Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Insan ve insanın değeri...


Insan ve insanın değeri...
Allah, insan iki özellik üzeri yaratmıştır. Birinci özellik, ruh ve ikinci özellik ise, bedendir. Insanı yaratan Allah, insanı kendisinden sonra en değerli varlık olarak yaratmıştır. En değerli varlık olmasının nedeni düşünüp yaratıcı olması, akıl ve mantıkla donatılmış halidir.
 

Akıl ve vijdanla donatılmış, kendi düşünüp kendi üreten tek bir varlık olarak algılama becerisini gösterebilen, doğadaki diğer biolojik canlılarda olduğu gibi insanoğlu da varoluşundan bu yana bir çok evrimsel süreçten geçmiştir.  

Ayakları üzerinde durabilmiş, maddeye şekil verip tasarımlar yapabilmiş, elleriyle üretebilmiş ve tüm bunların sonucunda kendini bir bütün olarak ifade edebilecek sanatını ve kültürünü oluşturmuştur. Dolayısıyla insanoğlunu, diğer canlı varlıklardan ayıran özellik düşünen, düşündüğünü tasarlıyan ve tasarladığını üretme vasıflarına sahip olmasıdır. 

Akıl sahibi olan insanın manevi cevherlerinin kaynağı olan ruhu güzeldir, o ruhun giysisi olan bedeni güzeldir, bir irfanlık meşalesi olan aklı güzeldir, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırmayı sağlayan vijdanı güzeldir. Beyni güzeldir, konuşması ve ifadesi güzeldir, düşünmesi ve hayali dahi güzeldir. 

Allah, insan bedeninin yaşaması için sayısız nimmetler barındıran engin ve zengin bir kainat var etmiştir. Ve bu sayısız nimmetler insanın middesini ve dilini memnun etmiştir. Lakin bu lezzet ve zevkler ne kadar kendisini tatmin etsede ani ve fanidirler. Dolayısıyla bu alemdeki sayısız lezzet ve zevkler ruhu tatmin etmiyor. Çünkü ruhun gayesi ne maddi bir lezzet, ne de maddi bir menfaattir.

Ruh ilim, bilim, iman, muhabbet ve marifetle tatmin olur. Ruh, öyle bir zevk ve lezzet ister ki, elinden çıkmasın ve kendisiyle beraber ebedi olsun. Ruh, öyle bir alemde yaşamak ister ki, uyum ve düzeni hiç bir hadiseyle bozulmasın.  
 

 Insanoğlunu, diğer canlı varlıklardan ayıran özelikler…
* Manevi cevherlerinin kaynağı olan ruhu güzeldir,

* O ruhun giysisi olan bedeni güzeldir,

* Irfanlık meşalesi olan aklı güzeldir,

* Iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırmayı sağlayan vijdanı güzeldir,

* Beyni güzeldir,

* Konuşması ve ifadesi güzeldir,

* Düşünmesi ve hayali dahi güzeldir.
 

Şahı Merdan Ali; „Ey insanoğlu! Sen kendini küçük bir cisim sanırsın, oysaki koskoca alem sende saklıdır. Fakat senin, senden haberin yoktur“ diyerek insanoğlunun değerini ortaya koymuştur. 

Kainatın aynasıyım, 
Mademki ben bir insanım. 
Hakk’ın varlık deryasıyım, 
Mademki ben bir insanım.

Insan Hakk’ta Hakk insanda, 
Ne ararsan var insanda, 
Çok marifet var insanda, 
Mademki ben bir insanım.

Aşık Saimi 
 

Ne yazık ki, medeniyetin had safhaya ulaştığı bir çağda insanoğluna; „Paran kadar konuş, kaç paralık insansın, seni paramla satın alırım, sen bir yana param bir yana, her insanın bir fiyatı vardır, vs.“ gibi değer biçme ölçütlerine şahit olmaktayız. 

Cenab-ı Hakk, “yeryüzünde bir halife var edeceğim“ buyurmuş ve yaratmış olduğu bu halifenin adı, insandır. Bu insanın/halifenin görevi, hayat sahnesinde inşa ve düzenleme görevini yerine getirmekle birlikte Allah’ın adaletini, düzenini uygulamak ve uygulanmasını sağlamakla sorumlu kılınmıştır.  

Fakat ne yazık ki Allah’ın „adalet ve düzenini” kurmak ile mükelef olan bu halife, maalesef kendi değerini parayla ölçecek derecede aşağlanmayı kendine layık görmüş ve bu durum, insanlık adına üzücü bir durumdur. Ve bu durumu kendine uygun gören birine insan değerine dair ne sölenebilinir ki? 

„Yaradılanı severiz yaradandan ötürü“ diyen Yunus Emre, sözünü sık sık kullanılmasına rağmen iş alanlarında insanların güvenliği can pahasına göz ardı edilen ve bir ekmek parasına, bir insan hayatı peşkeş çekilmektedir.

Insanı insan yapan ve yüce kılan değerler...
Paylaşım, hoşgörü, barış, sevgi, saygı, dostluk, adalet ve dayanışma insana özgü ve bütün insanlar için ortak sayılabilecek üstün değerlerdir. Insan, her şeye bu değerlerin penceresinden bakmalıdır. Insanın tavır ve davranışlarında kendini gösteren bu güzel ve doğru nitelikler herkes tarafından kabul görmelidir. Medenileşmiş demokratik toplumlarda, bu tür üstün değerler onaylanır ve erdem olarak kabul edilir.
 

Oysa bizler, ihsan için varolduk;
Meleklerin secdettiği bir kulduk.
Bu şerefi taşımaktan yorulduk.
Edep, haya, akıl, fikir yozlaştı,
Insan olmak, bu kadar mı zorlaştı?

Cengiz Numanoğlu
 

Şahı Merdan Ali bir öğüt sözü; „Insanların güzel edebe, altın ve gümüşten daha çok ihtiyaçları vardır“ buyurmuştur. Tüm dileğimiz, insanların kendi Insanlık Onuru’nu bir torba kömüre, bir buzdolabına, yiyeceğe, giyeceğe, vs. vs. satmamalarıdır. 

Varoluş tarihinde canıyla, kanıyla, varlığıyla, onuruyla, duruşuyla yani tüm insani değerleri bir bütün olarak yaşayan sadce Şahı Merdan Ali’dir. Çünkü Şahı Merdan Ali hem arı, hem arıtıcıdır.
Aşk ile, ne mutlu hem arı ve hem de arıtıcı olabilene…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...