Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Isteyen herkes, Seyyid olabilir mi?

Isteyen herkes, Seyyid olabilir mi?
Isteyen herkes, Seyyid olamaz çünkü Seyyidlik koşulu, Evlad-ı Resul olması gerekiyor. Dolayısiyle Seyyidlikte, soy vardır. Bu soy; Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali’den gelen soydur yani Ehli Beyt soyudur.  

Yolun ilim irfanını iyi bilen herkes, Seyyid olabilir gibi iddialar sözkonusudur. Fakat bu iddialar, akıl ve mantık ile bağdaşmayan iddialardır. 

Bakalım Kur’an, Ehli beyt hakkında ne diyor.
„Allah sizden kiri/lekeyi gidermek istiyor ey Ehli Beyt, sizi tam bir biçimde temizlemek istiyor.“ Ahzap suresi, 33’cü ayet) 

Imam Cafr-i Sadık Buyruğu ise, şöyle diyor;
“Ol zamandan bugüne kadar, şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve pirlik-secde Muhammed Ali’den kaldı. Ol sebepten, Evlad-ı Resul’den gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. Yediği, içtiği haramdır. Murtadı tarikat, murtadı hakikattır. Ve hem irşadı ve biatı ve tövbesi makbul değildir. Çünkü evlad-ı Resulden biat yoktur. Sermayesiz kalmıştır. Onun aslı, asla yoktur. Ol kimse On iki Imam dergahından nasipsizdir.”  

Görüldüğü gibi ne bilgi ve nede bir başka nedenlerden ötürü her isteyen, Seyyid olamıyor. Seyyid’in her bir çocuğu dahi Seyyid, olamıyor. Erdemli, olgun, yolun ilim irfaniyle donatılmış, insan üstü ahlak yapısına sahip Seyyid çocukları bu kutsal göreve layık görülüyor ve  bu görevi yerine getirebilirler. 

Şahı Merdan Ali, konuyla ilgili; „Benim belimden düşen değil, Benim yolumu süren bendendir“ demiştir. 

Dolaysısiyle Seyyid olabilmek için, Evlad-ı Resul ve bu görevi yerine getirebilmek için ise yolun, ilim irfanna sahip olmak gerekiyor.
=Seyyid Hakkı=


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...