Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Neden mi Aleviyiz?


Neden mi, Aleviyiz?
ÇÜNKÜ;
* Allah Muhammed Ali birliğine; Inanç ve itikatimizle gönülden bağlı olduğumuz için, Aleviyiz!
* Hz.Muhammed’in bıraktığı, iki kutsal emaneti olan Kur’an-ı Kerim’e ve Ehl-i Beyt’ine sadık kaldığımız için, Aleviyiz!
* Aleviliğin edebiyatı ve felsefesi olan islamiyet’in ruhu; Özde yapılmak istenen değişikliklere; Emevi Arap gelenek ve göreneklerini islam dininin esasları olarak kabul etmediğimiz için, Aleviyiz!
* Doğruları esas alıp yanlışları kabul etmediğimiz için, Aleviyiz!
* Mazlumla bir olup, Zalime karşı koyduğumuz için, Aleviyiz!
* Haklıyla beraber olup haksıza karşı koyduğumuz için, Aleviyiz!
* Hakk’ın emirlerine gönülden bağlı olup ve sadık kaldığımız için, Aleviyiz!
* O bağnaz düzene karşı koyduğumuz için, Aleviyiz!
* Diri diri insan yakmadığımız için, Aleviyiz!
* Din adına fetva verip iftiralar atmayıp, katliamlara davetiye çıkarmadığımız için, Aleviyiz!
* Mazluma ah çektirmeyip, kendi dışımızdaki tüm değerleri red etmediğimiz için, Aleviyiz!
* Eşit haklara ve hukukun üstünlüğünü esas alıp islama sahip çıktığımız için, Aleviyiz!
* Islam dinini kılıç zoru ile benimseyenlerden olmadığımız için, Aleviyiz!
* Islam dinini intikam ve kin üzerine oturtmadığımız için, Aleviyiz!
* Talan ve soygunlara alet olmadığımız için, Aleviyiz!
* Bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan putperestliği red ettiğimiz için, Aleviyiz!
* Hz.Muhammed ve Şahı Merdan Ali’nin; Dini sevgi kaabesi insan olan islama sahip çıktığımız için, Aleviyiz!
* Muhammed Ali islamı uğruna; Ehl-i Beyt, On İki Imam, Imam Hüseyin, yedi ulu Ozan, yol erenleri gibi; Kula kulluk düzeni yıkılıp Ehl-i Beyt adaleti kuruluncaya dek, bedel ödemeye devam ettiğimiz için, Aleviyiz!
* Yaşamı, evreni, dünyayı, insanı ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; Doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için, Aleviyiz!
* Yaşamı doğru bir şekilde algılayıp yaşadığımız için, Aleviyiz!
* Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle Kamil-i Insan’ların şerefli ve aydınlık yolunda yürüdüğümüz için, Aleviyiz!
* Yozlaşıp insani değerlere yabancılaşmadığımız ve sahip çıktığımız için, Aleviyiz!

Aleviyim demek için, tüm bu değerlere sahip çıkmak gerekir; Bu değerlere sahip çıkan her can, iyi bir Alevidir dolayısiyle iyi bir insandır.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...