Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Neden mi Aleviyiz?


Neden mi, Aleviyiz?
ÇÜNKÜ;
* Allah Muhammed Ali birliğine; Inanç ve itikatimizle gönülden bağlı olduğumuz için, Aleviyiz!

* Hz.Muhammed Mustafa’nın bıraktığı, iki kutsal emaneti olan Kur’an-ı Kerim’e ve Ehli Beyt’ine sadık kaldığımız için, Aleviyiz!

* Aleviliğin edebiyatı ve felsefesi olan islamiyet’in ruhu; Özde yapılmak istenen değişikliklere; Emevi Arap gelenek ve göreneklerini islam dininin esasları olarak kabul etmediğimiz için, Aleviyiz!

* Doğruları esas alıp yanlışları kabul etmediğimiz için, Aleviyiz!

* Mazlumla bir olup Zalime karşı koyduğumuz için, Aleviyiz!

* Haklıyla beraber olup haksıza karşı koyduğumuz için, Aleviyiz!

* Hakk’ın emirlerine gönülden bağlı olup ve sadık kaldığımız için, Aleviyiz!

* Bağnaz düzene karşı koyduğumuz için, Aleviyiz!

* Diri diri insan yakmadığımız için, Aleviyiz!

* Din adına fetva verip iftiralar atmayıp, katliamlara davetiye çıkarmadığımız için, Aleviyiz!

* Mazluma ah çektirmeyip, kendi dışımızdaki tüm değerleri red etmediğimiz için, Aleviyiz!

* Eşit haklara ve hukukun üstünlüğünü esas alıp islama sahip çıktığımız için, Aleviyiz!

* Islam dinini kılıç zoru ile benimseyenlerden olmadığımız için, Aleviyiz!

* Islam dinini intikam ve kin üzerine oturtmadığımız için, Aleviyiz!

* Talan ve soygunlara alet olmadığımız için, Aleviyiz!

* Bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan putperestliği red ettiğimiz için, Aleviyiz!

* Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali’nin; Dini sevgi kaabesi insan olan islama sahip çıktığımız için, Aleviyiz!

* Muhammed Ali islamı uğruna; Ehl-i Beyt, On İki Imam, Imam Hüseyin, yedi ulu Ozan, yol erenleri gibi; Kula kulluk düzeni yıkılıp Ehl-i Beyt adaleti kuruluncaya dek, bedel ödemeye devam ettiğimiz için, Aleviyiz!

* Yaşamı, evreni, dünyayı, insanı ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; Doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için, Aleviyiz!

* Yaşamı doğru bir şekilde algılayıp yaşadığımız için, Aleviyiz!

* Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle Kamil-i Insan’ların şerefli ve aydınlık yolunda yürüdüğümüz için, Aleviyiz!

* Yozlaşıp insani değerlere yabancılaşmadığımız ve sahip çıktığımız için, Aleviyiz!

Aleviyim demek için, tüm bu değerlere sahip çıkmak gerekir; Bu değerlere sahip çıkan her can, iyi bir Alevidir dolayısıyla iyi bir insandır.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...