Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Önce kendini bul ki, aradığını da bulasın...


Önce kendini bul ki, aradığını da bulasın...
Arayış içinde olan insanoğlu, aradığını başka yerde aramaktadır. Oysa aradığı, kendisinde gizlidir. Sana yakın olanı, niye uzaklarda ararsın ki! Demek ki kendinde arayana yakın, başka yerde arayana uzak imiş. 

Insanoğlu varolduğu günden beri, bir arayış içindedir. Neyi arıyoruz, aradığımız nedir ve nerde aramalıyız? Dolayısıyla insanoğlu kendine, şu soruyu sormalıdır; Ben kimim, neden doğdum, nerden geldim ve nereye gidiyorum? 

Bu sorular doğrultusunda insanları, üç grup halinde değerlendirmek yerinde olacaktır.
1. Insan grubu; Günlük, karnını doyurmak derdinde olanlar,
2. Insan grubu; Insanlık alemi için, bir iz bırakmak gayretinde olanlar ve
3. Insan grubu ise; Insanlık alemide, bir iz bırakanlardır. 

Günlük karnını doyurma gayretinde olan insanların tek bir amacı vardır, bir şekilde bugünlük karnımız doydu yarına Allah kerimdir deyip rahatına bakarlar. Ne yazık ki günümüzde, çoğu insanların düşüncesi bu yönlüdür. 

Akıl ve mantık ile çabalayan, insanlara faydalı olmaya gayret edenler, çevresine sahip çıkan, hal ve davranışları ile insanlara örnek olmaya çabalayanlar, iz bırakmaya gayret edenlerdir. 

Maddi ve manevi olmak üzere insanı, insan yapan bu iki değerlerdir...
Maddiyat; Mal mülk, para pul yani Dünya malıdır. Dolayısıyla Maddiyat-dünya malı, insanın kendi geçimini sağlaması için önemlidir. 

Maneviyat ise, insanın iç dünyası ile ilgilidir; Sevgi, hoşgörü, merhamet, vijdan, enginlik, paylaşım, sabırlı, iradeli, cömert ve adaletli gibi değerlerdir. Dolayısıyla insanın olgunlaşmasında, erdemleşmesinde, Kamil-i Insan mertebesine ulaşmasında önemli manevi değerlerdir. 

Insanı, insan yapan kişinin dış görünümü, malı mülkü değildir, güzel huy ile davranışlarla oluşmuş karekter ve kişiliktir. 

Insanlığın veya insanların yok olmasına en büyük etken, maddiyat değildir manevi değerlerdir. Çünkü adaletsiz davranmanın, şiddete baş vurmanın, tartışmaların, bencilliğin, egonun, merhametsizliğin, hoşgörüsüzlüğün, sabırsızlığın, vefasızlığın, samiyetsizliğin ve sevgisizliğin sebeplerine baktığımız zaman karşımıza, manevi değerlerin yoksunluğu çıkmaktadır. 

Manevi olgunluğa ulaşmak sadece okumak, muhabbet, görüp ve dinlemekle olunmaz; Okuduğumuzdan, yaptığımız muhabbetten, görüp ve dinlediklerimizden kendimize gereken dersi çıkarmak, hayatımıza uygulamak ve onu yaşamakla mümkündür. 

Bir lokma ekmek için onurunu ayak altına almayan, mevkii için el ayak öpmeyen, menfaat ile çıkar için kula kulluk etmeyen, duruş ve kişiliğiyle insanlara örnek olmuş, hayatını onurla sonlandırmış zatlar, iz bırakanlardır.  

Iz bırakanlar…
* Ahlaki faziletle aşama aşama ham ervahlıktan olgun, yetkin hale gelmiş erenlerdir. 
* Kendini kefşetmiş, öze ulaşmış, Eline Diline Beline sahip, hakikat kapısına erişmiş ve benliğini Hakk’ın benliğinde yok edip Hakk ile beraber olan Kamil-i ınsanlardır. 

Pir Hünkar, “Ara ki bulasın” buyurmuştur…
Aranmadan bulunmaz, bulunmadan bilinmez, bilinmeden sevilmez, sevilmeden varılmaz, varılmadan da O olunmaz. Kendini bul ki, O’nu da bulasın. Kendini bulmadan O’nu bulamazsın. Kendini görmeden O’nu göremezsin.  

O zaman ara, kendini ara, eksiğini ara, Hakk’ı ara, güzellikleri ara, iyilikleri ara, sevgi ve aşkı ara. Arayarak O, olacaksın. Çünkü her şey, sendedir. Kainat, sende gizlidir. Aradığın, sendedir.  

Madem ki sen bir insansın aranılan, sende gizlidir. Kitab-ı Mübin sensin, sana senden yakın bir şey yoktur. Çünkü O, sana senin şah damarından daha yakındır. Sana yakın olanı, niye senden uzaklarda ararsın ki! Kitab-ı Mübin anlamı; “Her şeyin kendisinde yazıldığı kitap” anlamına gelir. 

Ayrı gayrı değil, birlik olalım,
El ele el Hakk’a, deme zamanı.
Gönül kudretinde, öze varalım,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.
Birlikte, dirlikte karar kılalım.

Ayrı ayrı gezdik, ne haller olduk,
Şu aleme geldik, an gider olduk,
Senlik benlik ile, beș beter olduk,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.
Birlikte, dirlikte karar kılalım.

Insanlık yoluna, sen de talipsen,
Insanlık vasfına, varmak istersen,
Ikrarım ikrardır, deyip dönmezsen,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.
Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Arama Arabın, Farsın yurdunda,
Dolanıp, dolanıp boșa yorulma,
Hakk’ı, hakikatı, özünde ara,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.
Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Seyyid Hakkı, uyma cahil sözüne,
Muhammed’dir mürşid, Ali pir bize,
Ilim irfanında, vardım kemalete,
Gelin canlar gelin, birlik olalım.
Birlikte, dirlikte karar kılalım. 

Aradığını Arabın, Fars’ın yurda aramayıp kendi özünde bulana, kendi gerçeğinin bilincine varabilene aşk olsun.
Aşk ile, Hakk ile hakikatin sırına ermiş Şahı Merdan Ali demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...