Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kimin kuzu, kimin kurt olduğu belli değildir...


Kimin kuzu, kimin kurt olduğu belli değildir...
Düne kadar doğru ile yanlışı, helal ile haramı, saygı ile saygısızlığı, terbiye ile terbiyesizliği, inaçlı ile inançsızı, büyük ile küçüğü vesayre, bu kavramları birbirinden ayırmak mümkündü. Fakat günümüzde, akla karayı birbirinden ayırmak oldukça zordur. 

Çünkü nefsine yenik düşmüş insanlar, kuzu postuna bürünmüş birer Kurt olmuşlardır. Dolayısıyla kimin kuzu, kimin kurt olduğu belli değildir. 

Günümüzde ki mantık, günü kurtarma mantığı olduğu için geleceğe yatırım yapma gereği duyulmamaktadır. Çocuklar, “dünyamızın geleceğidir” disturu ikinci plana ve bireysel-kişisel menfaat ise, birinci sıraya oturmuştur. 

Bizce bunun nedeni, insanların yanlızlık içine düşmüş olmaları, sorunların yoğunluğu ve sürekli koşturmaca bir yaşam şartlarıyla karşı karşıya kalmalarındandır. 

Muhabetlerden, öğüt ile nasihatlardan, büyüğün tecrübesinden faydalanmak yok denilecek kadar ilgi ve istek kalmamıştır. 

Insanlığa, doğaya, diğer canlı varlıklara karşı var olan sorumluluklar gerektiği gibi yerine getirilmemektedir. 

Diğer tarafta sevindirici olan, günümüz gidişattından rahatsız olanların olunduğu gibi ve bu gidişata dur diyen insanların bireysel de olsa mükembel çabaları sözkonusudur. 

Zalim ile mazlum, zengin ile fakir, cahil ile alim, kamil ile ham insan arasındaki denge seviyesini koruduğu müdetçe karamsar düşünmek doğru olmaz. Tam tersine geleceğe, umutla bakılmalı ve bu umudun yaşaya bilmesi için, gerektiğinden fazla çaba harcanmalıdır. 

Bu çaba, Hukuk ve adalet ekseninde insanca, özgürce, kardeşce, dostca, birlik ve beraberlik içinde yaşamak isteyen her bireyin yerine getirmesi gereken sorumluluktur. 

Biz, umudumuzu yetirmedik ve yetirmiyeceğiz. Siz güzel yürekli insanlar da, bu umudunuzu yetirmeyin. Gelin hayat mücadelesini, birlikte omuzlayalım.
Aşk ile, birlik ve beraberliğin demine Huu. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...