Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Tasavvuf aleminde, Kırklar Meclisi…


Tasavvuf aleminde, Kırklar Meclisi…

Öncelikle șunu belirtelim ki birileri bilerek veya bilmiyerek ve hatta art niyetle Kırklar Meclisi, bir mitoloji veya bir efsane demekteler oysaki Kırklar Meclisi, Alevi inancının esasıdır. 

Dolayısıyla Kırklar cemi, Alevi ibadetinin esası olarak kabul edilen cem ve semahın kaynağıdır. Kırklar Meclisi, batın alemi karşılığı kullanılan, „Velayet Makamı(Ermişlik Mertebesi)“dir. 

Batın alemde(ruhlar aleminde), zaman dışı bir evrende yani ruhlar aleminde vuku bulmuş Arifi Billah muhabbetinin zahire yansımasıdır. 

Hz.Muhammed Mustafa, Cenab-ı Hakk ile görüșmesini tamamladıktan sonra zahiri aleme geri dönerken Cenab-ı Hakk kendisine, „Arifi billah- Kırklar meclisine uğra“ der ve hz.Muhammed Mustafa‘nın yolu Tasavvuf meclisi olan Kırklar meclisine uğrar. 

* Hz.Muhammed Mustafa, meclise girmek için kapıyı çalar ve
- Kapı açılmaz. Içerden gelen ses, kimsiniz? der.
* Hz.Muhammed Mustfa, Ben Ahir zaman peygamberiyim der.
- Kapı açılmaz. Içerden gelen ses „Bir tane Ahir zaman peygamberi vardır O‘da içimizde“ der. Sen, kimsin? 

Hz.Muhammed Mustafa, kçılmayan kapıdan ayrılıp gideceği sırada gayipten gelen bir ses „ya Muhammed kapıyı bir daha çal ve de ki ben sizden biriyim, fukarayım, hizmetkarınızım.“ 

* Hz.Muhammed Mustafa, kapıyı tekrardan çalar.
- Içerden gelen ses, kimsiniz? der.
* Hz.Muhammed Mustafa, bu söylenenleri tekrarlar ve kapı açılır. 

Hz.Muhammed Mustfa, içeri alınır ve kendisine gösterilen yere oturur. Içerde birbirine benzeyen sıfatlardan bir meclisin oluştuğunu görür ve sıfatların sayımını dahi yapar. Kadın ve erkek(22 erkek, 17 kadın) olmakla birlikte Meclis sayısının, 39 kişi olduğunu tespit eder. 

* Hz.Muhammed Mustafa, meclise sorar. Size, kimler denir?
- Kırklar meclis bize, Kırklar derler.
* Hz.Muhammed Mustafa, fakat burada 39 kişi vardır.
- Kırklar mesclis Selman-i Pak, Parsa hakkula-nasip toplamaya gitti der.
* Hz.Muhammed Mustafa peki sizin ulunuz, büyüğünüz ve küçüğünüz kimdir?
- Kırklar meclis bizim küçüğümüz, büyüğümüz yoktur. Küçüğümüz de, büyüğümüz de uludur. Birimiz kırkımız, kırkımız birimiz.
* Hz.Muhammed Mustafa, bu birliği nasıl kanıtlıyacaksınız?
- Kırklar meclisinin bașı Șahı Merdan Ali, kolunu uzatır ve libasının kolunu yukarı sıyırır. Meclisten biri, „destur“ diyerek hançerinin ucu ile kolunu hafiften kanatır. Kolundan damlaya bir damla kanı, diğer uluların kollarından damlayan kann izler. Bir damla kan da, peçereden içeriye damlar. Bu damla kann ise, Selman-ı Pak’ın kanıdır derler. Gerçekleșen birlik rituelinin ardından Șahı Merdan Ali, kolunu bağlayınca tüm kanamalar durur. 

Selamn-ı Pak, Allah’ın himmetiyle pars dönüșü Cenneti Ala’dan nur tabak içinde beraberinde getirdiği bir üzüm tanesini Hz.Muhammed Mustafa’ya sunar ve bu üzüm tanesini, Kırklara pay etmesini söyler. 

Batın aleminde Hz.Muhammed Mustafa‘ya sunulan sembolik üzün tanesi, gerçek manada Hakk’ın kelamıdır. Diğer bir deyimle Hz.Muhammed Mustafa’ya bağıșlanan 90 bin kelamın, Kırklara așikar edilmesidir. Hakk kelamının açıklanması ile birlikte Kırklar, çejbeye yani ilahi așka geliyorlar ve bir ağızdan „Allah Allah“ deyip büyük bir çoșkuyla vecd halinde semah dönerlerken Hz.Muhammed Mustafa’ın bașından sarığı düșer kırk parça olur. Kırklar, sarığın parçalarını beline bağlarlar ve kemerbest olurlar. 

Hz.Muhammed Mustafanın bașındaki sarık, Hakk kelamını sembolize etmektedir. Sarığın kırk parçaya bölünmesi ve Kırkların beline bağlayıp kemer best olması ise; Kırkların, kendilerine sunulan Hakk kelamına Allah eyvallah deyip teslim olmak ve bağlılıklarını ifade etmektir. Çünkü zahir alemin gıdası, nimetlerdir ve batın aleminin gıdası ise, ilimdir. 

* Hz.Muhammed Mustafa, Kırklara pirini sorar.
- Kırklar meclisi, Șahı Merdan Ali’yi gösterirler.
* Hz.Muhammed Mustafa, Sahı Merdan Ali’yi kutlar ve bağrına basar. 

Alevi inancının ilmihalini, ibadet rituellerini, yașam felsefesini, Dünya görüșünü, varlıkta birlik anlayıșını, büyük ile küçüğün ululuk mertebesinde bir görülmesini, sosyal hayatta kadın erkek ayrımını yapmadan birliği gerçekleștirmenin, insan haklarına bağlılıklarını, eșitlik ilkesini yani bir bütün olarak Rıza Șehri adalet ve hakkaniyet anlayıșını Kırklar Meclisinde aramak gerekir.  

Kırklar meclisi, Dünya insan hakları cemiyetinin minettar olduğu cemmiyettir. Çünkü Kırklar meclisi, insanları sahiplenme ve haklarını koruma meclisidir… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...