sıkça karşılaştığımız gibi bir takım önyargılara, arzulara, düşüncelere hatta hayallere dayanmaktadır. 

Örneğim Humazim düşüncesine göre, insanların tümünü sevmek söz konusudur. Oysaki insanın her türlüsünü sevmek mümkün değildir. Bir zalimi, bir diktatörü, bir kul hakkını yiyeni, vs. nasıl sevebiliriz ki? Fakat mükemmel, iyi ahlaklı, iyi huylu ve faydalı insanları sevmek mümkündür. 

Eğer Humanizm insan haklarına, insanlık onuruna, haysiyetine, vs. saygı göstermekse o zaman islam dini, gerçek Hümanizmdir. 

Din ise sadece insanı değil kainattaki mevcudatı esas alır. Çünkü insan, sadece kendisinden sorumlu değildir. Allah’ın buyurduğu gibi, mevcudata karşı bir sorumluluğu vardır. 

Bu durum, Alevi inancında ikrar esas alınmıştır. Dolayısıyla insan, ikrarı sadece kendisi için değil kainattaki mevcudata karşı kendi sorumluluğunu yerine getireceğine dair yani bir bütüne ikrarını vermektedir. 

Sonuçta Allah, akıl ve düşünce yani kendini ifade etme kabiliyetini insana vermiştir ve insanın yeri, yaşamın merkezi olmuştur. 

Ancak aynı zamanda da Allah, insana büyük bir sorumluluk ve önemli bir görev vermiştir. Bu görev, kainattaki mevcudata sahip çıkmak ve sahiplenmektir. 

Bu durum Humanizmde ise, yaratılmış olan her bir yaratık kendinden sorumludur. Sonuçta insan, beşeriyatı yaşamalı ve batıni düşünmelidir.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu…
  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...