Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Yol nedir, ikrar nedir?


Yol nedir, ikrar nedir?
Yol nedir?

Yol; Doğuş noktasından, Hakk’a göç noktasına kadar ki yaşam sürecidir. Bu zaman süreci; Inanç, ibadet, usul, düzen, adet, kültür, gelenek, görenek, vs. olgularının tümüdür. Dolayısıyla insanoğlu, bu olgulara göre kendi manevi hayat tarzını geliştirip yapılandırmıştır.
 

Insan tarihine baktığımız da, iki yol vardır…
Birincisi doğruları kapsayan ve ikincisi ise, yanlışları kapsayan yollardır. Günümüzde yol kavramı, daha çok inanç boyutunda algılanır. Dinde yol, Hakk ve hakikat yolu olarak tarif edilir. 
 

Ali’min aşkı yakarken beni,
Dönüp te yolunuza hiç gelir miyim?
Bin kere yaksanız şu bedenimi,
Hüseyn’in aşkından hiç döner miyim?

Ehli Beyt’in sevdası beni yakmışken,
Hünkarımın ışığı beni sarmışken,
Ali’m yollarıma güller dökmüşken,
Dönüp te yolunuza hiç gelir miyim?

Dar-ı Divan’da durup ikrar vermişken,
3’ler, 5’ler, 40’lar ile semah dönmüşken,
Belime Hünkârım kuşak sarmışken,
Çözüp te yolunuza hiç gelir miyim?

Sultanlarım gönül gözüm açmışken,
Alem-i Cihan’ı ters – yüz etmişken,
Şu bendime aşkın od’unu vermişken,
Söndürüp te yolunuza hiç gelir miyim?

Sultan Ali’m Pazar Başım olmuşken,
Hünkarım yeşil elin çalmışken,
Mahmud-u Can alemlere dalmışken,
Çıkıp ta yolunuza hiç gelir miyim?
Mahmut Berber.
 

Yol; Sıradan bir niteleme değildir, bir inanç sistemini ifade etmektedir. Inanç sistemi ise, insanların manevi ahlakın dünyevi anayasasıdır; Uyulması, eksiksizce yerine getirilmesi gereken kural ve kaydeleri vardır. Dolayısıyla günlük hayat pratiğinde yaşanılan kayde ve kuralların doğrultusunda, Hakk ve hakikate götüren faktördür. 

 Alevileri, Hakk ve hakikate götüren yol, Hakk Muhammed Ali yoludur. Çünkü Muhammed Ali yolu, sevgi üzerine inşa edilmiş inanç ve ibadet pratikleri olan, kendine özgü yaşama tarzını geliştirmiş ilkeli bir yoldur. Yol, dinin özü ve dinin özü ise, yaşamın özüdür. Yolun temel esası Allah’ı bir, Hz.Muhammed Mustafa’yı resul, Kur’an-ı Allah’ın ilahi kitabı ve Şahı Merdan Ali’yi ise, veliyullah kabul etmektir. Kur’an, insanların zahiri alemde ki manevi ahlak anayasasıdır.   

Alevi inancının temel ahlaki kuralı, Dört Kapı Kırk Makam şeklinde ilkeleşen ve insanı, Insan-ı Kamil olmasını sağlayan ilkelerdir. Bu ilkeler aşama aşamadır. Pir Hünkar Hace Bektaş-ı Veli bu ilkeleri, şöyle özetlemiştir: „Kul yani insanoğlu; Hakk ile hakikate kırk makamda erer, ulaşır, dost olur.“ Bu makamların onu şeriat içinde, onu tarikat içinde, onu marifet içinde ve onu da hakikat içindedir.   

Arif olmak kişinin kendi özünü tanımasıdır, bilmesidir, Zahiri yani dünyevi manada ve batıni yani bilinmeyen alem anlamında kendini bilmek biribirinden farklıdır. Batıni anlemde kendini bilmek Hakk’ı bilmektir, her türlü nefsten arınıp paklanmaktır.  

Batın aleminde gönül Hakk’ın mekanıdır, mekan beşeri aşk ile değil ilahi aşk ile dolmuştur. Öylesine dolmuştur ki Hakk’tan gayrı başka bir zerreye yer yoktur. Bu yüzdendir ki Hakk aşkı ve muhabbetiyle dolu olan gönül, Alevi inancında beytullahtır ve kabe olarak tanımlanır.  

Sonuç itibariyle insanoğlunun, Allah’ın belirlediği faziletleri aşama aşam yaşayıp yetkin hale gelmesidir. Hakk mertebesine yükselip, orda Hakk ile Hakk olmasıdır. Tekrardan yaradana yani özüne dönmesi, O’nunla beraber ve bir olmasıdır. 

Ikrar nedir?
Öncelikle şunu belirtelim ki Muhammed Ali yolu, ikrar üzerine kurulmuştur. Ikrar sözlük anlamı; Söz vermek, yemin etmek, biat etmek, bağlılık anlamlarına gelmektedir.
 

Alevilikte verilen ikrar; Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine, Şahı Merdan Ali’nin Veliahtlığına itaat etmek, Ehli Beyt’e muhabbet ve Mürşid-Pir buyruğuna riayet etme sözüdür. Verilen ikrar, bilerek ve gönülden verilir.  

Ikrar erkanı, Kal-u Bela yani Bezmi Elest’e dayanır. Allah ruhları yaratırken, Ruhlar Allah’ın varlığını ve birliğini tasdik ederek ikrar vermişlerdir. O’nun illahi kuvvetine inanıp bağlılıklarını dile getirmişlerdir. Ilk ikrar, Allah ile melek Cebrail arasında olmuştur. Allah, melek Cebraili yaratırken kendisine sorar “sen kimsin ben kimim?” ve melek Cebrail, “sen yaradansın ben ise yaradılan” buyurmuştur. Işte ikrar aktının temeli, burda atılmıştır. Allah, aynı soruyu Şeytan’a da sormuştur fakat Şeytan, ikrar vermemiş yani Allah’a itaat etmemiştir.   

Alevi erkanında ikrar vermedeki amaç Kal-u Bela’dan beri verilen ikrarı hatırlatmaktır, insanlığın ilk ikrarına göndermedir. Dolayısıyla yola girmek isetyen yani talip olmak isteyen kişinin, bilerek ve gönülden inanıp, Cem erkanında toplum ve pir huzurunda söz verip, yolun kurallarını, ilkelerini yerine getirmekle mükelleftir. Burdaki amaç iyi insan, faydalı insan, uyumlu insan olmaktır.  

Sonuç itibariyle ikrarın amacı…
* Hatayı azaltma, özgürce bireye öz güven kazandırmak, 
* Insanı vasıflı kılmak, eğitimle geliştirmek, 
* Bireyin özgür gelişimi ve toplumsal dayanışmasını desstekleme, 
* Insanların dayanışmasının, gelişmesinin, bireyselliği aşmanın aynı zamanda inancının gereği olduğunu bilinmesidir. 
* Çıkarsız, riyasız, ödünsüz, hiç bir fark gözetilmeden yerine getirilmesi, anlayış ve inancında odaklaşır. 
* Yaşamı doğru ve güzel kılma, sevgi ve dostluk zenginliğini geliştirmektir. 

Ikrarın esas amacı, kişinin bu ilkeler sonucu bireysellikten kurtarıp toplumsal kılmaktır. Dolayısıyla Allah’a, topluma, evrendeki tüm değerlere karşı kendini sorumlu his edip sorumluluğunu yerine getirmesidir.
Aşk ile, yol ile ikrarın demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...