Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kutsal mekan - Türbe, ziyaretleri.


Kutsal mekan –Türbe, ziyaretleri...
Kutsal mekanlar(Türbeler), asıl anlamıyla dini kişilerin; Allah’ın bir çok mucizeleri başta olmak üzere, doğaüstü özelikleri, gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inalınan ulu zatların(evliya, enbiya, ermiş) içinde yatırlarının(mezar) bulunduğu yapıdır. 

Bu özeliklerle donanımlı olan ulu erlerin; Dünyevi hayatında insanlara manevi huzur, güç, umut, uğur getirdiklerine ve  aynı zamanda adaletli davrandıklarına inanılan; Allah’a dua edip ve dualarının bu ulu zatların yüzü suyu hürmetine kabulüni dilemektir.     

Duaların, gülbangların, dileklerin, yalvarışların yanlızca Allah’a yapılması gerektiği bilinmekle birlikte evliya, enbiya, ermiş kişilerin Allah’ın bir çok özeliklerine dolayısıyla maneviyetine ulaşmış olmalarının, Allah’ın temsilcileri olduklarına ve dileklerinin Allah tarafından bu kutsal kişilerin yüzü suyu hürmetine kabul edildiği inancına dayanır. 

Kutsal mekanlarda yatan ulu zatlardan medet umma, yardım dileme görüşlerinin arkasındaki asıl temel neden ise, insanların ölümünden sonraki yaşamla ilgili inançlardır. Dini inançların birbirinden bir çok konuda farklı olsalar da, temel olarak ölümden sonraki yaşamla ilgili temel benzerlikler aynıdır. Bu temel benzerliklerde insanın öldüğünde, ruhun bedenden ayrılarak ruhlar aleminde yaşamın devam ettiği inancıdır. Ve aynı zamanda zahiri alemle(yakınlarıyla) sürekli iletişim halindedirler. Ölümden sonraki ruh halli Alevilerde ise “don değiştirdi” denilmektedir. 

Canlı varlıkların cümlesi için doğmak ne kadar hak ise, ölümde bir o kadar haktır. Çünkü Allah’tan geldik yine O’na döneceğiz. Varlığın birliğini Allah olarak kabul eden Alevi inancında ölüme; “Don değiştirdi”, “Hakk’a yürüdü”, “ruhu revan oldu”, “O, Hakk dünyasına yürüdü biz ise nahak dünyasındayız” gibi deyimler kullanılıyor. Hiç bir varlık yoktan var olmadığı gibi, ebediyen de yok edilemez. Sadece don değiştirir. Yani ruhun sürekli olarak tekrardan bedene bürünmesidir. 

Hz.Muhammed Mustafa; “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz” der. 

Yunus Emre ise; “Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm (....) Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası.” 

Özetlersek; Benim ruhum, Allah’tan gelmektedir. Ben de Allah’ım, lakin ete kemiğe büründüğüm zaman yunus oldum. Allah’ı arıyorsanız Yunus’a ya da kendinize bakmanız yeterlidir(Bu deyim her beşeri kuloğlu için söylenmemiştir, sadece ulu, kamil, erenler, evliyalar için geçerlidir). Hepiniz Allah’ın birer suretisiniz. Ondan geldiniz ve yine ona döneceksiniz demektedir. 

Islam inancına mensup bazıları “Kutsal mekanlar(tübeler) için, “Dine” aykırı olduğunu söylemekteler. Islam’ın 5 farzından biri olan hac ibadetlerini gerçekleştirmek için milyonlarca hacı adayının her yıl ziyaret ettikleri kutsal mekanlar: 1- Mekke, 2-Safa tepesi, 3-Merve tepesi, 4-Arafat, 5-Müzdelife, 6-Mina, 7-Hz.Muhammed’in doğduğu ev, 8-Cennetül mualla, 9-‘Hacun’ ve ‘Malat’ diye anılan mezarlık, 10-Nurdağı, 11-Hira mağarası, 12-Sevr mağarası, 13-Hacerül esvet, 14-Makam-ı Ibrahim, 15-Cin mescidi, 16-Medine, 17-Cennetl Baki, 18-Kuba Mescidi, 19-Mescidi Cuma, 20-Mescidül Kıbleteyn, 21-Okçular tepesi ve Uhud şehitliği. 

Her yıl bunca kutsal mekanlar ziyaret edeceksiniz, salavat, dua, ibadet, medet, mürvet deyip, şeytan taşlamalar yapacaksınız ve daha sonra kalkıp Kutsal Mekanlar’ı ziyaret etmek din gereği haramdır diyeceksiniz. Bu iddiaların nekadar  inandırıcı, samimi olduğunu siz okur canlara bırakıyoruz. 

Insan, özünde bütün alemleri toplamış bir küçük kainat’tır. Yaratıcı kemalini, insanı yaratışta bulmuştur. Bu konuda Pir Hünkar Hace Bektaş-ı Veli, bunları şöyle özetlemiştir: „Kul Tanrı’ya Kırk Makam’da erer, ulaşır, dost olur.“  Ulaşmak ve dost olmak manası: Kendi benliğinden siyrilip, Allah’ın benliğinde erimek ve O’nunla bir olamak. 

Yine Hallacı Mansur, Enel Hakk dediği zaman Hakk’tan gayrı değilim, Ben Hakk’tan ibaretim demektedir. Hakk’ın varlığının onda yüz bulmasıdır. Şunu da belirtelim ki kutsal mekanları ziyaret etmek, her inançta vardır. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...