Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

5-6 Mayıs, Hıdırellez bayramı...


5-6 Mayıs, Hıdırellez bayramı...
Hıdırellez Bayramı; Insanların umut kaynağı olan yardım beklentisinde kendi kendilerini tatmin etmelerinin sonucundan doğan bu bayram, şükür ve şükranlarını ifade etme sevincidir. 

Doğanın canlanması ve tekrar yaşamaya başlaması, bahar yada yaz mevsimimin gelişi dünyanın neresinde olursa olsun insan yaşamında önemli bir yeri vardır. Hıdırellez geleneği ile ilgili olarak yaygın olan inanç, Hızır ile Ilyas’ın bir araya geldiği (yeryüzünde buluştukları) günün anısına tören yapılmasıdır. 

Hızır nebi ile Ilyas nebi, kardeştirler. Biri karada ve diğeri ise denizde, insanların yardımına ve yetiş carımıza diyenin imdadına yetişenlerdir. 

Hızır’ın hem Nebilik ve hem de Velilik gibi, manevi değeri vardır. Dört dini kitaplarda ismi geçen Hızır, inançların çoğunda kabul görmektedir. 

Bu inançların, ortak noktaları; Iki denizin birleştiği nokta, ölü balıkların dirilmesi, Allah’ın sırlarına nail olması, Batın ile zahir ilmine erişilmiş olması, ölümsüzlük gibi sıfatları sembolize etmesidir. 

Hızır Nebi sıfatı ise; Sıkıntıya düşen, darda, zorda kalan herkesin yardımına giden, insanları sıkıntıdan kurtaran, Hakk’la Hakk olmuş Veliyullahtır. 

Azattır fenadan geçen,
Ab-ı Hayat’tan içen,
Zulmetin kapısun açan,
Hızır sıfat veli gerek. 

Hatayi sözünün manisin verdi,
Yar ile ettiği ahdinde durdu,
Cebrail Musa’ya Hızır’a var dedi,
Mürşid-i Kamile varmadan olamaz.
Şah Ismail Hatayi 

Sözlük…
Azat; Özgür, özgürlük.
Ab-ı Hayat; Ölümsüzlük kazandıran hayat suyu, dirilik suyu.
Zulmet; Sıkıntı, karanlık.
Mürşid- Kamil; Dünyevi iradeyi yaratanın iradesinde eritmiş mükkemel, yetkin kişi demektir. Ham ervahlıktan, erdemli insan olma yolunda; Delil, Klavuz, Rehber, yol gösterendir.   

Şah Ismail Hatayi, bu dörtlüklerinde; Ab-ı hayat içip ölümsüzleşen Hızır Nebi’nin, Mürşid-i Kamil olduğunu anlatmaktadır. 

Anadoluda oluşan Hızır inancının kaynağı, Hızır Nebi’ye dayanır. Hızır ismi, Arapça (Al-Hadır) kökenli olup yeşil, yeşillik anlamına gelmektedir. Peygamber, Nebi, Veli yada bir ulu Eren olarak anılır.  

Genellikle Hızır ismi, Ilyas nebi ile birlikte anılmaktadır. Buda Hızır-Ilyas zamanla “Hızır-Ellez”, „Hızır-Ilyas“ veya “Hıdırellez” şeklinde inancımızda yerini almıştır.  

Dolayısıyla Mayıs ayının beşini, altıya bağlayan gece, Hızır nebi ile Ilyas nebi’nin yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilmektedir. Bu tarihin diğer önemli bir özelliği, Baharın başlangıcı olarak kabul görmesidir. 

Hıdırellez; Orta Asya, Suriye, Balkanlar, Irak, Mısır ve Iran gibi geniş bir coğrafyada; Hızır veya Hıdrellez etkinlikleri bölgenin, gelenek ve görenek zenginliği olarak düzenlenen şenlikler eşliğinde kutlanmaktadır. 

Hızır nebi, Aleviler arasında çok özel bir yere sahiptir. Çünkü O;
* Zor durumda kalanların yanı başında hazır ve nazır olandır,
* Kalbi temiz, iyilik sever insanlara daima yardım edendir,
* Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik getirendir,
* Dertlere derman, hastalara şifa olandır,
* Uğur ve kısmet sembolüdür,
* Fakirin yanında, zalimin karşısında olandır,  
* Ak sakallı, bembeyaz giysisiyle Bozat’ına binip diyar diyar dolaşarak insanları koruyan, kollayan, kurtaran ve hoşgörü ile sevgiyi harmanlayan Ulu Pir’dir.
* Bilge, Nebi, evliya, Mürşid-i Kamil, gibi bir değil birden fazla kişiliğiyle insanlara doğru yolu gösteren manevi güçtür. 

Fıransız ilim adamı Louis Massignon, Hızır nebi hakkıda; „Bütün kalbiyle kendini Allah’ın iradesine teslim eden, iman sahiplerinin üstünüdür. O’ndan daha ileri gidilmez“ der. 

Doloayısıyla Halkların inancına göre Hızır nebi, çok geniş bir coğrafyada görülmüştür. Bu nedenledir ki, görüldüğü her yerde: Hızır evi, Hızır çeşmesi, Hızır gölü, Hızır daşı, vs. gibi adlar verilmiştir. 

Hıdırellez veya Hızır Ilyas, bayramınız mübarek olsun. Barışa, hoşgörüye, kardeşliğe ve dostluğa vesile olması dileğiyle.
Aşk ile, insanı ölümsüz kılan ilmin sırrına varanların demine Huu… 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...