Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Islam, nedir ve Din, doğru algılanmayınca neler olabilir?Islam, nedir ve Din, doğru algılanmayınca neler olabilir?
Islam kelimesi, inanmanın da ötesinde; Itaat, teslimiyet, barış, huzur ve yaşam güvenliğini de beraberinde getiren son derece kapsamlı bir sözcüktür. Sonuçta Islam; Barış, itaat, teslimiyet, boyun eğmek gibi anlamlara gelmektedir.    

Islam ve Kur’an-ın özünde eline diline beline sahip olmayı ön gören, iyi niyet, iyi düşünce, iyi ahlak, iyi davranış, korku yerine sevgiyi benimseyen, şekil ile gösterişten uzak, iki cihan zahir ve batın ilmi ile bütünleşen, zahir ilminden batın ilmine geçmeyi amaçlayıp tüm bu aşamaları akıl ve mantık yoluyla olgunlaşmanın sürecidir.  

Islam; Tanrı faziletlerinin insanda belirdiği, yaşamın manevi degerlerine bağlı akıl ve mantık ile hareket etme dinidir. Merkezinde insan, temelinde sevgi ile merhamet, kainattaki bütün varlıkları kucaklayan ve onaların evrimleşmesinde yeni kapılar açan Evrensel inanç sistemidir. 

Islam dini, her çağa, insanoğluna hitap eder ve getirdiği esaslar, insanların manevi ihtiyaçlarına cevap verip; Doğruya, iyiye, zahir ve batın saadetine yöneltmek için yüce Allah’ın peygamberler aracılığıyla dini esasları bildiren ve tek Tanrı inancına dayanan, Allah’ın birligine inanıp, iman ederek Allah’a teslim olmaktır yani Allah’ın ilahi emirlerini yerine getirmek için ikrar vermek ve verdiği ikrara bağlı kalmaktır... 

Günümüzde şahit olduğumuz olay insanların, din hakkında az bilgileri olduğu halde, en çok konuştukları konu yine şüphesiz dindir. Çünkü din, insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Eğer din, tam manasıyla anlaşılmış olsa insanlar arasında kötülükler yok denilecek kadar az olurdu.  

Din, doğru algılanmadığı zaman veya din, çıkarlara alet edildiği zaman kötülükler baş gösterir. Dolayısıyla kimilerinin iddia ettiği gibi kötü olan din değildir, insanların yanlış algılaması ve yaşama anlayışından kaynaklanmaktadır. 

Islam dini adına yapılan terör eylemi ilk, Hz.Muhammed’e ve daha sonra da Şahı Merdan Ali’ye yönelik olmuştur. Menfaatçı, nefsine düşkün, şahsi çıkarları için her türlü adaletsizliği, kuralsızlığı, saygısızlığı ve daha önemlisi insanların umudu olan dinlerini taruma eden bir zihniyetin islam dini ile hiç bir alakası yoktur ve olmaz da. Şiddet uygulayan zalimlerin; Sevgiden, muhabbetten, merhammetten mahrum oldukları gibi bunların dini de olamaz. 

Şiddet/terörizm kadar Islam’a ters başka bir etken olamaz. Haksız yere bir insanın öldürülmesi, bütün insanların, insanlığın öldürülmesine, yok edilmesine denk tutulmuştur. Çünkü Islam dini korku, baskı, ve tehdit dini değildir; Sevgi, barış ve hoşgörü dinidir. Allah’a giden doğru yolda; sevgi vardır, ilahi aşk vardır. Ancak şiddet ve terörizm yoktur.  

Ne yazık ki Dini yanlış anlayanlar kendi anlayışlarını, hislerini din zanedenler başkalarına saldırmayı, kin beslemeyi ve düşmanlığı dinin gereği zanedip dini yanlış anlamalara sebebiyet vermişlerdir. Bu yanlış algılama ve yorumlar yüzünden milyonlarca insanların hayatına mal olmuş ve zulüme maruz kalmışlardır. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...